Arhivele lunare: octombrie 2014

Pomenirea Morţilor – Moşii de toamnă

\r\n În Biserica Ortodoxă se face în această sâmbătă, pomenirea tuturor celor adormiţi întru Domnul. Această slujbă se numeşte în popor Moşii de toamnă. Credincioşii obişnuiesc să se roage sau să pomenească în această zi pe toţi cei adormiţi din neam.

Nu lăsa Măicuţă Să pierim pe cale căci noi suntem fiii Lacrimilor tale…

\r\n „Bucură-te ajutătoarea noastră…” \r\n  * * * \r\n\r\n 16.05.2003. Mărturii despre minunile ce s-a petrecut înaintea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa”) \r\n  * * * \r\n\r\n 19.07.2002. Mărturiile despre minunea ce s-a petrecut cu d-na Elena Breguţa înaintea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa”) \r\n

Mitropolitul Bartolomeu Anania – Despre corupție şi ”beneficiarii” corupţiei

\r\n Mitropolitul Bartolomeu Anania – Despre corupție \r\n Predică rostită în ziua pomenirii Sfinților Trei Ierarhi, Cluj-Napoca 30 ianuarie 2005.

Istorioare morale – Ateul și ursul

\r\n Ateul și ursul – Istorioare morale. Lectura: Valeriu Mîrza \r\n Un ateu se plimba prin padure minunandu-se de frumusetile naturii: „Ce copaci impresionanti! Ce rauri cristaline! Ce animale frumoase!” La un moment dat, in timp ce se relaxa, omul aude in spatele lui zgomote ciudate.

ORARUL SLUJBELOR DUMNEZEIEŞTI Noiembrie – 2014

Sfîntul Vasile cel Mare: Să nu uiți să mulțumești pentru toate

Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce i se întâmplă în viață. Însă cei mai mulți dintre oameni fac precum cei nemulțumitori: disprețuiesc cele ce au și doresc cele ce le lipsesc. Robul e nemulțumit că nu-i liber. Cel născut liber e nemulțumit că nu s-a născut în altă țară, mai cu vază, că nu-i dintr-o familie renumită prin noblețe, care să fie celebră. Cel de neam slăvit se plânge […]

Citirea Sfintei Scripturi – potrivit învățăturii Sfîntului Ioan Gură de Aur, întemeiate pe Epistolele Apostolului Pavel

Este cunoscut faptul că Sfînta Scriptură reprezintă lectura centrală în toate actele de cult ale Bisericii noastre. Pericopele evanghelice și apostolice din Noul Testament, psalmii și citirile din cărțile profetice și istorice ale Vechiului Testament acoperă viața de cult a Bisericii pe toată durata anului liturgic. Mai mult încă, Sfînta Scriptură este prezentă în toate imnurile și rugăciunile Bisericii noastre prin citarea frecventă a diferitelor pasaje, expresii și prin terminologia scripturistică folosită în limbajul de cult. Se poate spune că […]

Dă-ne Doamne să trăim după voia Ta!

\r\n Lucrul cel mai preţios pe lume e să cunoaştem pe Dum­nezeu şi să înţelegem, măcar în parte, voia Lui. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu trebuie să se pre­dea întru toate voii lui Dumnezeu şi să trăiască înaintea Lui în frică şi în iubire: în iubire, pentru că Domnul este Iubire; în frică, pentru că trebuie să ne temem să nu în­tristăm pe Dumnezeu prin vreun gând rău. \r\n

Biserica, care „n-avea dreptul să existe”: anii prigonirilor – viaţa Planetariului din Chişinău (1962-1991)

\r\n În anii ’60 ai secolului XX, când lumea era influenţată de cosmonautică, în toate capitalele republicilor unionale (din fosta U.R.S.S.) au început a fi deschise aşa-numitele centre de studiere a astronomiei, cosmonauticii, a ştiinţelor despre Pământ – aşa-numitele planetarii. Pentru deschiderea unor asemenea centre specifice era nevoie de săli mari cu cupole rotunde. Şi întrucât nu toate republicile dispuneau de mijloace pentru construcţia acestor clădiri „ne-standarde”, planetariile erau „localizate” în fostele (!) biserici.

Halloween-ul, transformarea sfinţilor în vrăjitori

\r\n Dovleci, măşti, costume, focuri, copii, spirite bune sau rele, fantome, vârcolaci, colindat, chiar şi UNICEF. Toate în numele sfinţilor, într-o sărbătoare de import, cu nume pe cât de generos, pe atât de pervertit: Halloween. Civilizaţia occidentală reuşeşte, din nou, o fatală piruetă spirituală: transformarea sfinţilor şi a creştinilor adormiţi întru Domnul, în vampiri, vârcolaci şi alte întruchipări ale groazei.

Sfântul Ioan de Kronștadt – Sculaţi-vă şi vă rugaţi

Auzi adeseori în biserică ecfonisul Pace tuturor! Pentru ca să-ţi aduci aminte că ai venit în biserica Dumnezeului păcii şi că trebuie să fii în pace şi cu Dumnezeu şi cu oamenii şi cu tine însuți: cu Dumnezeu, prin pocăinţă şi prin păzirea poruncilor, cu oamenii, prin înţelepciune, dreptate, milostenie, blîndeţe şi răbdare; cu tine însuți, neîngăduindu-ţi nimic potrivnic legii şi nesilindu-ţi conştiinţa. Căditul icoanelor vrea să spună că, prin înomenirea Sa, Hristos a înmiresmat pămîntul, care răspîndea duhoarea grea […]

Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine

Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi! \r\n Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu ne spune că „Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea” (1 Ioan 1, 8-9).\r\n \r\n Așa că, dacă este vreun moment când omul este […]

”Lumea mai are de suferit. Aici însă e multa credință și am venit să vă îmbărbătez”

La Crăciun [Valeriu Gafencu n.n.] era destul de înviorat. În noaptea cântarilor îngerești a compus un minunat colind al deținutilor din Targu-Ocna. În patul de alături își dădea sufletul arhimandritul Gherasim Iscu. […] Noaptea aceea de Crăciun nu o voi putea uita până la sfârșit. Umblam necontenit de la un bolnav la altul, luându-le pulsul și îngrijindu-i. Din când în când îmi mai aruncam privirea și spre Valeriu. Era vesel, fericit înlăuntrul său, cu pleoapele lăsate, cu capul plecat în piept. […]

Gheronda Efrem Katunakiotul: Aveți nădejde în Hristos, fiindcă cine nădăjduiește în El nu dă greș niciodată

\r\n Mulţi dintre cei ce vin aici, la Katunakia, îmi zic: „Dă-ne un cuvânt de folos”. Ei, să vă spun unul: închinaţi rugăciunii lui Iisus măcar o jumătate de oră din douăzeci şi patru – după programul lumesc, pe la ora 10-11 înainte de miezul nopţii. Spuneţi Rugăciunea fără să luaţi metanierul în mână; rugător, cereţi cu lacrimi mila Sa: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă” – aşa!…

Nicolae Steinhardt – Infernul unui om fericit

\r\n Nicolae Steinhardt – film documentar: Infernul unui om fericit.

„A fi cu Domnul, în Domnul, pentru Domnul”

În Dumnezeu, toate se ţin împreună, toate împreună-lucrează. Căci, după cum ne învaţă Părinţii Bisericii, este de ajuns să lucrezi o virtute ca să le câştigi într-o anumită măsură şi pe celelalte. Și astfel, chiar dacă dragostea este cununa, la ea nu se poate ajunge fără ascultare, fără răbdare, fără multă rugăciune – şi fără buna-primire a voii lui Dumnezeu, vădită printr-o viaţă cu adevărat evlavioasă, iar nu ipocrită. Aceasta este împărtășirea roadelor experienţei atleţilor lui Hristos, potrivit mărturiei aduse […]

Cuvioasa Maica noastră Parascheva

,, Întru tine maica, cu osârdie s-a mântuit cel dupa chip; ca luând crucea ai  urmat lui Hristos;si lucrând ai învatat sa nu se uite la trup, ca este trecator; ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta si cu îngerii împreuna se bucura, Cuvioasa Maica Paraschiva, duhul tau. (Toparul  Cuvioasei) În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maică Parascheva. Aceasta floare aleasa a Bisericii, este cinstita in chip deosebit […]

Pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic

Mineiul lunii octombrie anunţă că, „după 11 zile ale acestei luni, în Duminica viitoare, săvârşim pomenirea Sfinţilor Părinţi, celor ce s-au adunat în Niceea, a doua oară, la al şaptelea a toată lumea Sinod, trei sute şaizeci şi cinci de Sfinţi Părinţi, spre lepădarea şi răsturnarea dogmelor celor fără de Dumnezeu, ale urâtorilor de icoane, ale lui Copronim şi ale episcopilor celor de o cugetare împreună cu el, şi asupra nelegiuitului lor soboraş”. Conform Tipiconului Marii Biserici din Constantinopol (sec. […]

Icoana Maicii Domnului Portăriţa “Portaitissa”

Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, numită „Portăriţa” – Παναγία Πορταϊτισσα – se află în paraclisul de la poarta Mănăstirii Iviron, cum se întră în curte, pe partea dreaptă. Potrivit tradiţiei athonite, această icoană a venit pe mare, din Bizanţ. În vremea prigoanei icoanelor – iconoclasmul – trăia în Niceea Asiei Mici o văduvă credincioasă, ce avea un singur fiu. Ea păstra cu mare evlavie această icoană a Maicii Domnului în casa sa. La un control făcut de trimişii împăratului, […]

Predică la Duminica a XXI-a după Pogorârea Duhului Sfânt

De ce ia diavolul sămânţa din inimile oamenilor? O spune Domnul: „Ca nu cumva, crezând, să se mântuiască”. Se vede preabine de aici că, credinţa în cuvântul lui Dumnezeu e temeiul şi rădăcina mântuirii noastre. Cine nu păstrează cuvântul lui Dumnezeu — şi nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu — în inima sa, nu poate să se mântuiască. Asupra inimii neîncălzite de cuvântul lui Dumnezeu stă la pândă diavolul, ca să fure. Fericit cel ce păstrează cuvântul lui Dumnezeu în […]