Arhivele Categotry: Acatiste

Acatistul Sfântei Mare Muceniţe Varvara

Acatistul Sfântului Apostol Andrei

   \r\n

Canonul de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos

Cântarea 1, Glasul al 6-lea:\r\n Irmos: Ajutor și acoperitor și acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și-L voi preaslăvi, Dumnezeul părinților noștri și-L voi înălța pe Dânsul, căci cu slavă S-a preaslăvit.\r\n \r\n Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. \r\n Acum mă apropii eu, păcătosul și împovăratul, către Tine, Stăpânul și Dumnezeul meu, și nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog și grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte, ca să plâng faptele mele cu amar.

Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor

Condacul 1 \r\n\r\n M-ai adus în viaţa aceasta din dragoste şi bunătate, spre a mă bucura de toate darurile Tale, pe care cu milostivire mi le-ai dat şi spre a urma legea Ta, dar eu neascultând, m-am aflat departe de Tine, pentru aceasta strig din adâncul sufletului: Iartă-mă Doamne, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu !

Acatistul Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos

\r\n Rugaciunile incepatoare, apoi: \r\n Condacul 1: \r\n Alesule Voievod şi Împărat al slavei, pe Tine, Făcătorul cerului şi al pământului, văzându- Te pe muntele Taborului, schimbându-Te la Faţă întru slavă, toată zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat şi toţi pământenii s-au bucurat, iar noi, nevrednicii aducându-Ţi pentru Schimbarea Ta la Faţă, închinare de mulţumire, împreună cu Petru din suflet Îţi cântăm: Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău. \r\n Icosul 1: \r\n […]