Arhivele Categotry: Sfaturi duhovnicești

Din ce cauze se îmbolnăvește trupul şi este vrajbă în casă

\r\n 1. De otrăvuri din lipsa postului. Carnea este o otravă și se mistuie tot cu ajutorul unei otrăvi care este fierea. \r\n 2. Din naștere, pentru că fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a zămislit copilul. Femeilor fugiți de bărbați ca de foc când sunt amețiți de băutură. \r\n

Să te ruşinezi când greşeşti, nu când îţi mărturiseşti păcatele!

\r\n Dumnezeu a legat ruşinea de păcat, iar îndrăzneala — de spovedanie. Nu asculta pe cel rău, care a stricat rânduiala lui Dumnezeu şi-ţi insuflă ruşine la spovedania păcatului tău, iar îndrăzneală la săvârşirea lui. El a dat totul peste cap, ca să te piardă! \r\n

„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” Pilde 23:17

\r\n 1. Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru început şi buruiana cea străveche au izvorât din păcatul cel dintru început şi străvechi al strămoşilor. Oare preţuieşti cum se cuvine mila şi prea-marele dar ce ţi s’a dat prin botez? \r\n

Părintele Arsenie Boca – Străluciri de har

Cinstirea icoanei lui Hristos

\r\n Fiecare părinte duhovnicesc poartă chipul lui Hristos. Așadar, potrivit cu supunerea pe care o arată față de părintele duhovnicesc, se supune și lui Hristos. \r\n

10 puncte ale unei spovedanii cu adevărat folositoare

\r\n\r\nCe trebuie să facem când am ajuns la duhovnic?\r\n Aici este trebuință să facem următoarele: \r\n

DOBÂNDIREA HARULUI ŞI ÎNCERCAREA PRIN ISPITE – 2

\r\n Urmarea articolului: Dobandirea Harului si incercarea prin ispite\r\nCeri har de la Dumnezeu? În schimbul harului îți trimite ispită. Nu reziști luptei, cazi? Nu-ți mai dă adaos de har. Iarăși ceri? Iarăși ispita. Iarăși înfrângere?Iarăși vei fi lipsit. Trebuie, deci, să biruiești. Opune rezistenței ispitei până la moarte. Până cazi ca și mort nu părăsi lupta, și atunci strigă de jos: „Iisuse predulce! Nu te voi părăsi. Rămân nedespărțit de tine și pentru dragostea Ta îmi dau sufletul pe câmpul […]

DOBÂNDIREA HARULUI ŞI ÎNCERCAREA PRIN ISPITE

\r\n Citind cărțile sfinte cu siguranță ne entuziasmăm și începem să ne dorim Harul dumnezeiesc cu roadele lui: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,blândeţea, înfrânarea, curăţia”; împotriva cărora nu este lege. \r\n

Dacă nu avem putere nici să ne rugăm

\r\n \r\n                                                                                                                                                Ce putem face când nu mai avem […]

ÎNDEMN LA CITIREA PSALTIRII ÎN POSTUL MARE

\r\n …În ziua de astăzi închipuirea, îndreptăţirea, foarte uşor vin. Înşelarea, dragii mei, căderea de-a dreapta, este atât de puternică în sânul nostru şi în tagma noastră, a monahilor, a clericilor, a creştinilor noştri, cum nu vă puteţi închipui. De ce? Pentru că lipseşte marea, frumoasa, înălţătoarea virtute:smerenia. […] De aceea ne-am dezechilibrat, pentru că nu mai iubim smerenia. De aceea apar dezechilibre în mănăstirile noastre, chiar şi intre conducători apare dezechilibrul acesta… \r\n

CUVÂNT VIU ŞI LĂMURITOR DESPRE SENSUL, FOLOSUL ŞI MĂSURA POSTULUI

\r\n Sfânta şi dumnezeiasca Scriptură spune: Când posteşti unge capul tău şi faţa ta o spală şi nu fiţi ca făţarnicii care îşi întunecă feţele (Matei 6, 16-17). Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că a unge capul înseamnă a adăpa mintea cu dumnezeieştile cuvinte şi astfel să ne strălucească faţa având în noi cunoştinţa dumnezeiască, pentru că faţa arată ce este în inimă. \r\n

CUM SĂ TRECEM MARELE POST

\r\n Cum să trecem postul, în viziunea ţelului final. Pentru biruinţa lui Hristos pe Golgotha. Despre textele slujbelor Postului Mare. Predania vie a Bi­sericii. Pentru felurita putere de a îndura a fie­căruia. Bucuria nu ţine multă vreme. Pentru anumite amănunte ale Postului. \r\n

Doamne, fă din munca mea, rugăciune!

\r\n Dacă munca e  făcută cu dragoste, cu gândul la Dumnezeu, nu cu gândul că asta mă încurcă să mă rog: „Of, munca asta mă împiedică să mă rog”, vei avea rugăciune şi vei avea pace, vei avea har mai mare decât mulţi care stau toată noaptea în rugăciune, dar trândăvesc în inima lor. \r\n

CUM SĂ MĂ ROG ? NU ȘTIU CUM SĂ MĂ ROG… – NE RĂSPUNDE PĂRINTELE RAFAIL NOICA

\r\n Ziceam la început că rugăciunile noastre frumoase pe care ni le-a dat Biserica: acatiste, paraclise, toate slujbele noastre, culmea culturii noastre – Liturghia, în care ne întâlnim cu Însuşi Dumnezeu, Însuşi Hristos in forma Acelui Trup şi Sânge pe care noi Le-am jertfit şi pe care El ni Le dă, ca să ne mântuim de păcatul de a-L jertfi – toate rugăciunile sunt vrednice. \r\n

CUM SE FACE O RUGĂCIUNE ADEVĂRATĂ?

\r\n Paradoxal este faptul că omul se poziționează corect în viața lui atunci când este strâmtorat din exterior. Omul care-și câștigă libertatea interioară și scapă de robia patimilor și a păcatului intră în directă comuniune cu Dumnezeu. Noi cei care nu reușim acest lucru și care suntem iubitori de sine reușim să ne aducem aminte de Dumnezeu și să purcedem la atârnarea de El doar atunci când împrejurările vieții ne sunt potrivnice. \r\n

DACĂ NU AJUNGEM SFINŢI NU SUNTEM ÎNDREPTĂŢIŢI DE NIMIC

\r\n Cu siguranță, nu există nici un om care nu poate să ajungă sfânt, ajunge să fie puțin viteaz, să aibă naturalețe, omenie, pace, capacitate de primire, adică să accepte ceea e i se întâmplă în viață, să nu se neliniștească pentru nimic, nici pentru el însuși, nici pentru biserică, nici pentru societate, nici pentru vremuri. \r\n

Taina iertării – Cum să-ți spovedești corect păcatele?

\r\n La spovedanie, să te căiești spunându-ți păcatele! Câteodată cei care vin la spovedanie, încep de exemplu să povestească următoarele: „Am ajuns ieri acasă și m-a întâmpinat soțul, care, ca întotdeauna, era băut, i-am făcut o observație și a început să țipe la mine, iar eu m-am înfuriat și l-am plesnit peste față. Bineînțeles că nu am procedat corect. Dar ce aveam să fac?…” Asta nu e spovedanie. Spovedania trebuie să fie pocăință și nu o simplă povestire a vieții […]

Două vorbe despre machiaj

\r\n Gândiţi-vă la machiaj din punct de vedere teologic. Omul, fiind chipul slavei lui Dumnezeu, orice adaos sau scădere din el duce la o demonetizare a lui ca persoană. Se pierde prosopoon-ul, persoana, ceva din identitate. \r\n

Nu pot să cred că toate suferințele din familie sunt daruri de la Dumnezeu

\r\n Am observat că Sfinții Părinți vorbesc foarte mult despre necazuri și suferințe și că acestea nu sunt rele, ci sunt numite chiar daruri de la Dumnezeu și că ar trebui să le trăim  cu bucurie. Eu am suferit foarte mult în familia mea și întotdeauna am crezut că este rău tot ce mi s-a întâmplat în familie. Nu pot să cred că toate suferințele din familie sunt daruri de la Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu a vrut să trec prin toate acele dureri. (Maria) \r\n

Rugăciunea lui Iisus spusă cu voce tare

\r\n Îmi scrii că rosteşti rugăciunea mult timp cu voce tare. Dar simţi nevoia să te interiorizezi, să închizi gura şi să rosteşti rugăciunea cu mintea. Acesta este semn că ai sporit puţin. Când rostim rugăciunea mult timp cu gura, silindu-ne să înţelegem cele rostite, încet-încet rugăciunea intră în inimă, vine această interiorizare, iar gura nu mai poate rosti rugă­ciunea. \r\n