Arhivele Categotry: Articole şi interviuri

Postul în tradiţia canonică a Bisericii

\r\n Unul dintre cele mai însemnate posturi ale Bisericii noastre este Sfântul şi Marele Post al Paştilor. A fost instituit la începuturile creştinismului, de vreme ce a fost propovăduit chiar de Sfinţii Apostoli. Conform tradiţiei Apostolice, postul acesta trebuie ţinut, deoarece a fost instituit în amintirea postului pe care Mântuitorul l-a ţinut timp de 40 de zile în pustiu, înainte de începutul propovăduirii Sale publice (Matei 4, 2).

Postul, foame după Dumnezeu

\r\n\r\nNe aflăm la începutul primăverii calendaristice şi a celei duhovniceşti, vremea înnoirii spirituale, Sfântul şi Marele Post al Paştilor. Din păcate, societatea contemporană tributară mentalităţii consumiste se căzneşte să transforme şi această perioadă liturgică din an, atât de importantă pentru viaţa noastră spirituală, într-un „produs“.

NEBUNIA ÎNTRU HRISTOS Partea IV

Cu adevărat, în viaţa duhovnicească nu poate fi o astfel de acţiune, care ar aduce folos sau rău numai unei singure persoane. Fiecare faptă bună măreşte fără îndoială puterea binelui în omenire, şi, dimpotrivă, fiecare faptă rea măreşte puterea păcatului, şi prin aceasta se aduce neobservat pagubă tuturor. De aceea, din punctul de vedere al adevăratei iubiri creştine, jertfitoare, pe care o aveau Sfinţii „nebuni”, nu este nimic mai firesc şi mai sincer, decât a dori să pătimeşti fără vină […]

NEBUNIA ÎNTRU HRISTOS Partea III

Viaţa îndepărtată de grijile lumeşti întotdeauna este însoţită de sărăcie. Însăşi viaţa Domnului Iisus Hristos prezintă modelul desăvârşit al adevăratei sărăcii ascetice, al înstrăinării totale de orice agonisire pământească: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi, Fiul Omului însă nu are unde să-şi plece capul” (Matei, 8, 12). Sfinţii „nebuni” L-au urmat cu credinţă pe Mântuitorul şi în privinţa neagonisirii pământeşti. Lipsurile lor ascetice ţineau în primul rând de îmbrăcăminte şi locuinţă. În starea de „nebunie” Sfinţii purtau o cămaşă […]

CUVÂNT DE IERTARE PENTRU ÎNCEPUT DE POST…

Iertarea aproapelui – între virtute și slăbiciune

Adesea suntem puși în situația neplăcută să asistăm la o ceartă între cunoscuți ori chiar noi înșine să fim implicați într-o neînțelegere cu cineva sau chiar să mediem un conflict, o tensiune apărută între cei apropiați. Astfel de conflicte pot da naștere la simțăminte de ură, răzbunare și dispreț, rupând comuniunea dintre oameni. Însă mulți nu înțeleg că iertarea aproapelui este o condiție sine qua non pentru dobândirea mântuirii, interpretându-o mai degrab ca o slăbiciune ori chiar o lipsă de […]

Cuvântul Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir la începutul Postului Învierii Domnului

\r\n

De ce nu se consumă carne în săptămâna brânzei?

După îndătinata tradiţie liturgică, înainte de începerea Postului Mare parcurgem o perioadă de trecere numită în popor săptămâna albă, a brânzei ori a untului. Aceste numiri reprezintă o formulare populară a perioadei de şapte zile dinaintea postului propriu-zis, în care nu se face dezlegare la carne, ci doar la produse din lapte, ouă şi peşte. Se urmăreşte prin aceasta obişnuirea organismului cu alimente mai uşoare, fiind de fapt o etapă de tranziţie de la alimentaţia cu produse din carne la una exclusiv […]

Noapte bună, copii din Belgia! Basm belgian

\r\n A fost odată ca niciodată o fetiță din Belgia care avea un cățel. Într-o zi, fetița s-a îmbolnăvit foarte tare, iar părinții ei au dus-o la spital. După ce a consultat-o, doctorul a clătinat din cap. \r\n – Îmi pare rău, le spuse el părinților, nu pot face nimic, fetița voastră are o boală incurabilă. Dar, dacă doriți, ați putea să o eutanasiați. Ne ocupăm noi, nu vă costă nimic. \r\n\r\n \r\n \r\n Și privi spre fetița care se juca […]

„Unde este Dumnezeu, mamă? Unde este Dumnezeu, tată? Nu vedeţi că înnebunim fără El?” ( scrisoare de adio)

„ Salvaţi sufletele noastre” , S.O.S….., aşa a îndrăznit să scrie cineva pe peretele closetului de la liceu ( printre toate celelalte porcării sexuale)… Da, acesta e strigătul meu nerostit, poate strigătul generaţiei mele, înnăbuşit în inimile noastre, sub mormanele de gunoi ale vieţii de zi cu zi, de chiştoace şi sticle goale, de prezervative şi seringi; de decibelii muzicii date la maxim, de buzele şi corpul celui îmbrăţişat nu din dragoste (ce e aia poate că nu ştiţi nici […]

” Cartea de identitate” a creştinului ortodox

Catehumenul ( la Botez n.n.) mărturiseşte credinţa sa în Hristos „ca Împărat şi Dumnezeu”. Aceste două apelative nu sunt sinonime, nu constituie un pleonasm. A crede în Hristos ca Dumnezeu nu este suficient, căci şi dracii cred în El (Ic. 2, 19). \r\n Acceptîndu-L ca Împărat şi Dumnezeu semnifică exact a decide să-L urmezi şi să-ţi dedici întreaga viaţă slujirii Lui, de a trăi după poruncile Sale. Tocmai de aceea, vechea mărturisire de credinţă în Hristos constă în a-L mărturisi şi a-L proclama […]

NEBUNIA ÎNTRU HRISTOS Partea II

Făcându-se părtaşi a tot ce este adevărat, sfânt, sfinţii „nebuni” considerau drept principal motiv al voinţei lor – mintea, pe care o numeau „împărat ce stăpâneşte peste patimi” (sfântul Simeon nebunul pentru Hristos). Astfel, sfinţii „nebuni”propovăduiau simbolic acea biruinţă lăuntrică a omului care constă în dominarea patimilor, acea luptă dintre raţiune şi senzorial, şi despre minte, ca putere, ce se împotriveşte patimilor. Mintea are valoarea luminii, prin care se luminează viaţa sufletului omenesc. Atenţia minţii poate fi sustrasă nu numai […]

NEBUNIA ÎNTRU HRISTOS Partea I

Nebunia întru Hristos înseamnă (slavo-rus: „юродство Христа ради”) – demenţă, să te faci nebun pentru Hristos. Însăşi denumirea acestei nevoinţe – nebunia întru Hristos – include în sine o atitudine tainică a „nebunilor întru Hristos” faţă de facultăţile lor mintale. Adică, unii râvnitori ai mântuirii devin cu bună ştiinţă nebuni pentru a împlini poruncile Mântuitorului. \r\n Nevoinţa nebuniei întru Hristos constă în faptul că nevoitorul se preface a fi nebun şi prost pentru a răbda de la oameni înjosiri, defăimări […]

Pocăința, o neîncetată Cruce și Înviere

Duminica aceasta, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi evanghelia numită a Vameșului și a Fariseului, debutând astfel o altă perioadă liturgică din an, poate cea mai intensă și mai potrivită contemporaneității, deoarece păcatul și dorința nestăvilită după plăcere au adus lumea pe marginea prăpastiei, la o regretabilă despărțire de harul divin. \r\n Vorbim de așa-numita perioadă a Triodului, denumire preluată de la cartea de cult Triod, unde se cuprind rânduielile, slujbele săvârșite în Postul Mare,

Creştinismul şi extratereştrii

Rândurile de faţă încearcă să răspundă la întrebarea: este posibil să fii creştin şi  totodată să crezi în extratereştri?[1] Urmează că destinatarii acestor rânduri sunt mai întâi aceia dintre noi care nu văd nici o contradicţie între cele două credinţe, ba chiar, în virtutea acestei informaţii suplimentare pe care pretind că o posedă, se consideră nişte creştini de un rang superior, nişte „iniţiaţi”. La obiecţia firească potrivit căreia în Scripturi nu scrie nimic despre existenţa altor fiinţe raţionale create în […]

Secta politicienilor şi a magnaţilor

Evanghelia din Duminica aceasta ne relatează cazul demnitarului bogat numit Zaheu. Exact în această perioadă s-a desfăşurat forumul economic de la Davos, o întâlnire a elitelor mondiale din economie şi politică. Care e legătura dintre acestea? Simplu: soluţii la criza economico-financiară. \r\n Papa Francisc s-a adresat Forumului Economic Mondial de la Davos, afirmând două chestiuni importante. Prima precizează raportul omului cu bogăţia: ea nu trebuie să conducă umanitatea, ci să o slujească. A doua vizează distribuţia bogăţiei şi a resurselor. […]

Îmbulzitorul religios

Marile sărbători creştine aduc în atenţia publicului, prin relatările presei, o latură mai puţin plăcută a societăţii: îmbulzelile de la slujbele religioase. Care să fie motivele apariţiei lor? Aparenta lui amploare se datorează tendinţei unor canale media, care aleg să centreze relatarea sărbătorilor în cauză exclusiv pe acest aspect. Nu se relatează despre ce anume sărbătorim sau alte laturi ale acestor sărbători,

ISPITELE

Cu toate că nu sunt de la Dumnezeu, ci de la duhurile necurate, de la lume şi de la om, Dumnezeu permite ispitele, ele fiindu-ne de folos din mai multe pricini şi anume: ispitele sunt şcoala smereniei, deoarece pun la încercare puterea, mîndria, răbdarea şi neputinţa noastră. Oricît ar fi de supărătoare , ispitele ne înţelepţesc şi ne învaţă să nu ne trufim, cu virtuţi pe care nu le avem fără ajutorul dumnezeiescului har.

Sărbătoarea Botezului Domnului

Botezul Domnului se mai numeşte şi „Arătarea Domnului“, „Descoperirea Cuvântului Întrupat“, „Epifania“ sau „Teofania“, deoarece rememorează momentul când Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în apele Iordanului, ocazie cu care s-a arătat lumii Sfânta Treime; glasul Tatălui se face auzit din ceruri, Fiul este întrupat şi stă în râul Iordan, iar Sfântul Duh Se coboară în chip de porumbel. „Iar botezându-Se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a văzut […]

Botezul Domnului în Evanghelia după Marcu

Botezul Domnului este unul dintre cele mai importante momente ale activităţii Sale mântuitoare. Fiecare dintre cei patru Evanghelişti ne-a oferit o relatare cu privire la acest aspect şi, în fiecare din textele respective, descoperim amănunte importante din punct de vedere teologic. \r\n Deşi reprezintă în continuare o problemă dificil de rezolvat, pentru unii cercetători motivele pentru care Domnul a ales să Se boteze, cu toate că nu avea nici un păcat, sunt destul de clare. Cum privesc însă acest eveniment […]