Arhivele Categotry: Predici la Duminici și Sărbători

Pericopa smochinului neroditor – omul și răspunsul său la chemarea lui Dumnezeu

Pericopa smochinului se cade a fi şi ea supusă unui tratament analog, înţelegând că trebue interpretată nu după regulile dreptăţii naturale şi a valorilor axiologiei elementare, ci la nivelul propoziţiilor duhovniceşti alegorice.

Arhim. Melchisedec – Cuvânt la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Parintele Constantin Necula – Predica in Duminica Floriilor

Predică la Duminica Floriilor – Arhim.Nichifor Horia

Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома, следуя подвигу Марии Египетской

Arhim. Melchisedec – Cuvânt la Duminica Ortodoxiei

Arhim. Melchisedec – Cuvânt la Duminica Izgonirii lui Adam din rai

Pr. Constantin Necula: Predică la duminica izgonirii lui Adam din Rai

Flămând, însetat, străin, gol, bolnav, întemnițat… (Matei 25, 31-46)

Evanghelia Duminicii în care lăsăm sec de carne, numită a Înfricoșătoarei Judecăți. Pare că Hristos Domnul ne vestește un Dumnezeu slab. Identificat cu flămânzii, însetații, înstrăinații, cu cei goi și bolnavi, cu întemnițații…

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne)

Pilda fiului risipitor, inima intregii Evanghelii

Cred că omilia noastră de astăzi, care este o continuare a celor spuse în duminicile trecute şi în care multe sunt legate de capitolul X al Epistolei către Romani, se potriveşte foarte bine să o legăm şi de parabola fiului risipitor, pe care am ascultat-o astăzi.

Intoarcerea acasa

S-a spus, despre pilda fiului risipitor, că dacă toată Evanghelia s-ar pierde, și ar rămâne doar aceasta, am ști ce cale să urmăm. Odată ce am înțeles cât de cât ce se întâmplă în această scurtă povestire, înțelegem și cine este și ce vrea ființa umană. Căci istoria noastră este una a fugii de Dumnezeu, a ascunderii, a plecării de acasă.

Pr.Prof.Dr. Stelian Tofană – Predică la Duminica Fiului Risipitor

Arhim. Nichifor Horia: „Să ne asemănăm Sfinților Trei Ierarhi, urmându-le credința, făcând ca ei”

Meditatie la Duminica Vamesului si a Fariseului

Cea dintai Duminica, a Vamesului si Fariseului, care ne prega­teste pentru Postul Mare, Sfintii Parinti au mai numit-o „vestitoare” a luptelor celor duhovnicesti, pentru ca prin ea, ca o trambita, ni se ves­teste pregatirea de razboi impotriva diavolilor, in postul care vine.

Triodul, cale spre Inviere

Incepand cu Duminica „Vamesului si a Fariseului” (9 februarie 2020) vom intra in perioada Triodului, o etapa premergatoare Sfintelor Pasti. Triodul este una din cele trei mari perioade liturgice ale anului bisericesc, alaturi de perioadele Penticostarului si Octoihului. Cuvantul „triod” provine din termenul grecesc „triodion”, format din cuvintele „tria” (trei) si „odi” (oda) si inseamna cantare in trei strofe, ode.

Simpla prezență la Sf Maslu sau molifte ne ajută cu ceva?

BOTEZUL DOMNULUI (BOBOTEAZA- DUMNEZEIASCA ARĂTARE)

În vremurile de odinioară, Domnul a făgăduit să vină şi să Se arate întru slavă mare. Oamenii au auzit aceasta, dar au uitat ce se spusese. Dar Dumnezeu nu Şi-a uitat cuvântul Său, pentru că cuvintele Domnului sunt ca stâlpii de piatră care nu se pot nărui.

IPS Bartolomeu Anania – Predica la Botezul Domnului – Boboteaza

Arhim. Melchisedec – Predică la Tăierea Împrejur a Domnului și Sf. Ier. Vasile cel Mare