Arhivele lunare: februarie 2015

Săptămâna brânzei

\r\n Această ultimă săptămână pregătitoare pentru Postul Mare are o rânduială specială atât din punct de vedere liturgic, dar şi practic. \r\n

Sfânta Liturghie – Împărăția lui Dumnezeu de pe pământ

\r\n Sfintele slujbe, Sfânta Liturghie, Sfintele Taine, în general, și Sfânta Liturghie în special, sunt Împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Chiar începe Sfânta Liturghie cu cuvintele „Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”. \r\n

Împărtăşania rară produce mare vătămare, Sfântul Nicodim Aghioritul

\r\n Împărtășania rară produce însă creștinilor toate cele contrare; căci cine întărzie să se împărtășească, acela nu face nicio pregătire, nu devine atent, nu are o pază strânsă față de gândurile rele, pentru că întârzierea îl face să cadă în nepăsare, iar înflăcărarea evlaviei și a iubirii dumnezeiești se răcește; lungimea timpului îi permite să umble cu ușurătate și indiferența în viață lui, să nu aibă teama în suflet, contracție în simțuri și pază la mișcările lui, ci-l face să […]

Părintele Iustin Pârvu – Despre viaţa vesnică

TAINA SUFERINŢEI – SUFERINŢĂ MULTĂ DAR ŞI MILĂ MULTĂ DE LA DUMNEZEU

\r\n Cu cât tace mai mult Dumnezeu cu atât este mai prezent în viața noastră! Mă obsedează faptul că multă lume este îndurerată, că oamenii au necazuri, dureri probleme, strâmtorări. Omul are necazuri și de la cei din jurul lui, și de la întâmplări ale vieții, dar și de la sine însuși. Unii se luptă cu bolile, iar unii cu diavolul față către față. Există multă suferință, multă durere! \r\n

CUM SE FACE O RUGĂCIUNE ADEVĂRATĂ?

\r\n Paradoxal este faptul că omul se poziționează corect în viața lui atunci când este strâmtorat din exterior. Omul care-și câștigă libertatea interioară și scapă de robia patimilor și a păcatului intră în directă comuniune cu Dumnezeu. Noi cei care nu reușim acest lucru și care suntem iubitori de sine reușim să ne aducem aminte de Dumnezeu și să purcedem la atârnarea de El doar atunci când împrejurările vieții ne sunt potrivnice. \r\n

SUNT CHINURILE IADULUI O REALITATE? Provocarea lui Motovilov şi învăţămintele pentru noi

\r\n “Însuşi Domnul ne îngrozeşte cu iadul. De aceea să nu ne îndoim de existenţa iadului, ca să nu ajungem într-însul. Căci cine nu crede că este iad, pururea va fi uşuratic la  minte si leneş, iară cel ce va fi aşa, desigur va ajunge în iad. De aceea să nu ne îndoim de iad, ci foarte mult să vorbim despre dânsul, ca astfel cu atât mai puţin să păcătuim”. (Sf. Ioan Gura de Aur) \r\n

DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI

\r\n “Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut”\r\n(Mt 25,40) \r\n “Dreptmăritori creştini, \r\n Cred că nu v-aţi întrebat niciodată de ce în răspunsul dat tânărului bogat din Evanghelie — care-L întrebase ce să facă pentru a moşteni viaţa de veci — Mântuitorul Hristos, făcând referire la Decalog, a evocat numai cinci dintre porunci, şi anume doar pe acelea care privesc pe aproapele (Mt. 19,16-26). \r\n

SFINŢII ÎNCHISORILOR

TREI REUŞITE PE CARE LE A DOBÂNDIT SATANA

\r\n Satana acest „meșterică” al zilelor noastre a reușit prin tertipurile lui, prin filosofările lui să „aburească” înțelesul autentic al trăirii creștine și astfel să repurteze câteva victorii notabile asupra nevoitorilor. Părintele Emilianos Simonopetritul concluzionează asupra unor aspecte deosebit de grave care au afectat viața monahală si prin extindere chiar și viața creștinului de rând câtă vreme mânăstirile sunt modelul demn de urmat. \r\n

DACĂ NU AJUNGEM SFINŢI NU SUNTEM ÎNDREPTĂŢIŢI DE NIMIC

\r\n Cu siguranță, nu există nici un om care nu poate să ajungă sfânt, ajunge să fie puțin viteaz, să aibă naturalețe, omenie, pace, capacitate de primire, adică să accepte ceea e i se întâmplă în viață, să nu se neliniștească pentru nimic, nici pentru el însuși, nici pentru biserică, nici pentru societate, nici pentru vremuri. \r\n

CUM VOI REUŞI SĂ FAC CEVA DIN COPII MEI? – EDUCAŢIA TINERILOR

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Cele mai mari așteptări le avem de la copii noștri. Adesea ne chinuie foarte mult viitorul lor și ne dorim din suflet să reușească ei ceea ce noi nu am putut face. În loc să căutăm în copii noștri voia lui Dumnezeu, talanții puși de El în sufletul lor, noi ne preocupăm de ambiții absurde. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 1 / 14 FEBRUARIE – 8 / 21 FEBRUARIE

Pomenirea celor adormiți (Sîmbăta lăsatului sec de carne). Înainte-prăznuirea Întîmpinării Domnului. Mc. Trifon (250). Mcţţ. Perpetua şi Felicitas (202-203). Cuv. Petru din Galatia (429). Cuv. Vendimian, pustnicul din Bitinia (512). \r\n 1 Cor., X, 23-28. Lc., XXI, 8-9, 25-27, 33-36. Pentru adormiți.1 Tes., IV, 13-17. In., V, 24-30. \r\n

O menire sfântă – Cele patru surori iconare

Pr.Gheorghe Calciu Dumitreasa -Şapte cuvinte către tineri – Memorialul durerii

CE E CU ZIUA DE 14 FEBRUARIE, NUMITĂ „A SFÂNTULUI VALENTIN” SAU „A ÎNDRĂGOSTIŢILOR”

\r\n Dacă să cercetăm calendarul şi Sinaxarul Bisericii Ortodoxe, atunci vedem, că în ziua de 14 februarie (atât potrivit calendarului gregorian, cât şi celui iulian) nu întâlnim pomenirea Sfântului Valentin. Biserica Ortodoxă cinsteşte şi pomeneşte trei sfinţi cu numele de „Valentin”: \r\n

Eutanasia – II

\r\n Originea discuţiilor despre eutanasie din ultima perioadă este o întâmplare din Belgia. Aici, nişte gemeni care nu sufereau de o boală în fază terminală au fost eutanasiaţi, iar partidul de la putere a propus extinderea Legii eutanasiei la copii şi suferinzii de Alzheimer. \r\n

Eutanasia – I

\r\n Viața omenească (atât în sens creștin și duhovnicesc, cât și în sens biologic) este un dar al lui Dumnezeu. Pentru că ea vine de la Dumnezeu, Stăpânul ei absolut este Dumnezeu însuși. Viața umană este o realitate irepetabilă, de aceea ea trebuie apărată și îngrijită în orice moment s-ar gasi purtătorul acesteia. \r\n

Magia albă și magia neagră

\r\n Sfântul Nicodim Aghioritul, într-o omilie cu titlul: Creștinii nu trebuie să folosească nici un fel de magie, scrie: „Deci, nu te amăgi, creștine, îți spun că nici lupul nu devine vreodată oaie, conform zicătorii, nici diavolul nu devine vreodată doctor și mai ușor ar putea să înghețe focul și să ardă zăpada decât să vindece cu adevărat diavolul, deoarece este întotdeauna neputincios; și dacă am presupune că ar putea să te vindece trebuie să cunoști că nu vrea aceasta […]

Filmul „11:30”

http://youtu.be/ghaCCZvxUEM\r\n\r\nPentru cei care se mint pe sine spunând că AVORTUL NU ESTE O CRIMĂ !