Arhivele lunare: noiembrie 2014

Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proŞti

\r\n Mii de draci mă furnică văzând cum este confundat creştinismul cu prostia, cu un fel de cucernicie tâmpă şi laşă. O bondieuserie (e expresia lui tante Alice), ca şi cum menirea creştinismului n-ar fi decât să lase lumea batjocorită de forţele răului, iar el să înlesnească fărădelegile dat fiind că e prin definiţie osândit la cecitate (orbire) şi paraplegie. \r\n

Pentru ce serbăm Duminica?

\r\n Sărbătorile sunt orânduite pentru ca să dăm odihna trupului şi totodată să ne îngrijim în chip deosebit de cele ale sufletuLui (Deut.16, 8; Fapte 20, 7). \r\n Serbăm Duminica, pentru că:

Despre patima iubirii de averi

\r\n“Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea” (Psalm 61, 10)\r\n Iubiți credincioși,\r\nÎn multe locuri ale Sfintei și dumnezeieștii Scripturi, găsim învățături în care se arată cât de greu și amăgitor este păcatul iubirii de avuții și ce osândă primesc cei ce își pun nădejdea în avuții și nu fac milostenie din averile lor, spre a câștiga în felul acesta mila lui Dumnezeu, după cuvântul Sfintei Evanghelii, care zice: “Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei […]

Pentru Tine, Doamne

Cum să ne spovedim?

Spovedește-te ca și cum ar fi ultima dată când te poți pocăi pe acest pământ pentru întreaga ta viață înainte de a păși în veșnicie și de a te arăta în fața judecății lui Dumnezeu, ca și cum ar fi ultima clipă a vieții tale în care poți încă îndepărta straturile de fard de pe fața vieții tale plină de nedreptate și de păcat, pentru a intra liber în împărăția lui Dumnezeu. Sunt întrebat adesea cum ar trebui să ne […]

Viaţa şi minunile Părintelui Arsenie Boca (film documentar)

\r\nViaţa şi minunile Părintelui Arsenie Boca – Omul lui Dumnezeu (un film documentar la 25 de ani de la plecarea la cele veşnice a Părintelui Arsenie)

Despre bogăţie şi sărăcie

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Eşti sărac şi zorit cu gândul după avuţie, iată că nu te mântuieşte sărăcia. Eşti bogat, dar desfăcut cu inima de bogăţia ta, iată că nu te primejduieşte bogăţia ta. Faptul cum stai cu sufletul: şi faţă de una şi faţă de alta, de asta atârnă mântuirea sau osânda ta. \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

În câte biserici se rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu cu foc şi înţelegere – şi câţi îl ascultă…

\r\n La o biserică slujeau doi preoţi, cu multă râvnă. În fiecare duminică se predica bine Cuvântul lui Dumnezeu.

Postul Nașterii Domnului – rânduit de Biserică pentru a-i pregăti pe credincioși spre cuviincioasa întâmpinare a marelui praznic al nașterii cu trup a Mântuitorului Hristos

\r\n Postul Nașterii Domnului a fost rânduit de Biserică pentru a-i pregăti pe credincioși spre cuviincioasa întâmpinare și serbare a marelui praznic al nașterii cu trup a Mântuitorului Iisus Hristos. El aduce aminte creștinilor de patriarhii și drepții din Vechiul Testament, care au petrecut timp îndelungat în post și rugăciune, în așteptarea și cu nădejdea venirii lui Mesia – Izbăvitorul. Acest post începe în 15 noiembrie și se încheie în ajunul praznicului, pe 24 decembrie.

Troparul Sf. Cuv. Paisie de la Neamț (15/28 noiembrie)

\r\n Apărătorule al dreptei credinţe şi lauda monahilor, Cuvioase Părinte Paisie, din pruncie iubind pe Hristos, ca un alt Avraam ai părăsit patria ta, în Muntele Athosului nevoindu-te; şi, adunând ceată de ucenici, te-ai aşezat în ţara Moldovei cea binecuvântată şi Mănăstirea Neamţului rai pământesc ai făcut-o. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, nu înceta a te ruga lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Să-ți pui nădejdea în Dumnezeu și să calci peste frică

\r\n Cine a dobândit minte curajoasă şi şi-a pus nădejdea în Dumnezeu, acela nu se teme de nimic, acela îl are pe Dumnezeu ca pe un ajutor puternic şi o nădejde mare. Căci cine poate să ne facă vreun rău, dacă Dumnezeu nu lasă?

Copiii şi calculatorul – între necesitate, distracţie şi drog periculos

\r\n În anii ’60 televizorul era un simbol al bunăstării poporului nostru, în anii ’70, casetofonul, în anii ’80, videoul, iar la începutul anilor ’90, calculatorul personal. El a fost adus de peste hotare și apoi era arătat solemn oaspeţilor, convingându‑i că odată cu procurarea calculatorului oamenii vor începe o viaţă nouă, fiindcă el deschide în faţa noastră AŞA orizonturi, ne dă AŞA posibilităţi… Mai pe scurt: „cum nici n‑aţi visat”. \r\n

Crâmpeie din învăţăturile Cuviosului Ambrozie de la Optina

\r\n A trăi înseamnă să nu fii mîhnit, să nu judeci pe nimeni, să nu superi pe nimeni şi cu toţi să fii respectuos.

A şti să ierţi, a şti să dăruieşti, a şti să uiţi…

\r\n La diavolul contabil nu încape nici ştersătura cea mai mică. Hristos, dintr-odată, şterge un întreg registru de păcate. \r\n

Postul, darul libertăţii

\r\n Pornim pe calea Postului la vremea când, de-ar fi să credem tradiţiei, magii plecau din ţinuturile lor să împlinească închinarea dinaintea Pruncului Mântuitor. Urmând Stelei celei luminoase, au adus dinaintea Celui Ce este Lumina daruri de smirnă, tămâie şi aur. Dar, mai ales, s-au adus pe ei, cu bune şi rele. Pe ei şi toată ştiinţa lor, şi toată rezistenţa fragilei firi umane dinaintea provocării celei mai importante din viaţa unui om: căutarea lui Dumnezeu! \r\n

Sf. Ioan Gură de Aur – Ilustru Apologet al Bisericii

\r\n Sf. Ioan Gură de Aur, Universul Credinţei, TVR1, reportaj realizat de Ioan Lucian Ciuciu.

„Dieta” – de la regimul alimentar la post

Fiecărui post îi corespunde o dietă (gr. diaita) specifică. În principiu, dieta din post este vegetariană, perioadele mai lungi cuprinzând şi zile de dezlegare la vin, untdelemn, peşte şi la prepararea termică a hranei. Principiul este asumat într-o manieră personală, sub îndrumarea duhovnicului care ţine cont de posibilităţile şi condiţionările fizice, psihosociale şi spirituale ale fiecăruia. \r\n

A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost…

\r\n A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost. Să fim drepţi: slujba preoţilor e sfântă, darul lor e de la Dumnezeu, e sfânt. Că firea lor pământească mai dă uneori prilej de sminteală, iară să fim drepţi:

Vremea stă să nască Veşnicia…să ne pregătim pentru ceea ce nu vom putea stăvili

\r\n Indraznesc sa spun acum ca nevoie este ca, mai ales noi, “fetele bisericesti”, sa “deosebim vremea” (Lc. 12, 54-57) in care ne aflam istoric, spre a lucra impreuna cu Domnul in via Lui – si sa tragem in aceeasi directie cu El.

Profeția Sfântului Nil Athonitul despre zilele noastre