Biserica, „stâlp şi temelie a adevărului”

Când vorbim de Biserică, gândul nostru se duce la spaţiul sacru în care ne întâlnim cu Dumnezeu. Însă Biserica este cu mult mai mult, deoarece ea este corabia care ne duce la mântuire, adică la Împărăţia cerurilor. Sfântul Ciprian, Episcopul Cartaginei, spune că în afară de Biserică nu e mântuire şi că cine n-are Biserica de mamă nu poate avea pe Dumnezeu de tată.

După cuvântul Sfântului Apostol Pavel, Biserica este „stâlp şi temelie a adevărului” (1 Timotei 3, 15) şi a fost întemeiată prin Jertfa de pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos şi prin Pogorârea Duhului Sfânt de la Cincizecime. De atunci şi până astăzi, misiunea Bisericii în această lume a fost şi este mântuirea celor care mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn şi Dumnezeu şi devin membri ai comunității credincioșilor prin Taina Sfântului Botez. Pentru că prin Botez devenim membri ai Bisericii, care este aşezământ sfânt. În această calitate, ea este comuniunea şi comunitatea sacra­mentală a oamenilor cu Dumnezeu, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, plină de viaţă şi lucrare a Duhului Sfânt, spre sfinţirea şi mântuirea oamenilor. Astfel, Biserica este comunitatea celor botezaţi, care cred şi mărturisesc că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul neamului omenesc. Ea păstrează veșnicia în istorie și conferă istoriei perspectiva veș­niciei.

Biserica este trupul lui Hristos, care transcende spațiul și timpul, deschizându-le oamenilor o comuniune supratem­porală și transcendentă cu Dumnezeu, unde toate sunt prezente în Sfântul Duh. În Biserică sunt răscumpăraţi întregul timp și întreaga lume. Ceea ce Dumnezeu a oferit lumii se află în Biserică și se predă omului spre mântuirea și înnoirea lui. Acestea, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos este capul Bisericii. De aceea ea poate garanta şi înfăptui mântuirea oamenilor, pentru că este cu ade­vărat trupul lui Hristos.

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *