Arhivele Categotry: Predici la Duminici și Sărbători

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Duminica a 20-a după Rusalii – Învierea fiului văduvei din Nain

Invierea fiului vaduvei din Nain

Iata o intamplare usor de memorat, care pare a fi si foarte usor de inteles: „Si dupa aceea s-a dus intr-o cetate numita Nain si cu El impreuna mergeau ucenicii Lui si multa multime. Iar cand s-a apropiat de portile cetatii, iata scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, si ea era vaduva, si multime mare din cetate era cu ea.

ÎPS Bartolomeu Anania – Duminica a 19-a după Rusalii – Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii – Despre înmulțirea talanților – Pr. Ilie Cleopa

Iubiți credincioși, Una din învățăturile ce le putem trage din Sfânta Evanghelie de azi este aceea că fiecare dintre noi avem datoria de a înmulți talantul cel încredințat nouă de Dumnezeu. Fiecare om are talantul său de la Dumnezeu și nici unul nu este fără talant. Înmulțirea lui îi aduce mântuirea cea veșnică a sufletului său, precum și intrarea lui în Împărăția Cerurilor, după cum zice Domnul în cuvântul Său către cel ce a înmulțit talantul său: “Bine, slugă bună […]

ÎPS Bartolomeu Anania – Duminica a 16-a după Rusalii – Pilda talanților

Predică la Duminica a XV-a după Rusalii ( Despre dragostea de Dumnezeu şi de aproapele )

În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii (Matei 22, 40) Iubiţi credincioşi, În Sfînta şi dumnezeiasca Evanghelie de azi, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este cea mai mare poruncă din Lege, că, toată Legea şi Proorocii se cuprind în dragostea de Dumnezeu şi cea de aproapele. Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul arată că Dumnezeu este dragoste şi cel ce rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămîne în el (I Ioan 4, 16).

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Nașterea Maicii Domnului

„Maica Domnului s-a facut scară între pământ și Cer”

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Duminica a 13-a după Rusalii – Pilda lucrătorilor răi

Poți să îți faci operații estetice, dar nu mai poate întineri mintea și sufletul

Abuzul de trupul nostru în mod nesocotit

Taierea capului Sf Ioan Botezatorul

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Duminica a 12-a după Rusalii – Tânărul cel bogat

ÎPS Bartolomeu Anania – Duminica a 11-a după Rusalii – Pilda datornicului nemilostiv

Iertarea și vindecarea presupun conlucrare cu harul divin

Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv) Matei 18, 23-35 Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale. Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi toate câte are, ca să se plătească datoria.

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Adormirea Maicii Domnului

„Doamne, miluiește pe fiul meu!”

Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) Matei 17, 14-23 În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi?

ÎPS Bartolomeu Anania – Predică la Schimbarea la Față a Domnului

Credința în Hristos face potecă printre valurile mării

Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) Matei 14, 22-34 În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă îna­intea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor. Iar El, dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Şi făcându-se seară, era singur acolo.

Hristos, Pâinea de-a pururi a drept-măritorilor creștini

Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) Matei 14, 14-22 În vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare.