Arhivele lunare: aprilie 2014

Viaţa creştină lângă un beţiv

\r\n Beţia este un duh necurat care îi cuprinde nu doar pe cei săraci şi neînvăţaţi, după cum s-ar putea crede, ci şi pe cei bogaţi şi intelectuali. Duhul necurat al beţiei îi vînează pe mulţi, indiferent de haina pe care o îmbracă: unii se îmbată din pricina unor necazuri, alţii se îmbată în urma unor realizari, iar alţii se îmbată pur şi simplu, din poftă. \r\n\r\n \r\n

Cine îmi adeverește mie că Hristos a înviat?

Îmi adeverește înainte de toate conștiința mea. Apoi mintea și voința mea. \r\n În primul rând, conștiința îmi spune: atâtea patimi câte a suferit Hristos pentru binele și mântuirea oamenilor nu ar putea fi încununate de nimic altceva în afară de Înviere și de slava cea mai presus de lume. Patimile cele de nespus ale Dreptului au fost încununate de slava cea de nespus. Acest lucru îmi dă bucurie și liniște. \r\n În al doilea rând, mintea îmi spune: fără […]

Ochelarii fermecați

\r\n Pentru o sumă mare de bani un nobil devine proprietraul unor ochelari magici, prin care are posibilitatea de a vedea toate laturile sufletului uman…

Anastasia – fiica conductorului

\r\n Anastasia fiica conductorului. O copleșitoare pildă de iubire (subtitrare în română)

„O săptămână de întâlniri cu Hristos Cel Înviat“

\r\n \r\n \r\n Săptămâna Luminată ne descoperă taina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos prin textele evanghelice şi creaţiile liturgice deosebite. Aceste zile speciale din timpul anului bisericesc ne aduc mărturii şi dovezi despre Înviere, toate înveş­mân­tate în bucuria nespus de mare ce izvorăşte din cuvin­tele Scripturii. Despre ară­tă­rile Mântuitorului după Înviere, relatarea lor în Evan­gheliile din Săptămâna Lu­minată, dar şi despre spe­cificul liturgic al acesteia, ne-a vorbit Înalt Preasfinţitul La­u­renţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. \r\n Înalt Preasfinţia Voastră, cu toţii […]

Un miracol al Ortodoxiei – Lumina Sfântă (documentar ortodox)

Lumina Sfântă este un miracol al Ortodoxiei care se întâmplă în fiecare an de Paștele Ortodox la Ierusalim. \r\n În timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12.30-14.30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde Sfânta Lumina, un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care în primele minute nu arde.

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2014

\r\n

MESAJ DE FELICITARE DE ZIUA LUMINATULUI PRAZNIC AL ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

\r\n Enoriaşilor catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitoprului” din mun. Chişinău şi tuturor creștinilor ortodocși vizitatori ai site-ului catedralei

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a fost primit de către Patriarhul Ierusalimului, Preafericitul Teofil al III-lea

În contextul pelerinajului întreprins de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir în Țara Sfântă pentru a aduce Focul Haric în Republica Moldova, Mitropolitul dimpreună cu întreaga delegație a fost primit de către Preafericitul Teofilos al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

Instituirea Sfintei Euharistii

\r\n\r\nJoia Patimilor este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului: Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, rugăciunea Domnului din grădina Ghetsimani şi începutul Patimilor prin vinderea Domnului.\r\n\r\nJoia Mare. Urcăm încă o treaptă pe calea care duce la înălţimea Golgotei, retrăind evenimentele care au schimbat pentru totdeauna istoria umanităţii: Patimile, Răstignirea şi Învierea Domnului. De această dată, în efortul de a pătrunde semnificaţiile duhovniceşti ale acestui […]

Sfîntul Ioan Gură de Aur – Despre invidie

Ce nebunie mai e şi asta? Spu-ne-mi: de ce faci astfel? Ce te-a apucat? Te necăjeşte faptul că fratele tău este fericit, important şi faimos?    Dimpotrivă , pentru acestea ar trebui să te bucuri şi să-I mulţumeşti  lui Dumnezeu. Toţi creştinii suntem un trup, iar capul nostru este Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora (Rom. 12, 5). De aceea, atunci când se întristează şi suferă un mădular, şi celelalte suferă cu el, iar cînd unul dintre  mădulare se bucură şi […]

Pentru cei cu un serviciu solicitant

Cu puţin timp înainte de 1980, l-a vizitat pe Stareţul Efrem Katunakiotul un tânăr judecător stagiar. L-a găsit în bucătărie făcându-şi rucodelia. Lua peceţi dintr-o oală cu apă caldă, care fierbea încet deasupra focului, pe vatră şi le sculpta. \r\n A pus metanie şi s-a aşezat lângă el pe o ladă. \r\n – Pentru ce ai venit, fiule? l-a întrebat Stareţul fixându-l pe tânăr cu privirea lui pătrunzătoare.

Mai bine prea târziu decât niciodată (Prozrenie)

\r\n Filmul „Mai bine prea târziu decât niciodată” ne prezintă o poveste impresionantă și tristă despre o femeie ce face un avort pentru a nu renunța la cariera de actriță. Suferind și regretând, însă, cele întâmplate, ea face un gest cu totul neașteptat.

Proslăvirea Sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu

Sfinţenia nu înseamnă doar o viaţă dreaptă în ochii lui Dumnezeu, pentru care drepţii se învrednicesc de desfătarea fericirii în împărăţia lui Dumnezeu, ci este o asemenea stare a trăirii dreptăţii lui Dumnezeu în care omul se preaumple atât de mult de har, încât acesta se revarsă din el şi asupra celor cu care intră în contact. Mare este fericirea acestor oameni, născută din vederea cu ochii lor a slavei lui Dumnezeu. Plini fiind şi de iubire faţă de oameni, […]

Iartă-mă…Păcatul și Pocăința

\r\n Filmul ne prezintă o serie de relatări ale unor persoane care, prin pocăință, l-au redescoperit pe Dumnezeu, plecând de la stări greu de închipuit, precum și răspunsuri la niște întrebări foarte importante, precum: Ce este, de fapt, păcatul? Cine poate fi considerat păcătos? Ce este pocăința? Cum se face o adevărată spovedanie?

RUGĂCIUNEA PENTRU PRIMIREA LUMINII SFINTE (A FOCULUI HARIC), CITITĂ DE PATRIARHUL IERUSALIMULUI

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Înţelepciune începătoare de lumină a Tatălui Cel fără-de-început, Carele locuieşti întru lumina cea neapropiată, Carele ai poruncit luminii să strălucească din întuneric, Carele ai spus să fie lumină şi a fost lumină. Doamne, Dătătorule de lumină, Carele ne-ai scos din întunericul înşelăciunii şi ne-ai călăuzit la lumina minunată a cunoaşterii Tale,

FOCUL HARIC – O MINUNATĂ MĂRTURIE A IUBIRII DUMNEZEIEŞTI FAŢĂ DE OAMENI

Din timpuri străvechi creştinii veneau la Locurile Sfinte pentru a dobândi Duh Sfânt, a se pregăti pentru Împărăţia Cerească. Din toate minunile ziditoare de suflet cea mai însemnată este pogorârea Focului Haric pe Sfântul Mormânt al Domnului în Sâmbăta mare, în timpul marii Vecernii. Se ştie că, de-a lungul secolelor, Focul Haric nu se aprinde decât numai la ortodocşi, ca o dovadă sigură că numai ei păstrează dreapta credinţă apostolică.

Duminica Floriilor

Cuvant la Duminica Floriilor

Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, […]

Orarul slujbelor DUMNEZEIEŞTI APRILIE — 2014