Arhivele lunare: septembrie 2014

Viața Cuviosului Pimen cel Mare

Sfântul Pimen era de origine din Egipt. La vârsta de cincisprezece ani se duse sa-i regăseascăpe cei sase fraţi ai săi, asceţi in pustiul Sketis (adică“al Schitului”): Avva Anuv era cel mai mare iar Paisie cel mai mic. Pe când era încă tânăr, Pimen se duse săîl cerceteze pe un bătrân (avvă, stareţ) despre trei gânduri, dar în timpul discuţiei uităde unul din ele. Întors la el în chilieşi amintindu-şi-l, plecăpe dată, parcurgând lungul drum ce îl separa de bătrân […]

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI : RELIGIA ȘI PROGRESUL

S-au găsit unii care au zis că religia e „înapoiată”. Referindu-ne la faptul că religia nu vrea să-şi schimbe nimic din dogmele sale, din formele de cult sau din principiile de morală, am zis că această învi-nuire, în loc să fie o jignire, este un titlu de glorie. În sensul arătat, religia trebuie să fie „înapoiată”. Ea nu-şi poate schimba nimic din ce este şi din me-todele ei de lucru, ci ea trebuie să păşească peste veacuri neschimbată, nealterată, senină, […]

Privitor la cugetele păcătoase din biserică şi de acasă, la rugăciune, nu trebuie să te tulburi…

Privitor la cugetele păcătoase din biserică şi de acasă, la rugăciune, nu trebuie să te tulburi, deoarece nu vin de la noi, ci de la vrăjmaşul. Străduiţi-vă să nu vă împotmoliţi în aceste cugete, ci mai degrabă îndreptaţi-vă spre Dumnezeu, cu rugăciunea: ‘Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul’. Iată un exemplu pentru dumneavoastră. Când părinţii merg cu copiii lor mici la plimbare, de obicei pe copii îi lasă înaintea lor, pentru a nu-i scăpa din vedere. […]

Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

Doamne, nu știu ce să cer de la Tine. Tu Unul știi de ce am nevoie, Tu mă iubești pe mine mai mult decât pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu știe a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mângâiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ție; Tu vezi trebuințele mele pe care eu nu le știu. Vezi și fă după mila Ta. Lovește-mă și mă tămăduiește, […]

Liturghia vieții

Părinții oftează cu un amestec de ușurare și de tristețe, conducându-și copiii în prima lor zi de școală. Liceenii își împart drumul împreună cu alți colegi după o vară plină de distracții. Studenții se îndreaptă spre studiu. Părinții se întorc de la servici pentru a-și ajuta mai apoi copiii la teme. Nopțile sunt mai reci și mulți încep procesul de instalare într-o rutină ce va dura până în primăvară. Oamenii sunt ființe pline de rutină și obiceiuri. Bună sau rea, […]

Îmbrăcămintea indecentă a femeilor în Sfintele Biserici

1. Frați creștini, această predică a mea o scriu cu întârziere, căci trebuia s-o scriu încă de la începutul perioadei de vară și chiar încă de anul trecut. Subiectul predicii este: Îmbrăcămintea indecentă a femeilor în Sfintele Biserici. Sfânta Biserică, frații mei, se numește astfel pentru că este locașul lui Dumnezeu. Dar cum este biserica locaș al lui Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu este pretutindeni? Da, Dumnezeu este pretutindeni, frații mei, însă în biserică El este prezent trupește. Pentru că […]

Apărarea de suferința altora

A ne educa inima este departe de a fi un fapt simplu. În schimb educarea intelectului este relativ mai uşoară – în funcţie de capacităţi, fiecare dintre noi poate să-şi dezvolte darurile sale intelectuale. Intelectul primeşte şi reţine tot ceea ce lasă asupra lui o anumită pecete. În privinţa aceasta inima este un organ duhovnicesc mult mai complex. Complexitatea sa provine din faptul că ea reacţionează şi se schimbă necontenit, nu în sensul că ar putea deveni necredincioasă primei iubiri, […]

Mesaj de felicitare adresat protoiereului Ioan Plămădeală cu ocazia zilei de naștere

\r\n

Avorturile sunt o formă de genocid

Înțelegem ispitele și provocările epocii noastre, în care plăcerea trupească este oferită omului într-un mod foarte facil. Relațiile premaritale și extramaritale sunt considerate firești, dar ele sunt împotriva firii. Astfel se încalcă premisele căsătoriei, dar și însăși Taina nunții. Curăția dinaintea nunții și fidelitatea, cumințenia în căsătorie nu reprezintă doar aplicarea unor porunci morale ale lui Dumnezeu, ci au o prelungire ontologică. ”De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia […]

Despre viaţă şi despre moarte

Dumnezeu este viaţa absolută, „Cel ce este“ (Ieşirea 3, 14), existenţa absolută. Şi atunci, tot ceea ce ţine de El este viaţă, este destinat vieţii, în nici un caz morţii, a neantizării, cufundării în nefiinţă, aşa cum atât de nefericit şi de inexact se formulează adesea prin necroloagele lumii noastre secularizate şi neatente la cuvinte. Ce este drept, când trebuie să definim ceea ce este cu adevărat viaţa, apar destule dificultăţi şi, de aici, greşite interpretări. \r\n

Logica paradoxală a smereniei

Una dintre cele mai surprinzătoare apoftegme ale Patericului egiptean este cea care ni s-a transmis sub numele avvei Romanul, nimeni altul decât cunoscutul ascet Arsenie, originar din Constantinopol, Noua Romă. Povestirea este următoarea: „Un bătrân avea un ucenic bun. Într-o zi, fiind în toane proaste, l-a dat afară din chilie cu melotă cu tot, iar fratele a rămas afară, lângă poartă. Bătrânul a deschis şi, văzându-l cum şede acolo, s-a închinat în faţa lui şi i-a zis: «Părinte, smerenia bunăvoinţei […]

ORARUL SLUJBELOR DUMNEZEIEŞTI Septembrie – 2014