Arhivele Categotry: Articole şi interviuri

RELIGIA NU PLACE

Unii intelectuali stau deoparte de practicile pietăţii creştine sub pretextul că religia nu le place. Slujbele-s prea lungi, morala preoţilor prea severă, cântarea bisericească prea monotonă…. \r\n Să zicem că ar fi adevărat. Dar oare faptul că religia nu le place unora este o dovadă împotriva ei? Nicidecum! Când o femeie vanitoasă aruncă cu dezgust o rochie de mătase care a costat o sumedenie de parale, asta nu-i nici o descalificare pentru lucrătorul care a ţesut mătasea, pentru croitorul care […]

Geografia Raiului și a Iadului

Un prilej potrivit pentru o reeditare – cugetarea la Rai și Iad. Nu încetez de a fi uimit de modul literal de interpretare ce contaminează mintea multor creștini. Doar pentru faptul că în anumite descrieri din Sfânta Scriptură limbajul folosit este din registrul geografic, nu înseamnă că și trebuie asimilat ca atare. Cei care își umplu mintea cu fel de fel de reprezentări și versiuni literale ale Raiului și ale Iadului, sunt după părerea mea, lipsiți de imaginație. Relatările referitoare […]

Veşmânt de bună-cuviinţă

Ascult povestea unei tinere, proaspăt întoarsă de la studii, posesoarea unui CV impresionant şi selectată la o companie respectabilă: angajaţii la această instituţie, spune fata, sunt obligaţi la o ţinută decentă. Nimic rău, îmi zic în sinea mea… Şi aflu că „decentă” însemna: sacou, cămaşă albă, fustă neagră care să acopere genunchiul, fără bijuterii, fără nasturi metalici sau catarame, pantofi negri, simpli, cu toc mediu. Fără parfumuri şi farduri stridente. Încântată de a fi salariată la o firmă cu prestanţă, […]

Gîndurile şi înfruntarea lor

1. Nevoinţa aspră \r\n S-a spus de multe ori că pentru cel ce se roagă rugăciunea este o faptă dinamică, folositoare şi plăcută lui Dumnezeu. Acest fapt adevărat îl irită pe diavol şi-l face să lupte împotriva celui ce se roagă. De aceea credinciosul care doreşte unirea sa cu Dumnezeu, întîlneşte piedici diavoleşti organizate în sisteme capabile şi de o ofensivă înfricoşător de bine programată.

Sinodalitatea

Există printre creștini convingerea, care în timp s-a consolidat tot mai bine, și chiar în rîndul celor mai onești și mai bine intenționați dintre ei, că un sinod exprimă un adevăr autentic al Bisericii, că este o voce a Bisericii, cu alte cuvinte, o voce a lui Hristos Însuși în ultimă analiză. În conștiința susținătorilor ei, această convingere se traduce prin două supoziții complementare: (a) că sinodul, prin el însuși, atrage harul Duhului și se exprimă, vorbește luminat fiind de […]

Ortodoxia și stagnarea dogmatică

La încheierea recentei Sinaxe a Întâi-stătătorilor ortodocși de la Istanbul (din 6-9 martie 2014), a fost făcut un anunț, anume că Bisericile Ortodoxe locale se vor întruni într-un Sinod Pan-ortodox în primăvara anului 2016. La acest Sinod se vor discuta mai multe chestiuni cu privire la Biserica Ortodoxă universală, multe dintre ele așteptând de multă vreme.

RELIGIA NU-I CUNOSCUTĂ

Oare de ce Iisus Hristos numără aşa de puţini ucenici în rândurile intelectualilor? \r\n Cauzele sunt mai multe. Acum ne reţinem numai asupra uneia din ele şi aceasta este ignoranţa religioasă. Oamenii de azi nu cunosc deloc sau de tot superficial adevărurile credinţei creştine. \r\n În copilărie mulţi au avut nenorocul să crească sub influenţa unor părinţi necredincioşi. N-au văzut nici o icoană sfântă în casa lor, n-au fost îndemnaţi spre nici un act de pietate.

INTELECTUALII ŞI CREDINŢA

Reînviorarea vieţii religioase este o necesitate a vremii actuale. Atât pentru stăvilirea răului cât şi pentru redresarea moralităţii este nevoie ca lumea să revină la principiile credinţei creştine. \r\n Astăzi facem un pas mai departe şi zicem că această reînviorare trebuie să pornească de sus, de la lumea intelectuală. \r\n Este adevărat că în ceasul de faţă avem mult mai numeroşi intelectuali credincioşi ca înainte de treizeci, patruzeci de ani. Înainte vreme, îngenuncherea unui ofiţer într-o biserică ar fi făcut […]

Persoană şi sfinţenie

Greu îi este omului să cuprindă înţelesul sfinţeniei. Desigur, în epoca modernă, dominată de o teribilă confuzie a ideilor şi de contradicţiile care se ţin lanţ, foarte puţini sunt cei care îşi pun problema semnificaţiei cuvântului sau a dimensiunilor conţinutului acestuia.

Omul, fiinţă liturgică

Adeseori, omul este caracterizat drept fiinţă raţională şi liberă. Aceste caracterizări sunt corecte, dar nu redau pe deplin firea omului. Din experienţa liturgică pe care o trăim, simţim că, mai mult decât orice, omul este o fiinţă liturgică. El a fost plămădit pentru a sluji, pentru a se oferi pe sine şi întreaga lume lui Dumnezeu, mulţumindu-I, slăvindu-L şi aducându-I închinare, astfel încât, prin acest necontenit prinos – jertfă – slujire, să se unească cu Dumnezeu, să se sfinţească, să […]

Fiecare om este o taină nepovestită

\r\n Omul astăzi și-a lărgit înfricoșător cunoștințele. Cu toate acestea, deși cunoaște ce se întâmplă în cele patru margini ale pământului și în universul infinit, rămâne cu totul ignorant în ceea ce privește sinele său. Avem informații din galaxii, din cele cinci continente și avem dificultăți în a comunica cu aproapele nostru. Cu toate acestea, în mod netăgăduit,  cele ce cunoaștem sunt cu siguranță mult mai puține decât cele pe care nu le cunoaștem.

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI REÎNNOIREA VIEŢII RELIGIOASE

Călătorii povestesc că seara, când vântul adie uşor peste nisipurile pustiului, se aude de departe ca un lung suspin. „Ascultă –  zice atunci arabul – ascultă pustiul! Auzi cum plânge? El se tânguie pentru că ar vrea să fie o livadă răcorită de ploaie”. \r\n Minunat de bine se poate asemăna lumea de azi cu acele deșerturi care suspină după roua cerului.

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI GÂND DE POCĂINŢĂ

„Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei, 3, 2) ne vesteşte Sfântul Ioan Botezătorul când îşi începe predica în pustie şi „Pocăiţi-vă căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei, 4, 17) este şi începutul predicii Mântuitorului Hristos după botez şi ispitirea din deşert pentru a ne demonstra că un început de viaţă nouă nu este posibil fără căinţă pentru răutăţile trecute. \r\n Şi, pentru a desăvârşi porunca de mai sus, Mântuitorul Hristos, arătându-se apostolilor, după înviere, le zice: „Luaţi Duh Sfânt, […]

Din slavă în slavă: desăvârșirea care crește

Deoarece raiul este în primul rând o stare a fiinţei în care cei răscumpăraţi se deplasează într-o tot mai profundă viaţă în Dumnezeu, experierea raiului nu este statică, ci tot mai intensă. Totuşi, ni se spune că nu toţi înaintează în aceeaşi măsură. Cu cât este mai mare dorinţa, iubirea noastră şi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră, cu atât mai mare este capacitatea noastră de a primi lumina divină şi mai deplină este experierea de către noi a raiului. Sfântul […]

Focul dumnezeiesc curățește

Faptul că acelaşi foc care curăţeşte aurul, de asemenea, arde şi mistuieşte lemnul, este un paradox. Este „ca focul topitorului şi ca leşia nălbitorului… Se va aşeza să lămurească şi să cureţe argintul” (Maleahi 3, 2-3). Am discutat mai înainte metafora sabiei în foc, în care sabia reprezintă firea omenească slăvită a lui Hristos, iar focul este energia firii divine a lui Dumnezeu. Sabia încinsă în foc reprezintă locuirea şi umplerea de energii divine a firii umane a lui Hristos […]

CE PUTEM FACE PENTRU CEI RĂPOSAȚI?

“Fiecare cuvânt al rugăciunilor pentru cel răposat este ca un strop de apă dat unui om însetat” \r\n “Cât de importantă este pomenirea celor răposați în cadrul Sfintei Liturghii se poate vedea din următoarea întâmplare: înainte de a fi acoperite moaștele Sfântului Teodosie din Cernigov (1869), ieromonahul (renumitul stareț Alexei din pustia Goloseyevsky,

Învierea cea de obște

Existăm, dar nu pentru că am ales noi acest lucru. Nu am hotărît noi, în mod liber, să existăm. Nu ne-am ales singuri părinții, limba maternă, descendența geografică, societatea și patria în care trăim, timpul istoric căruia aparținem. Nu am avut posibilitatea să ne alegem înfățișarea, bagajul intelectual sau talentele pe care ni le-am fi dorit.

Glasul lui Dumnezeu și limbile oamenilor

Dumnezeu nu este ”grămătic” \r\n Dumnezeu nu este creator de cuvinte și limbi, nu este un ”grămătic”, născocitor de limbi și cuvinte, de gramatici sau sintaxe. \r\n Eunomie, pe care Sfîntul Grigorie de Nissa îl numește ”noul exeget al dogmelor mistice”, a formulat părerea că, de pildă, numele de vlăstar, plantă și iarbă, precum și sămînță sau lemn și altele asemenea au fost create de Însuși Dumnezeu înainte de zidirea omului, pentru că realitățile pe care le denumesc au fost create prin porunca lui Dumnezeu […]

Chiar așteptăm Învierea morților?

1. Introducere \r\n Cercetând mersul istoric al creștinătății, este firesc ca cel ce studiază contradicțiile și controversele dintre Biserică și lume să zăbovească cu mai multă atenție asupra celebrului cuvânt al Apostolului neamurilor de pe colina Pnyx. Ascultătorii atenieni au fost atrași de mesajul fără precedent al Evangheliei, până în momentul când Apostolul a făcut referire la Învierea lui Hristos, ”și auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții i-au zis: Te vom asculta despre aceasta și altă […]

Pe unde ești, suflete?

Deschide ochii, sufletul și mintea. Observă frumusețea care se află la îndemâna ta. Fii recunoscător. Bucură-te de ceea ce ai. \r\n Viața nu te lasă să te odihneşti. Rănit, vânăt, obosit, îngenuncheat, prăfuit, murdar sau curat, oricum ar fi, trebuie să înaintezi. De obicei singur. De obicei gol, flămând, însetat, străin. La școala vieții se dau examene, se dau corijențe, se repetă anul. Doar cine are limba friptă poate vorbi cu adevărat despre ciorba fierbinte.