Arhivele Categotry: Articole şi interviuri

Căsnicia este mila lui Dumnezeu

Căsnicia este mila lui Dumnezeu! Un strop de răbdare și Dumnezeu ne bucură. Eu, cu darul lui Dumnezeu, am un soț minunat, Cristian, și 7 îngerași: Maria, Ioana, Nicolae, Dumitru, Parascheva, Petru și Pavel.  \r\nLa drum am pornit, țin minte clar, cu gânduri mari, sfinte: să îmi fac datoria, să am mulți copii, să fiu ascultătoare! Acum, după 13 ani, cu teamă văd ce gâscă eram! De la primul copil au început să iasă la lumină patimi! \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI : RELIGIA ȘI PROGRESUL

S-au găsit unii care au zis că religia e „înapoiată”. Referindu-ne la faptul că religia nu vrea să-şi schimbe nimic din dogmele sale, din formele de cult sau din principiile de morală, am zis că această învi-nuire, în loc să fie o jignire, este un titlu de glorie. În sensul arătat, religia trebuie să fie „înapoiată”. Ea nu-şi poate schimba nimic din ce este şi din me-todele ei de lucru, ci ea trebuie să păşească peste veacuri neschimbată, nealterată, senină, […]

Liturghia vieții

Părinții oftează cu un amestec de ușurare și de tristețe, conducându-și copiii în prima lor zi de școală. Liceenii își împart drumul împreună cu alți colegi după o vară plină de distracții. Studenții se îndreaptă spre studiu. Părinții se întorc de la servici pentru a-și ajuta mai apoi copiii la teme. Nopțile sunt mai reci și mulți încep procesul de instalare într-o rutină ce va dura până în primăvară. Oamenii sunt ființe pline de rutină și obiceiuri. Bună sau rea, […]

Îmbrăcămintea indecentă a femeilor în Sfintele Biserici

1. Frați creștini, această predică a mea o scriu cu întârziere, căci trebuia s-o scriu încă de la începutul perioadei de vară și chiar încă de anul trecut. Subiectul predicii este: Îmbrăcămintea indecentă a femeilor în Sfintele Biserici. Sfânta Biserică, frații mei, se numește astfel pentru că este locașul lui Dumnezeu. Dar cum este biserica locaș al lui Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu este pretutindeni? Da, Dumnezeu este pretutindeni, frații mei, însă în biserică El este prezent trupește. Pentru că […]

Apărarea de suferința altora

A ne educa inima este departe de a fi un fapt simplu. În schimb educarea intelectului este relativ mai uşoară – în funcţie de capacităţi, fiecare dintre noi poate să-şi dezvolte darurile sale intelectuale. Intelectul primeşte şi reţine tot ceea ce lasă asupra lui o anumită pecete. În privinţa aceasta inima este un organ duhovnicesc mult mai complex. Complexitatea sa provine din faptul că ea reacţionează şi se schimbă necontenit, nu în sensul că ar putea deveni necredincioasă primei iubiri, […]

Avorturile sunt o formă de genocid

Înțelegem ispitele și provocările epocii noastre, în care plăcerea trupească este oferită omului într-un mod foarte facil. Relațiile premaritale și extramaritale sunt considerate firești, dar ele sunt împotriva firii. Astfel se încalcă premisele căsătoriei, dar și însăși Taina nunții. Curăția dinaintea nunții și fidelitatea, cumințenia în căsătorie nu reprezintă doar aplicarea unor porunci morale ale lui Dumnezeu, ci au o prelungire ontologică. ”De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia […]

Ce înseamnă ”Anatema”?

Cuvântul grec ,,anathema’’ se compune din doua cuvinte: ,,ana’’ care este o prepoziție ce indica mișcarea către ceva și ,,thema’’ care înseamnă o portiune separată din ceva. În terminologie militară, ,,thema’’însemnă o detașare; pentru guvernul civil ,,theme’’ însemnă o provincie. Noi folosim acum cuvântul ,,theme’’ derivat din ,,thema’’ pentru a desemna subiectul principal al unei lucrări scrise și intelectuale. \r\n

Contemporani cu Taborul

Lucru cert, nici un praznic şi nici o sărbătoare a Bisericii nu au doar un rol comemorativ. Dimpotrivă, toate sunt prilejuri binecuvântate, pe firul cărora omul poate face experienţa plenară a bogăţiei harului dumnezeiesc, care se revarsă cu aceste ocazii. Zilele acestea, creştinii ortodocşi suntem încă scăldaţi de lumina Taborului. Nu doar din faptul că praznicul nu s-a sfârşit, ci mai ales pentru că harul care a strălucit din Trupul lui Hristos la Schimbarea Sa la Faţă este „sângele“ dumnezeiesc […]

Schimbarea la Faţă pe vârful Athonului

Nu pot să nu pomenesc simţirile alese pe care m-am învrednicit şi eu nevrednicul să le trăiesc la prima sărbătoare a Athosului, la care luam parte. Era în ajunul Schimbării la Faţă a Domnului, zi frumoasă, senină şi liniştită. Ajunsesem în vârful muntelui către seară. Soarele se afla ca de o suliţă deasupra orizontului, proiectând până departe pe mare umbra Muntelui, care părea un stâlp uriaş înfipt în mare. În curând apoi s-a afundat în mare, tivind o jumătate de […]

Familia unui preot ortodox din America

Copil fiind, am crescut într-o casă cu credințe amestecate. Tatăl meu provine dintr-o străveche familie de evrei așkenazi din Polonia. El crede că provenim dintr-o familie de preoți evrei (Cohen). Cu toate acestea, membrii familiei mele din partea tatălui sunt atei declarați. Bunicul meu credea în Dumnezeu și era șeful masonilor din Statul New York. Bunica mea era atee și socialistă activă. Unul dintre prenumele mele este Karl, în cinstea fratelui ei – iar fratele ei a fost numit așa […]

Hristos ne oferă libertate deplină

\r\n Omul devenit rob patimilor. Dumnezeu l-a creat pe om tînar, sănătos, frumos şi nemuritor. Toate functiunile îi erau perfecte. Pe deasupra, era liber sufleteşte, dar si din punct de vedere social. Citim în referatul biblic că a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; dupa chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie (Facere 1, 27). Fiind creat dupa chipul lui Dumnezeu, era liber. Tot Scriptura ne mai spune că, la sfîrşitul creației, a privit Dumnezeu toate […]

Sfântul Prooroc Ilie sau Lucrarea sfinţilor în lume

Lumea în care trăim astăzi nu mai este lumea pe care Dumnezeu a creat-o la început, „bună foarte”, ci una alterată, deformată. Lumea creată de Dumnezeu, adică pământul şi toate cele existente pe el, în frunte cu omul, erau curate. Exista o deplină armonie între om şi Dumnezeu, între om şi om, între om şi natură, iar starea de fericire a raiului urma să fie extinsă pe tot pământul, sporind până la starea de împărăţie a lui Dumnezeu. Datorită păcatului […]

PENTRU RELIGIE NU-I VREME

O altă parte din intelectualii noştri îşi pretextează absenţa de la manifestările vieţii religioase cu răspunsul: „n-avem vreme”. \r\n La Taina Mărturisirii afli cu uimire că un credincios nu s-a împărtăşit cu Sfintele Taine de 10 ani. „De ce ţi-ai lăsat atâta vreme sufletul neîngrijit, omule?”. „Fiindcă am fost ocupat mereu în serviciu”. De nenumărate ori auzim noi duhovnicii, răspunsul acesta. \r\n Şi tot aşa unii n-au vreme, dimineaţa, să-şi înalţe cugetul la Dumnezeu în rugăciune, iar alţii n-au vreme […]

RELIGIA NU PLACE

Unii intelectuali stau deoparte de practicile pietăţii creştine sub pretextul că religia nu le place. Slujbele-s prea lungi, morala preoţilor prea severă, cântarea bisericească prea monotonă…. \r\n Să zicem că ar fi adevărat. Dar oare faptul că religia nu le place unora este o dovadă împotriva ei? Nicidecum! Când o femeie vanitoasă aruncă cu dezgust o rochie de mătase care a costat o sumedenie de parale, asta nu-i nici o descalificare pentru lucrătorul care a ţesut mătasea, pentru croitorul care […]

Geografia Raiului și a Iadului

Un prilej potrivit pentru o reeditare – cugetarea la Rai și Iad. Nu încetez de a fi uimit de modul literal de interpretare ce contaminează mintea multor creștini. Doar pentru faptul că în anumite descrieri din Sfânta Scriptură limbajul folosit este din registrul geografic, nu înseamnă că și trebuie asimilat ca atare. Cei care își umplu mintea cu fel de fel de reprezentări și versiuni literale ale Raiului și ale Iadului, sunt după părerea mea, lipsiți de imaginație. Relatările referitoare […]

Veşmânt de bună-cuviinţă

Ascult povestea unei tinere, proaspăt întoarsă de la studii, posesoarea unui CV impresionant şi selectată la o companie respectabilă: angajaţii la această instituţie, spune fata, sunt obligaţi la o ţinută decentă. Nimic rău, îmi zic în sinea mea… Şi aflu că „decentă” însemna: sacou, cămaşă albă, fustă neagră care să acopere genunchiul, fără bijuterii, fără nasturi metalici sau catarame, pantofi negri, simpli, cu toc mediu. Fără parfumuri şi farduri stridente. Încântată de a fi salariată la o firmă cu prestanţă, […]

Gîndurile şi înfruntarea lor

1. Nevoinţa aspră \r\n S-a spus de multe ori că pentru cel ce se roagă rugăciunea este o faptă dinamică, folositoare şi plăcută lui Dumnezeu. Acest fapt adevărat îl irită pe diavol şi-l face să lupte împotriva celui ce se roagă. De aceea credinciosul care doreşte unirea sa cu Dumnezeu, întîlneşte piedici diavoleşti organizate în sisteme capabile şi de o ofensivă înfricoşător de bine programată.

Sinodalitatea

Există printre creștini convingerea, care în timp s-a consolidat tot mai bine, și chiar în rîndul celor mai onești și mai bine intenționați dintre ei, că un sinod exprimă un adevăr autentic al Bisericii, că este o voce a Bisericii, cu alte cuvinte, o voce a lui Hristos Însuși în ultimă analiză. În conștiința susținătorilor ei, această convingere se traduce prin două supoziții complementare: (a) că sinodul, prin el însuși, atrage harul Duhului și se exprimă, vorbește luminat fiind de […]

Ortodoxia și stagnarea dogmatică

La încheierea recentei Sinaxe a Întâi-stătătorilor ortodocși de la Istanbul (din 6-9 martie 2014), a fost făcut un anunț, anume că Bisericile Ortodoxe locale se vor întruni într-un Sinod Pan-ortodox în primăvara anului 2016. La acest Sinod se vor discuta mai multe chestiuni cu privire la Biserica Ortodoxă universală, multe dintre ele așteptând de multă vreme.

RELIGIA NU-I CUNOSCUTĂ

Oare de ce Iisus Hristos numără aşa de puţini ucenici în rândurile intelectualilor? \r\n Cauzele sunt mai multe. Acum ne reţinem numai asupra uneia din ele şi aceasta este ignoranţa religioasă. Oamenii de azi nu cunosc deloc sau de tot superficial adevărurile credinţei creştine. \r\n În copilărie mulţi au avut nenorocul să crească sub influenţa unor părinţi necredincioşi. N-au văzut nici o icoană sfântă în casa lor, n-au fost îndemnaţi spre nici un act de pietate.