Arhivele lunare: decembrie 2014

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: ȘTIINȚA NU NE FACE FERICIŢI

Știința singură nu ajunge pentru viaţa omenească, fiindcă nu poate răspunde la întrebările de căpetenie ale vieţii noastre şi fiindcă ea nu ne poate ajuta cu nimic în dramatica luptă împotriva puterilor răului. Astăzi completăm gândurile noastre în această ordine de idei şi zicem că ştiinţa nu e suficientă pentru noi fiindcă nu ne poate face fericiţi. Fiinţa omenească năzuieşte pe pământ să ajungă fericirea, în această tendinţă ea întâmpină obstacole, greutăţi. Cel dintâi obstacol în calea noastră după fericire […]

Când plecăm la muncă, să-L luăm şi pe Hristos în minte!

\r\n Fraţilor, să muncim cu dragoste; să lucrăm, dar să avem pe Dumnezeu în minte. Nimeni nu poate să stea degeaba. Să lucrăm, să mergem la muncă, să asudăm, că aşa avem poruncă noi de la început, căci zice: „Cu sudoarea frunţii îţi vei câştiga pâinea ta” (Facere 3, 19).

Mărturii de la Sfântul Mormânt, Țara Sfântă

\r\n Sunt cuvinte în lumina cărora capătă profunzime şi sens taina, viaţa, faptele, propovăduirea, jertfa şi învierea Mântuitorului.

Sfântul Muntele Athos – Cronici votive

\r\n Sfântul Muntele Athos – Kareia Icoana Axion, TVR Universul credinței.

ORARUL SLUJBELOR DUMNEZEIEŞTI Decembrie – 2014

Minunatele roade ale iertării!

\r\n \r\n Fericirea nu poate înflori printre buruienile păcatului, cu atât mai puțin printre spinii și mărăcinii urii și vrajbei. Atâta vreme cât voi vă vrăjmășiți cu fratele vostru, pacea nu vă poate încălzi inima!…

Păcatul îl face pe om foarte încurcat sufleteşte

\r\n Mai demult, oamenii erau într-o stare primitivă, nu aveau nici case, nimic. Intrau în peşterile fără ferestre, închideau şi intrarea cu pietre şi crăci, aşa încât să nu pătrundă aerul. Nu înţelegeau că afară este viaţa, oxigenul. În peşteră, omul se strică, se îmbolnăveşte, se nimiceşte, în vreme ce afară prinde viaţă.

Cum să ne rugăm cu inimă bună și smerită

Andrei nu avea decât o singură dorință, aceea de a primi o bicicletă galbenă cu multe accesorii pe care o văzuse într-o vitrină din oraș. Nu mai putea să și-o scoată din minte. Vedea acea bicicletă și în vis, și în cacao, de dimineață, și portretul lui Ștefan cel Mare zugrăvit în manual. \r\n Dar mama lui Andrei avea atâta altele de achitat și cheltuielile creșteau zi de zi. Cu siguranță nu ar fi putut cumpăra o bicicletă atât de scumpă ca […]

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: ŞTIINŢA NU NE FACE MAI BUNI

Pretind unii că știinţa ar ajunge pentru a ferici viaţa omenească. Pretenţia aceasta nu-i deloc întemeiată. Știinţa nu ajunge pentru că ea nu poate răspunde la întrebările de căpetenie ale vieţii noastre: cine suntem, de unde venim şi încotro ne ducem? Vorbim acum despre a doua insuficienţă a ştiinţei: ea este incapabilă să ne facă mai buni. Este un adevăr cunoscut de toţi că răul este o tristă realitate a vieţii şi el are o mare putere în lume. Răul […]

De ce avem nevoie de un intermediar între noi şi Hristos?

\r\n Pentru că noi suntem bolnavi, pentru că suntem mândri. Cel mai mare păcat este mândria, pentru mândrie au căzut îngerii din cer. Spune Sfântul Ioan Casian că îngerul din cer era curat ca lumina, nu avea gânduri întinate, nu avea poftele cu care ne luptăm noi, dar pentru un singur gând de mândrie s-a pogorât în adâncul iadului.

Pe cine pomenim la Sfânta Liturghie ?!

\r\n Apare tot mai des în sânul comunității creștine o întrebare cu adevărat derutantă: se cuvine să-i pomenim la Sfânta Liturghie pe cei păcătoși, sau doar pe cei drepți ?! O astfel de întrebare mi s-a pus recent de către mai mulți credincioși, motiv pentru care am să încerc aici un răspuns.

Pravilă, tipic și la inimă nimic…

\r\n Acest fragment a fost introdus în filmulețul http://www.tezaurul-ortodox.com/unde veți găsi toate cuvintele părintelui Arsenie Papacioc cu privire la acest subiect.