Arhivele lunare: februarie 2014

Cuvântul Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir la începutul Postului Învierii Domnului

\r\n

Filosofia diavolului

Ce-i anti-Hristul şi în ce stă toată anti-Evanghelia lui? În tăgăduirea Dumnezeieştii Treimi: a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. \r\n Toată filosofia diavolului stă în aceasta: a nu-L recunoaşte pe Dumne­zeu în lume; a nu recunoaşte prezenţa Lui în lume; a nu recunoaşte întrupa­rea, înomenirea Lui în lume; a afirma şi a propovădui că nu este Dumne­zeu nici în lume, nici în om; că nu este Dumnezeu nici în Dumnezeu-Omul; că este o prostie să credem că Dumnezeu […]

De ce nu se consumă carne în săptămâna brânzei?

După îndătinata tradiţie liturgică, înainte de începerea Postului Mare parcurgem o perioadă de trecere numită în popor săptămâna albă, a brânzei ori a untului. Aceste numiri reprezintă o formulare populară a perioadei de şapte zile dinaintea postului propriu-zis, în care nu se face dezlegare la carne, ci doar la produse din lapte, ouă şi peşte. Se urmăreşte prin aceasta obişnuirea organismului cu alimente mai uşoare, fiind de fapt o etapă de tranziţie de la alimentaţia cu produse din carne la una exclusiv […]

Cuvânt la Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşatei Judecăţi )

“Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere si cu slavă multă”  (Lc. 21, 27) \r\n Gândirea la iad şi la împărăţia cerului trebuie să ne ferească de păcat \r\n “Noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea scaunului Judecăţii lui Hristos, ca să ia fiecare după cele săvârşite prin trup, ori bine ori rău” (II Cor. 5, 10). \r\n

Nu trebuie să dorim minuni ca să credem în Dumnezeu

– Părinte, unii se îndoiesc de toată dumnezeiasca iconomie. \r\n – Dar cum se poate considera basm această istorie cu Hristos? Atâtea câte citim în Prooroci – pe care le-au trăit cu sute şi sute de ani înainte de Hristos – în care spun cu atâtea amănunte cele despre Hristos, acestea nu le creează probleme de conştiinţă? În Vechiul Testament se spune deja cu exactitate chiar şi pentru câţi bani va fi vândut Hristos (Zah. 11, 1-3). După aceea se […]

Noapte bună, copii din Belgia! Basm belgian

\r\n A fost odată ca niciodată o fetiță din Belgia care avea un cățel. Într-o zi, fetița s-a îmbolnăvit foarte tare, iar părinții ei au dus-o la spital. După ce a consultat-o, doctorul a clătinat din cap. \r\n – Îmi pare rău, le spuse el părinților, nu pot face nimic, fetița voastră are o boală incurabilă. Dar, dacă doriți, ați putea să o eutanasiați. Ne ocupăm noi, nu vă costă nimic. \r\n\r\n \r\n \r\n Și privi spre fetița care se juca […]

Pomenirea morții

Nu trebuie să fim nepăsători, ci să ne temem, ca nu cumva moartea să vină pe neaşteptate în chilia noastră. De aceea să ne rugăm şi să priveghem, căci fericit este robul acela şi fericită este sluga aceea pe care moartea îi va găsi priveghind şi nevrednici şi blestemaţi sunt aceia pe care ea îi va găsi plictisiţi şi cufundaţi în nepăsare (ca într-un somn), nepurtând grijă de mântuirea sărmanului lor suflet.

Pătimirea Sfîntului Marelui Mucenic Teodor Stratilat, scrisă de Uar, sluga sa (8 / 21 februarie)

Precum lumina soarelui veseleşte ochii celor ce-l privesc, tot astfel cuvîntul despre mucenici străluceşte în minţile celor ce-l ascultă. Precum cerul se împodobeşte cu stelele, tot astfel şi Biserica lui Dumnezeu, cu sfinţii mucenici. Precum florile împodobesc cîmpul, tot astfel şi mucenicii Biserica. Pomenirea mucenicilor este iertare de datorii, doctorie pentru boli, mîngîiere celor necăjiţi, izbăvire celor ce pătimesc de duhuri necurate şi sănătate iubitorilor de mucenici. Nevoinţele cele mari ale mucenicilor sînt cununi strălucite ale sfinţilor, pentru că ei […]

„Unde este Dumnezeu, mamă? Unde este Dumnezeu, tată? Nu vedeţi că înnebunim fără El?” ( scrisoare de adio)

„ Salvaţi sufletele noastre” , S.O.S….., aşa a îndrăznit să scrie cineva pe peretele closetului de la liceu ( printre toate celelalte porcării sexuale)… Da, acesta e strigătul meu nerostit, poate strigătul generaţiei mele, înnăbuşit în inimile noastre, sub mormanele de gunoi ale vieţii de zi cu zi, de chiştoace şi sticle goale, de prezervative şi seringi; de decibelii muzicii date la maxim, de buzele şi corpul celui îmbrăţişat nu din dragoste (ce e aia poate că nu ştiţi nici […]

IUBIREA CREŞTINĂ

Domnul a spus ca: „unde sunt doi sau trei adunati întru numele Meu, acolo sunt si Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). \r\n Se gasesc oare doi sau trei adunați întru numele Lui? Se gasesc, dar rareori. De altfel nu vorbește de o simplă adunare si unire locală a oamenilor. Nu cere numai asta. Vrea ca, împreună cu unirea, să existe la cei adunați acolo și alte virtuți. Prin aceste cuvinte, așadar, vrea sa spună: „Dacă cineva Mă va avea pe Mine […]

” Cartea de identitate” a creştinului ortodox

Catehumenul ( la Botez n.n.) mărturiseşte credinţa sa în Hristos „ca Împărat şi Dumnezeu”. Aceste două apelative nu sunt sinonime, nu constituie un pleonasm. A crede în Hristos ca Dumnezeu nu este suficient, căci şi dracii cred în El (Ic. 2, 19). \r\n Acceptîndu-L ca Împărat şi Dumnezeu semnifică exact a decide să-L urmezi şi să-ţi dedici întreaga viaţă slujirii Lui, de a trăi după poruncile Sale. Tocmai de aceea, vechea mărturisire de credinţă în Hristos constă în a-L mărturisi şi a-L proclama […]

Cea mai importantă lucrare a omului

Cea mai importantă lucrare a omului estre rugăciunea. Omul a fost plăsmuit ca să-L laude pe Dumnezeu. Aceasta este lucrarea care i se potrivește. Numai aceasta justifică ipostasul său duhovnicesc. Numai aceasta îndreptățește poziția sa în mijlocul creației. Omul a fost plăsmuit să-L adore pe Dumnezeu și să participe la dumnezeiasca Sa bunătate și fericire. \r\n Ca și chip al lui Dumnezeu cum este, dorește cu nesaț după Dumnezeu și aleargă cu rîvnă să se înalțe spre El. Prin rugăciune […]

Cuvânt la Duminica Fiului Risipitor

„Aşa va fi bucurie în cer pentru un păcătos ce se pocăieşte” (Lc. 15. 7) \r\n Omul nu trebuie să deznădăjduiască pentru păcatele sale, dar nici să nu fie leneş şi uşuratic la minte \r\n Când noi ştim că suntem păcătoşi, nu trebuie nici să deznădăjduim, nici să fim uşuratici la minte şi leneşi, căci amândouă acestea ne-ar duce la pieire. Adică deznădăjduirea ne împiedică de a ne scula din căderea în păcate, iară uşurătatea minţii face, ca şi cei ce stau, să […]

NEBUNIA ÎNTRU HRISTOS Partea II

Făcându-se părtaşi a tot ce este adevărat, sfânt, sfinţii „nebuni” considerau drept principal motiv al voinţei lor – mintea, pe care o numeau „împărat ce stăpâneşte peste patimi” (sfântul Simeon nebunul pentru Hristos). Astfel, sfinţii „nebuni”propovăduiau simbolic acea biruinţă lăuntrică a omului care constă în dominarea patimilor, acea luptă dintre raţiune şi senzorial, şi despre minte, ca putere, ce se împotriveşte patimilor. Mintea are valoarea luminii, prin care se luminează viaţa sufletului omenesc. Atenţia minţii poate fi sustrasă nu numai […]

NEBUNIA ÎNTRU HRISTOS Partea I

Nebunia întru Hristos înseamnă (slavo-rus: „юродство Христа ради”) – demenţă, să te faci nebun pentru Hristos. Însăşi denumirea acestei nevoinţe – nebunia întru Hristos – include în sine o atitudine tainică a „nebunilor întru Hristos” faţă de facultăţile lor mintale. Adică, unii râvnitori ai mântuirii devin cu bună ştiinţă nebuni pentru a împlini poruncile Mântuitorului. \r\n Nevoinţa nebuniei întru Hristos constă în faptul că nevoitorul se preface a fi nebun şi prost pentru a răbda de la oameni înjosiri, defăimări […]

Întâmpinarea Domnului

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin. \r\n Dumnezeu a rânduit ca astăzi, dimpreună să cântăm cu Simeon în templul cel sfânt al Bisericii: „Acum slobozeşte pe robii Tăi, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace…”, căci şi nouă, ca şi lui Simeon, ni s-a spus că atât cât Îl vom vedea pe Hristos venind în Biserică, primi-vom darul cel mare al împărtăşirii de El şi luminaţi în sufletele noastre vom putea să cuprindem măcar pentru o […]

Cine iubeşte mai mult pe Dumnezeu, acela va avea plată mai multă

Rugăciunea neîncetată vine din iubire, dar se pierde pentru osândiri, vorbe deşarte şi neînfrânare. Cine iubeşte pe Domnul, acela poate cugeta la El ziua şi noaptea, pentru că nici un lucru nu te poate împiedica să iubeşti pe Dumnezeu. Apostolii iubeau pe Domnul şi lumea nu-i împiedica, deşi ei îşi aduceau aminte de lume, se rugau pentru ea şi propovăduiau. E adevărat că Sfântului Arsenie cel Mare i s-a zis: „Fugi de oameni!”, dar chiar şi în pustie Duhul lui […]

Prin suferinţe se curăţă păcatele

Multe suferinţe are dreptul şi multe răni are păcătosul – spune Duhul Sfânt prin gura lui David. Cine dintre noi nu este întristat? De la cel sărman şi până la cel ce poartă diademă nu găseşti aici pace şi linişte desăvârşită. Şi toate acestea le trimite Domnul fiecăruia la timpul său şi pe măsura trebuinţei lui, pentru ca pe calea întristărilor şi a durerilor să ne ducă în Împărăţia cerului. Prin suferinţe se curăţă păcatele şi oamenii sunt feriţi de […]

SFINȚII TREI IERARHI. Predica Părintelui Sofian.

Fraţi creştini, \r\n În cinstea sfinţilor Trei Ierarhi s-a mai vorbit şi de-a lungul lunii acesteia: la 1/14 ianuarie sfântul Vasile, la 25 ianuarie /7 februarie  sfântul Grigorie şi la 27 ianuarie/ 9 februarie sfântul Ioan Gură de Aur. S-a vorbit şi aseară şi astăzi, însă ei sunt inepuizabili. Aşa de bogaţi…, în viaţa lor aşa de multe fapte au făcut şi aşa de frumos au scris, aşa de mult au scris, încât oricând se poate vorbi cu foarte mult […]

Cuvânt la Duminica Vameşului şi a Fariseului

Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat […]