Care este diferența între judecata particulară și cea universală?

Există o judecată particulară și una universală? De ce?

Există. Cea particulară e pentru judecarea omului, așa cum se prezintă la moarte, și cea universală este și pentru judecarea consecințelor faptelor lui rele, după ce el nu mai este în această lume.

(mai mult…)

Протоиерей Андрей Ткачев. Страшный суд. За что мы будем судимы?

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne)

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

 

În Duminica a treia din perioada Triodului, Biserica ne amin­teşte de Înfricoşătoarea Judecată. Această duminică mai este nu­mită şi Duminica Lă­satului sec de carne deoarece, în mod tradi­ţional, este ultima zi în care se mănâncă produse din carne până la sărbătoarea Învierii Domnului.

(mai mult…)

2 марта 2019. Вселенская родительская суббота

Sâmbăta Moşilor de iarnă

A doua săptămână din perioada liturgică a Triodului se încheie cu Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă. Această sâmbătă precedă Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi de aceea este ziua când „dumnezeieştii Părinţi au hotărât pomenirea tuturor celor din veac adormiţi întru dreapta credinţă, în nădejdea învierii veşnice”, după cum ne spune Sinaxarul.

(mai mult…)

Sâmbăta morților sau „Moșii de iarnă” – care este semnificaţia acestei zile?

S-a ales această zi deoarece fiecare sâmbătă este, de fapt, o imitare a Sâmbetei Mari, a şederii lui Hristos în mormânt și că, din punct de vedere teologic, aceasta este ziua în care Mântuitorul a coborât cu sufletul la iad pentru a-i înălța pe cei adormiți.

(mai mult…)

На реках вавилонских Хор Сретенского монастыря

Semnele prevestitoare ale celei de a Doua Veniri a Domnului

Ziua celei de a Doua Veniri a Domnului nu o cunoaşte nimeni în afară de Dumnezeu-Tatăl, dar semnele apropierii ei sunt ară­tate în Sfânta Evanghelie şi în Apoca­lipsa Sfântului Ioan Teologul. În acest sens, sinaxarul duminicii care urmează ne arată că în această zi a Înfricoşătoarei Jude­căţi `se face pomenirea Venirii a Doua, întru slavă, a Domnului nostru Iisus Hristos. (…) 

(mai mult…)

Părintele mi-a zis pe față că sunt trufașă și că mă slăvesc în deșert

Scrieți: „Am vorbit cu părintele meu duhovnicesc și i-am povestit tot felul de lucruri despre mine. El mi-a zis pe față că sunt trufașă și că mă slăvesc în deșert. Eu i-am răspuns că nu sunt deloc trufașă, dar nu pot să rabd umilirea și servilismul.”

(mai mult…)

Soţul ideal nu o strigă pe soţie pe nume – Stareţ Efrem Vatopedinul

Seară duhovnicească la biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul cu profesorul universitar Emil Dragnev

În seara zilei de 27 februarie, în cadrul ciclului de discuţii duhovniceşti, conf. univ. dr. Emil Dragnev, un profund cercetător specializat în bizantinologie și artă creștină, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, a prezentat cu lux de amănunte programul iconografic încetățenit în sfintele locașe ortodoxe.

(mai mult…)

Atât valorează o familie şi un neam, cât a înţeles din Evanghelie

Incercaţi să depăşiţi unele prejudecăţi şi să înţelegeţi că, uneori, în spatele unor lucruri de genul acesta, se ascunde cuvântul Evangheliei la fel de plenar ca în Evanghelia însăşi, pe care, de fapt, o ţineţi pe raft şi care se prăfuieşte de neumblat la ea.

(mai mult…)

De ce se face dezlegare doar la pește în timpul postului?

Pornind de la atenția deosebită pe care Biserica o acordă mântuirii sufletului, de la urmările grave ale păcatului lăcomiei, dar mai ales de la exemplul Mântuitorului de a posti. Biserica ne învață că hrana și consumul exagerat de alimente și băuturi nu este scopul principal al vieții noastre. Trupul trebuie îngrijit prin anumite restricții alimentare și prin post.

(mai mult…)

10 правил. Что православному христианину следует знать о Причастии

Nimeni nu merge la duhovnic ca să se laude cu dreptatea sa, ci ca să descopere un cusur primejdios al dreptăţii sale

Nimeni nu se duce la doctor ca să se laude cu sănătatea, ci ca să descopere unde-i locul putred al sănătăţii sale. La fel, nimeni nu merge la duhovnic ca să se laude cu dreptatea sa, ci ca să descopere un cusur primejdios al dreptăţii sale. Când omul trece pragul doctorului, el lasă toată mândria înaintea uşii, pentru ca s-o ia din nou la întoarcerea printre oameni.

(mai mult…)

Sfaturi din inimă pentru toți tinerii, de la Mitropolitul Bartolomeu Anania

Dragii mei tineri, voi sunteți în floarea vârstei, trăiți-vă tinerețea! E a voastră! Și trebuie s-o trăiți înainte de a fi prea târziu, dar în limitele decenței și ale bunei cuviințe. Nu vă imaginați cât este de plăcut să-ți trăiești tinerețea fără ca mai târziu să-ți fie rușine sau să-ți pară rău de faptele pe care le-ai făcut.

(mai mult…)

Cum ar trebui să ne petrecem zilele de Duminică?

Duminica este ziua Domnului și ar trebui să ne-o petrecem diferit față de celelalte zile din cursul săptămânii. Este o zi în care ne ridicăm mințile și inimile spre Dumnezeu, mulțumind pentru toate bunătățile pe care ni le-a dat în cursul săptămânii care se încheie și rugându-ne să Își reverse Harul Său peste noi în săptămâna care urmează.

(mai mult…)

Parusia

Parusia este învăţătura Bisericii despre cea de-a Doua Venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Învăţătura este de o deosebită importanţă, deoarece atunci lumea sub actuala ei înfăţişare se va transforma, va fi un „Cer nou” şi un „Pământ nou”; se va face judecata întregului neam omenesc de la începutul făpturii până la sfârşitul veacurilor.

(mai mult…)

Căsătoriți, necăsătoriți sau monahi – toți avem o datorie comună

Dacă ar lipsi plăcerea trupească, spunea Stareţul, cine ar suporta greutatea, responsabilitatea şi primejdiile naşterii şi educării copiilor, fără existenţa unei porunci a lui Dumnezeu referitoare la asta? Foarte puţini. Şi astfel neamul omenesc ar fi dispărut de mult.

(mai mult…)