Arhivele Categotry: Articole şi interviuri

Învăţaţi-i pe copii să ceară ajutorul Lui Dumnezeu

Nu este bine să îi lăudăm şi să îi răsfăţăm pe copii. Ce spune cuvîntul Lui Dumnezeu? Poporul meu este asuprit de nişte copii, şi femeile domnesc peste el. Poporul meu! Cei care te conduc te rătăcesc şi te abat de la calea pe care tu mergi (Isaia 3,12). Cei care ne laudă nu ne fac decît un mare rău. Cîtă înţelepciune este în cuvintele Lui Dumnezeu! Dacă îi lăudăm pe copii, nu le facem nici un bine, nu îi […]

DE CE SE APRINDE CANDELA ÎNAINTEA ICOANELOR

În primul rînd, deoarece credința noastră e lumină. Hristos a zis: „Eu sunt lumina lumii”.  Lumina candelei ne aduce aminte de lumina cu care Hristos luminează sufletele noastre. În al doilea rînd, ca să ne aducă aminte de caracterul luminos al sfîntului în fața căruia aprindem candela – fiindcă sfinții sunt numiți fii ai luminii.  În al treilea rînd, ca să ne slujească drept mustrare pentru faptele noastre întunecate și pentru gîndurile și dorințele noastre rele, și să ne cheme […]

Cum să petrecem în zi de sărbătoare

E de folos să vă adunați, la rugăciune, în biserica, așa cum se spune în Evanghelie: Unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor (Mt. 18, 20). Iată, fraților, însuși Domnul, după făgăduința Sa, e aici, în mijlocul celor ce se roagă Lui. Pentru aceasta, trebuie să mergem la sfînta biserică, să ne rugăm Lui cu inimă curstă, fără mînie și răutate, și așa să-I facem Lui cereri, curățindu-ne de toate păcatele […]

Dragostea, cununa virtuților

„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuvinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mînie, nu gîndeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.“ (I Corinteni 13, v. 4 – 8 ) [1] \r\n

Despre cuvânt

M-am gândit să spun câteva cuvinte despre cuvânt. Poate să încep cu cuvântul Mântuitorului: „Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Meu nu va trece.” Ce este cuvântul? Noi suntem obișnuiți să-l înțelegem ca un mod de a face contact unii cu alții, de a face un schimb de informații. Dar vedem în Scriptură altfel de lucruri spuse despre cuvânt. „Întru început era Cuvântul și Cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.” „Și Cuvântul trup S-a făcut.” „Zis-a Dumnezeu: […]

Gânduri la început de an – 1 septembrie

Istoria lumii a început cu o sărbătoare. Dumnezeu a făcut lumina și apoi lumea, iar îngerii se bucurau slăvindu-L pe Dumnezeu… […]. Din veșnicia plinătății Sale, Dumnezeu Se revarsă în timp, în creația Sa, ca și pe ea, prin Biserica zidită ca o recapitulare a creației, să o umple de viața Sa veșnică. Zilele (etapele, veacurile – cum le numește Sfântul Maxim Mărturisitorul) creației și toate cele cuprinse în ele au ca și izvor, dar și ca țintă, pe Hristos […]

Rolul esențial al mamei

A fi mamă e o slujire, iar cea dintâi condiție a slujirii credincioase este abnegația. Mama adevărată, credincioasă chemării sale, nu spune: „Iată fiul meu, pe care l-am născut pentru mine însămi”; ea gândește: „Iată un om care s-a născut în lume pentru binele lumii”. Ce va fi pruncul acesta? (Lc. 1, 66) – întreabă pământul, Cerul și iadul, aplecându-se asupra leagănului acestei făpturi slabe. Răspunsul depinde în mare măsură de educație, iar educația – de mamă.   \r\n

Căsnicia este mila lui Dumnezeu

Căsnicia este mila lui Dumnezeu! Un strop de răbdare și Dumnezeu ne bucură. Eu, cu darul lui Dumnezeu, am un soț minunat, Cristian, și 7 îngerași: Maria, Ioana, Nicolae, Dumitru, Parascheva, Petru și Pavel.  \r\nLa drum am pornit, țin minte clar, cu gânduri mari, sfinte: să îmi fac datoria, să am mulți copii, să fiu ascultătoare! Acum, după 13 ani, cu teamă văd ce gâscă eram! De la primul copil au început să iasă la lumină patimi! \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI : RELIGIA ȘI PROGRESUL

S-au găsit unii care au zis că religia e „înapoiată”. Referindu-ne la faptul că religia nu vrea să-şi schimbe nimic din dogmele sale, din formele de cult sau din principiile de morală, am zis că această învi-nuire, în loc să fie o jignire, este un titlu de glorie. În sensul arătat, religia trebuie să fie „înapoiată”. Ea nu-şi poate schimba nimic din ce este şi din me-todele ei de lucru, ci ea trebuie să păşească peste veacuri neschimbată, nealterată, senină, […]

Liturghia vieții

Părinții oftează cu un amestec de ușurare și de tristețe, conducându-și copiii în prima lor zi de școală. Liceenii își împart drumul împreună cu alți colegi după o vară plină de distracții. Studenții se îndreaptă spre studiu. Părinții se întorc de la servici pentru a-și ajuta mai apoi copiii la teme. Nopțile sunt mai reci și mulți încep procesul de instalare într-o rutină ce va dura până în primăvară. Oamenii sunt ființe pline de rutină și obiceiuri. Bună sau rea, […]

Îmbrăcămintea indecentă a femeilor în Sfintele Biserici

1. Frați creștini, această predică a mea o scriu cu întârziere, căci trebuia s-o scriu încă de la începutul perioadei de vară și chiar încă de anul trecut. Subiectul predicii este: Îmbrăcămintea indecentă a femeilor în Sfintele Biserici. Sfânta Biserică, frații mei, se numește astfel pentru că este locașul lui Dumnezeu. Dar cum este biserica locaș al lui Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu este pretutindeni? Da, Dumnezeu este pretutindeni, frații mei, însă în biserică El este prezent trupește. Pentru că […]

Apărarea de suferința altora

A ne educa inima este departe de a fi un fapt simplu. În schimb educarea intelectului este relativ mai uşoară – în funcţie de capacităţi, fiecare dintre noi poate să-şi dezvolte darurile sale intelectuale. Intelectul primeşte şi reţine tot ceea ce lasă asupra lui o anumită pecete. În privinţa aceasta inima este un organ duhovnicesc mult mai complex. Complexitatea sa provine din faptul că ea reacţionează şi se schimbă necontenit, nu în sensul că ar putea deveni necredincioasă primei iubiri, […]

Avorturile sunt o formă de genocid

Înțelegem ispitele și provocările epocii noastre, în care plăcerea trupească este oferită omului într-un mod foarte facil. Relațiile premaritale și extramaritale sunt considerate firești, dar ele sunt împotriva firii. Astfel se încalcă premisele căsătoriei, dar și însăși Taina nunții. Curăția dinaintea nunții și fidelitatea, cumințenia în căsătorie nu reprezintă doar aplicarea unor porunci morale ale lui Dumnezeu, ci au o prelungire ontologică. ”De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia […]

Ce înseamnă ”Anatema”?

Cuvântul grec ,,anathema’’ se compune din doua cuvinte: ,,ana’’ care este o prepoziție ce indica mișcarea către ceva și ,,thema’’ care înseamnă o portiune separată din ceva. În terminologie militară, ,,thema’’însemnă o detașare; pentru guvernul civil ,,theme’’ însemnă o provincie. Noi folosim acum cuvântul ,,theme’’ derivat din ,,thema’’ pentru a desemna subiectul principal al unei lucrări scrise și intelectuale. \r\n

Contemporani cu Taborul

Lucru cert, nici un praznic şi nici o sărbătoare a Bisericii nu au doar un rol comemorativ. Dimpotrivă, toate sunt prilejuri binecuvântate, pe firul cărora omul poate face experienţa plenară a bogăţiei harului dumnezeiesc, care se revarsă cu aceste ocazii. Zilele acestea, creştinii ortodocşi suntem încă scăldaţi de lumina Taborului. Nu doar din faptul că praznicul nu s-a sfârşit, ci mai ales pentru că harul care a strălucit din Trupul lui Hristos la Schimbarea Sa la Faţă este „sângele“ dumnezeiesc […]

Schimbarea la Faţă pe vârful Athonului

Nu pot să nu pomenesc simţirile alese pe care m-am învrednicit şi eu nevrednicul să le trăiesc la prima sărbătoare a Athosului, la care luam parte. Era în ajunul Schimbării la Faţă a Domnului, zi frumoasă, senină şi liniştită. Ajunsesem în vârful muntelui către seară. Soarele se afla ca de o suliţă deasupra orizontului, proiectând până departe pe mare umbra Muntelui, care părea un stâlp uriaş înfipt în mare. În curând apoi s-a afundat în mare, tivind o jumătate de […]

Familia unui preot ortodox din America

Copil fiind, am crescut într-o casă cu credințe amestecate. Tatăl meu provine dintr-o străveche familie de evrei așkenazi din Polonia. El crede că provenim dintr-o familie de preoți evrei (Cohen). Cu toate acestea, membrii familiei mele din partea tatălui sunt atei declarați. Bunicul meu credea în Dumnezeu și era șeful masonilor din Statul New York. Bunica mea era atee și socialistă activă. Unul dintre prenumele mele este Karl, în cinstea fratelui ei – iar fratele ei a fost numit așa […]

Hristos ne oferă libertate deplină

\r\n Omul devenit rob patimilor. Dumnezeu l-a creat pe om tînar, sănătos, frumos şi nemuritor. Toate functiunile îi erau perfecte. Pe deasupra, era liber sufleteşte, dar si din punct de vedere social. Citim în referatul biblic că a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; dupa chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie (Facere 1, 27). Fiind creat dupa chipul lui Dumnezeu, era liber. Tot Scriptura ne mai spune că, la sfîrşitul creației, a privit Dumnezeu toate […]

Sfântul Prooroc Ilie sau Lucrarea sfinţilor în lume

Lumea în care trăim astăzi nu mai este lumea pe care Dumnezeu a creat-o la început, „bună foarte”, ci una alterată, deformată. Lumea creată de Dumnezeu, adică pământul şi toate cele existente pe el, în frunte cu omul, erau curate. Exista o deplină armonie între om şi Dumnezeu, între om şi om, între om şi natură, iar starea de fericire a raiului urma să fie extinsă pe tot pământul, sporind până la starea de împărăţie a lui Dumnezeu. Datorită păcatului […]

PENTRU RELIGIE NU-I VREME

O altă parte din intelectualii noştri îşi pretextează absenţa de la manifestările vieţii religioase cu răspunsul: „n-avem vreme”. \r\n La Taina Mărturisirii afli cu uimire că un credincios nu s-a împărtăşit cu Sfintele Taine de 10 ani. „De ce ţi-ai lăsat atâta vreme sufletul neîngrijit, omule?”. „Fiindcă am fost ocupat mereu în serviciu”. De nenumărate ori auzim noi duhovnicii, răspunsul acesta. \r\n Şi tot aşa unii n-au vreme, dimineaţa, să-şi înalţe cugetul la Dumnezeu în rugăciune, iar alţii n-au vreme […]