Arhivele lunare: mai 2015

Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care amestecă practicile orientale și credința creștină

\r\n Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care amestecă practicile orientale și credința creștină. Aceste practici sunt proceduri străine de neamul nostru, de mentalitatea noastră si nu sunt născute prin Hristos și pentru Hristos. E un fel de fățărnicie a rugăciunii, o înșelare. Amestecă lucrurile ca să ne pară adevarate: yoga, de pildă, cu rugăciunea lui Iisus. \r\n

Despre astrologie, zodiac, horoscop

\r\n Astrologia \r\n Aceasta se poate împărţi în două categorii: \r\n Zodiacul – acesta are de-a face cu luna în care ne-am născut. \r\n Horoscoapele – acestea sunt zilele din calendar care depind de poziţia stelelor. \r\n

Urmează căsătoria în grup, recunoaşte „părintele” căsătoriei homosexuale în Olanda

\r\n Boris Dittrich, activistul homosexual numit „părintele” mişcării pentru căsătoria dintre persoane de acelaşi sex în Olanda, a recunoscut că următorul pas logic care ar trebui să fie făcut pentru dezagregarea legilor referitoare la căsătoria tradiţională din Europa de Vest este de a aproba căsătoriile între trei sau mai multe persoane. \r\n

Stareţul Efrem din Arizona (cu subtitrare în română)

Știu eu oare de ce mă numesc ORTODOX?

\r\n Cuvântul „ortodoxie”  înseamnă dreaptă mărire. Este un cuvânt grecesc, un termen grecesc, care nu s-a tradus în limba noastră ci a rămas aşa cum este în limba greacă, dar însemnătatea lui pentru noi, ca să înţelegem şi noi ce înţeleg grecii care au creat acest termen, este „dreaptă mărire”. \r\n

Mântuirea părinților depinde de educația copiilor

\r\n În multe locuri, Sfânta Scriptură mărturiseşte despre responsabilitatea părinţilor faţă de copii. În Vechiul Testament găsim exemple despre cum sunt pedepsiţi părinţii din cauza necredinţei copiilor. \r\n

10 motive pentru a nu face un avort

\r\n Întâi de toate avortul (uciderea de prunci în pântece) este un păcat foarte grav care mâhneşte profund dragostea lui Dumnezeu, dar care aduce şi blestem omenirii şi pământului. Dincolo de latura duhovnicescă există repecursiuni şi de ordin moral-etic, după cum urmează: \r\n 1) Implică tragedia \r\n Uneori, circumstanțele unei sarcini sunt tragice. Poate că femeia a fost violată. Poate că fătul a fost diagnosticat cu o afecţiune. Sau sănătatea femeii ar putea fi pusă în pericol. Însă o tragedie […]

Călugării condamnaţi la moarte

Am o întâlnire cu Dumnezeu

\r\n Un pustnic se ruga cu multă putere și stăruință, dorind să-L întâlnească pe Dumnezeu. După multă osteneală a izbutit să stabilească o întâlnire cu El. \r\n

Învăţătura ortodoxă despre sănătate şi boală

\r\n Omul nu este nici doar trup, nici doar suflet şi nici doar juxtapunerea lor, ci este o fiinţă unitară psihosomatică, o fiinţă personală, frumoasă, zidită de Dumnezeu „după chipul Său” (Facere 1, 27) cel veşnic viu, personal şi iubitor. \r\n

BISERICA – scăldătoarea care vindecă singurătatea?

\r\n Cineva a fost întrebat odată: care este cea mai nenorocită stare in care s-ar afla un om?Răspunsul a fost: singurătatea. \r\n

Orarul slujbelor DUMNEZEIEŞTI: MAI — 2015

INFERNUL COPIILOR UITAŢI

Cancerul – un exercițiu pentru mântuire

\r\n Dragostea Starețului Paisie pentru semenul său era atât de mare, cugetarea sa jertfelnică avea o astfel de putere, încât atunci când se ruga pentru cei bolnavi de cancer, se ruga ca să „ia” el însuși cancerul. \r\n

Care este lupta cea mai grea din viața de student

\r\n Fiecare creştin trebuie să fie un ostaş al lui Hristos, Dumnezeul nostru, ostaş care luptă neîncetat cu păcatul, care caută să dobândească bucuria aflării Duhului Sfânt aici, pe pământ. \r\n

Cum poate fi dobândită rugăciunea minţii?

\r\n Oricine se hotărăşte, cu ajutorul harului, să se îndeletnicească cu această lucrare să nu slăbească sufleteşte, să nu se lenevească, să nu se îndoiască, şi plata sa va fi multă; nu numai în cer, ci şi aici, pe pământ, va dobândi folos. \r\n