Arhivele lunare: septembrie 2014

Lucrarea Bisericii tocmai aceasta este: să ne purifice și să ne vindece de patimi

\r\n Lucrarea Bisericii tocmai aceasta este: să ne purifice și să ne vindece de patimi. \r\n Dacă creștinii participă la slujbele bisericești fără a se purifica de patimi (mai ales că, așa cum se știe, aceste slujbe sunt îndreptate tocmai spre o astfel de purificare), înseamnă că ei nu trăiesc cu adevărat în Biserică; fără purificare de patimi, creștinismul e o utopie. \r\n

Ce înseamnă să ajuți aproapele?

Ce înseamnă să împărţi bucata de pâine cu cel flămând ori să mergi la un bolnav în numele lui Hristos? \r\n Se poate întâmpla să nu avem mijloace materiale prisositoare pentru binefaceri, însă în vremea noastră este nevoie nu atât de această bogăţie, cât de bogăţia inimii, de darurile milostivirii noastre, împreună-simţirii şi rugăciunii noastre lăuntrice. \r\n Ce înseamnă să împărţi bucata de pâine cu cel flămând ori să mergi la un bolnav în numele lui Hristos?

Viaţa Sfinților,Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana

Sfântul şi dreptul Ioachim a fost din seminţia lui Iuda, trăgându-şi neamul din casa lui David împăratul în acest chip: din neamul lui Natan fiul lui David s-a născut Levi, iar Levi a născut pe Melhie şi pe Pamfir; Pamfir a născut pe Varpafir, iar Varpafir a născut pe Ioachim, tatăl Născătoarei de Dumnezeu. Acesta petrecea în Nazaretul Galileii, având soţie pe Ana din seminţia lui Levi, din neamul lui Aaron, fiica lui Mathan preotul care a preoţit în zilele […]

Pe pământ nimeni nu poate scăpa de întristări, dar cel ce s-a predat voii lui Dumnezeu, le îndură cu ușurință

Toți oamenii pe pământ îndură inevitabil întristări și, deși întristările pe care ni le trimite Domnul nu sunt mari, pentru oameni ele par de neândurat și îi întristează, și aceasta pentru că nu vor să-și smerească sufletul, nici să se predea voii lui Dumnezeu. Dar pe cei ce s-au predat voii lui Dumnezeu, Domnul însuși îi călăuzește cu harul Său, și ei îndură totul cu bărbăție pentru Dumnezeu, pe Care-L iubesc și împreună cu Care vor fi preamăriți în veci.\r\nPe […]

Să credem în destin?

\r\n \r\n \r\n \r\n Învățătura Ortodoxă respinge predestinația, existența unui drum dinainte stabilit pentru fiecare dintre noi. Suntem liberi a ne construi viața așa cum ne dictează propria conștiință. Ce-i drept, Tatăl Ceresc ne previne că îndepărtarea de harul Său duce la haos și moarte. De aceea, cu dragoste părintească, ne înștiințează asupra pericolului ce ne paște atunci când refuzăm să-I urmăm sfaturile, complăcându-ne în însingurare și distanțare față de Dumnezeu. Cu toate acestea, ne naștem având de depășit anumite […]

Învăţaţi-i pe copii să ceară ajutorul Lui Dumnezeu

Nu este bine să îi lăudăm şi să îi răsfăţăm pe copii. Ce spune cuvîntul Lui Dumnezeu? Poporul meu este asuprit de nişte copii, şi femeile domnesc peste el. Poporul meu! Cei care te conduc te rătăcesc şi te abat de la calea pe care tu mergi (Isaia 3,12). Cei care ne laudă nu ne fac decît un mare rău. Cîtă înţelepciune este în cuvintele Lui Dumnezeu! Dacă îi lăudăm pe copii, nu le facem nici un bine, nu îi […]

Când ai un necaz mare să te rogi Maicii Domnului!

… Orice i se întâmplă copilului, maica este foarte uşor sensibilizată. Dacă este într-o cumpană grea fiul ei, chiar dacă s-a purtat mai rău până atunci cu ea, ea este foarte grabnic plină de griji şi nu ştie cum l-ar ajuta să scape din acel impas. \r\n Mama pământească – am întâlnit din acestea multe cazuri, în viaţa mea de preot. \r\n Mama Mântuitorului Hristos este o mare excepţie, Mama lui Dumnezeu Întrupat. Însă fiind Iisus pe cruce, i-a dat […]

Talpa Maicii Domnului (Lavra Poceaev) – film ortodox

\r\n «Poceaev» – este un film despre istoria acestei renumite lavre, relatat de un om, care după prima sa vizită aici, a simţit mişcări profunde în propriul suflet, care i-au permis să privească lumea cu alţi ochi. \r\n De atunci la orice ocazie revine la acestă renumită lavră. Deci, împreună cu eroul nostru să începem şi noi această călătorie. \r\n

CUVÂNT LA NAȘTEREA PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU ȘI PURUREA FECIOAREI MARIA

“Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! (Ps. 103, 25) exclama încă în vechime Psalmistul. Ce este, aşadar, acea înţelepciune (sau, pe greceşte, sophia), prin care s-au făcut toate? În alt psalm se spune: Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit şi cu duhul gurii Lui toată puterea lor (Ps. 32, 6). Iar Sfântul Evanghelist Ioan Teologul glăsuieşte: \r\n

DE CE SE APRINDE CANDELA ÎNAINTEA ICOANELOR

În primul rînd, deoarece credința noastră e lumină. Hristos a zis: „Eu sunt lumina lumii”.  Lumina candelei ne aduce aminte de lumina cu care Hristos luminează sufletele noastre. În al doilea rînd, ca să ne aducă aminte de caracterul luminos al sfîntului în fața căruia aprindem candela – fiindcă sfinții sunt numiți fii ai luminii.  În al treilea rînd, ca să ne slujească drept mustrare pentru faptele noastre întunecate și pentru gîndurile și dorințele noastre rele, și să ne cheme […]

Cum să petrecem în zi de sărbătoare

E de folos să vă adunați, la rugăciune, în biserica, așa cum se spune în Evanghelie: Unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor (Mt. 18, 20). Iată, fraților, însuși Domnul, după făgăduința Sa, e aici, în mijlocul celor ce se roagă Lui. Pentru aceasta, trebuie să mergem la sfînta biserică, să ne rugăm Lui cu inimă curstă, fără mînie și răutate, și așa să-I facem Lui cereri, curățindu-ne de toate păcatele […]

Părintele Arsenie Papacioc: Tipic tipic şi la inimă nimic…

\r\n „…se vorbeste prea mult despre rugăciune. Ăsta-i un lucru care nu trebuie vorbit, ci trebuie făcut. Stă în firea si în puterea oricui să priceapă lucrul ăsta. \r\n Eu personal nu sunt pentru rugaciunea de tipic. Aceea are folosul ei aparte, mai ales disciplinar. Omul nu trebuie să fie tipicar.

Mitropolitul Bartolomeu Anania – Despre internet

\r\n Mitropolitul Bartolomeu Anania – Despre internet, înnoire, singurătate, sfârşitul lumii, manipularea individului, imagine, televizor, comuniune. \r\n Fragment din predica ÎPS Bartolomeu Anania la Anul Nou în data de 01 ianuarie 2001.

Dragostea, cununa virtuților

„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuvinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mînie, nu gîndeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.“ (I Corinteni 13, v. 4 – 8 ) [1] \r\n

Despre cuvânt

M-am gândit să spun câteva cuvinte despre cuvânt. Poate să încep cu cuvântul Mântuitorului: „Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Meu nu va trece.” Ce este cuvântul? Noi suntem obișnuiți să-l înțelegem ca un mod de a face contact unii cu alții, de a face un schimb de informații. Dar vedem în Scriptură altfel de lucruri spuse despre cuvânt. „Întru început era Cuvântul și Cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.” „Și Cuvântul trup S-a făcut.” „Zis-a Dumnezeu: […]

Gânduri la început de an – 1 septembrie

Istoria lumii a început cu o sărbătoare. Dumnezeu a făcut lumina și apoi lumea, iar îngerii se bucurau slăvindu-L pe Dumnezeu… […]. Din veșnicia plinătății Sale, Dumnezeu Se revarsă în timp, în creația Sa, ca și pe ea, prin Biserica zidită ca o recapitulare a creației, să o umple de viața Sa veșnică. Zilele (etapele, veacurile – cum le numește Sfântul Maxim Mărturisitorul) creației și toate cele cuprinse în ele au ca și izvor, dar și ca țintă, pe Hristos […]

Rolul esențial al mamei

A fi mamă e o slujire, iar cea dintâi condiție a slujirii credincioase este abnegația. Mama adevărată, credincioasă chemării sale, nu spune: „Iată fiul meu, pe care l-am născut pentru mine însămi”; ea gândește: „Iată un om care s-a născut în lume pentru binele lumii”. Ce va fi pruncul acesta? (Lc. 1, 66) – întreabă pământul, Cerul și iadul, aplecându-se asupra leagănului acestei făpturi slabe. Răspunsul depinde în mare măsură de educație, iar educația – de mamă.   \r\n

Căsnicia este mila lui Dumnezeu

Căsnicia este mila lui Dumnezeu! Un strop de răbdare și Dumnezeu ne bucură. Eu, cu darul lui Dumnezeu, am un soț minunat, Cristian, și 7 îngerași: Maria, Ioana, Nicolae, Dumitru, Parascheva, Petru și Pavel.  \r\nLa drum am pornit, țin minte clar, cu gânduri mari, sfinte: să îmi fac datoria, să am mulți copii, să fiu ascultătoare! Acum, după 13 ani, cu teamă văd ce gâscă eram! De la primul copil au început să iasă la lumină patimi! \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: RELIGIA ȘI ȘTIINȚA

În vremea noastră se aude foarte adeseori vorba că între religie şi ştiinţă este duşmănie, antagonism. Mulţi socotesc că aceste două funcţii ale duhului omenesc, nu pot duce casă bună împreună, fiindcă ele se contrazic, se exclud, se nimicesc una pe alta. Părerea aceasta este falsă. Chestiunea s-a dezbătut de nenumărate ori şi despre ea s-au scris sute de tomuri. În spaţiul restrâns ce ne stă la îndemână, vom relua-o şi noi şi vom zice că între religie şi ştiinţă […]

Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

“Mărita tăiere a Înaintemergătorului rânduială dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada, care a cerut ucidere fără de lege; că nu Legea lui Dumnezeu, nici viaţa cea vie a iubit, ci pe cea amăgitoare şi vremelnică” (Condacul Praznicului). Sărbătoarea de astăzi ne duce cu gândul la un eveniment sinistru din Istoria Biblică a Noului Testament şi anume uciderea Sfântului Ioan Botezătorul. Acest eveniment a avut loc în timpul regelui sau mai […]