Arhivele Categotry: Sfaturi duhovnicești

Duminica înseamnă „ziua Domnului”

\r\n Preotul cinsteşte pe credincioşi tămâind pe credincioşii din biserică. Acesta-i semn de cinstire. De ce să nu stai înaintea lui Dumnezeu? Eu am spus de multe ori că duminica nu-i a noastră, duminica este a lui Dumnezeu. \r\n

De aceste trei păcate să ne ferim

\r\n Deci, dintre toate păcatele câte-s amintite în Sfânta Evanghelie, Domnul Hristos mai ales trei păcate le-a avut în vedere și i-a îndemnat pe oameni să le lase: \r\n

Nu te speria de criza în care se afundă lumea!

\r\n În acest sens, Sfânta Scriptură ne spune: „Domnul nu lasă să piară de foame sufletul celui drept; însă el respinge lăcomia celor fără de lege”(Pilde 10, 3). \r\n

Găteala: mâzgăleli pe chipul lui Dumnezeu

\r\n Ce lume pierdută există astăzi! Femeile îşi pun în păr nişte cleiuri, şi cum mai miroase! Te apucă alergia. Când văd o femeie modernă, cu frumuseţi lumeşti şi parfumuri, mă scârbesc lăuntric. Odată mi-au spus unii: „Cutare a mers în Germania să înveţe estetica”. „Dar ce este estetica?”, am întrebat. „Estetica face pe cele bătrâne tinere”, mi-a spus. Atunci mi-am adus aminte că văzusem cândva o bătrână ce avea o linie orizontală pe frunte. Întreb după aceea pe un […]

Cum să alegem numele de botez al copilului

\r\n Vorbind despre nume, mă gândesc că încă din primul ceas după ce i-am dat copilului un nume, să-i dăm împreună cu acesta şi râvna virtuţii. Să nu se grăbească nimeni să boteze copilul ca pe strămoşii săi, tată, mamă, bunic sau străbunic, ci ca pe cei drepţi, martiri, episcopi sau apostoli, încât numele să-i fie un prilej şi un îndemn de a-i imita. Un copil să se numească Petru, altul Ioan, şi tot aşa cu numele celorlalţi sfinţi. \r\n

Dumnezeu lucrează minuni în sufletul celui ce-L caută

\r\n Dumnezeu este Cel ce face minuni prin Sfinţii Săi! Oamenii nu sunt decât instrumente prin care lucrează puterea Creatorului. Nu Ilie a oprit ploaia şi pe urmă a dăruit-o iar, nu Moise a transformat toiagul în şarpe sau a despicat marea în două. Firea omenească nu putea face aceste lucruri. Dar la Dumnezeu toate fiind cu putinţă, El a făcut ca prin aceşti oameni să se arate puterea Lui nemărginită. \r\n

Bine este omului a da din destul celor lipsiţi, fără alegere cui să dea, sau cui să nu dea

\r\n Iubirea de săraci şi iubirea de străini sunt două ramuri de măslin cu al căror rod se ung toţi, din care însuşi Domnul Îşi unge capul şi picioarele şi va răsplăti în împărăţia cerească pe acela care-L unge. Că adevăratul iubitor de săraci aude pe Cel ce zice: „Milostenia şi credinţa nu te vor lăsa pe tine, însă să le legi pe ele de grumazul tău şi vei afla darul, ca să gândeşti cele bune înaintea Domnului şi a […]

Despre pocăință și lepădare de sine

\r\n Fericitul întru pomenire, Gheronda Iosif Vatopedinul, vorbește despre cele două elemente absolut necesare luptei duhovnicești a monahului, despre care Hristos ne-a învățat mai întâi: lepădarea de sine și dragostea. \r\n

Deochiul

\r\n Invidia, atunci când are şi răutate, poate pricinui rele. Acesta este deochiul. E o lucrare diavolească. \r\n – Părinte, Biserica recunoaşte că deochiul este o lucrare diavolească? \r\n

De ce îngăduie Dumnezeu ca să moară atâția oameni tineri?

\r\n – Părinte, de ce îngăduie Dumnezeu ca să moară atâția oameni tineri? \r\n – Nimeni nu a făcut învoială cu Dumnezeu când va muri. Însă El îl ia pe flecare om în clipa cea mai potrivită a vieţii lui, cu o moarte prin care să-i aducă iertare de păcate şi mântuirea sufletului său. Dacă vede că cineva va deveni mai bun, îl lasă să trăiască. Iar dacă vede că va deveni mai rău, atunci îl ia ca să-l mântuiască. […]

Interviu cu Stareţul Efrem Vatopedinul. Extras din conferinţa “Către tineri” (Volos, 2015)

\r\n\r\nA: În ultimii ani s-a constatat faptul că oamenii suferă de multe boli psihice. Care poate fi cauza acestor boli?\r\n\r\n

Ce să facem când se vorbeşte împotriva Bisericii?

\r\n Părinte, atunci când se vorbeşte împotriva Bisericii sau împotriva monahismului etc., ce trebuie să facem? \r\n

Tinerii nu ‘trăiesc’ împreună, ci curvesc împreună

\r\n Maica Domnului este mama mamelor, să alergăm la ea cu lacrimi şi să strigăm să se milostivească asupra copiilor noştri, pentru ca ei, cei tineri, să înţeleagă că legătura dintre bărbat şi femeie este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru perpetuarea vieţii noastre, nu este un mijloc de plăcere pe care îl faci printr-o învoială. \r\n

O femeie poate face bărbatul bun sau îl poate face rău…

\r\n Iată ce vă spun: dacă diavolul vă necăjeşte prin aprige tulburări şi necazuri, ori dacă vă vedeţi soţul ori soţia supărată, să ştiţi că nu trebuie să-l luaţi la rost atunci.  Trebuie să spuneţi, asa cum am mai spus: “Lasă pe mâine , nu îi spune nimic acum. Îi voi spune mâine ce am de spus”. Doar aşa veţi reuşi să nu vă mai agitaţi, să nu vă mai certaţi, să fiţi mai liniştiţi şi nu veţi mai ajunge […]

Să faci copii când îţi dă Dumnezeu, nu când vrei tu

\r\n Căsătoria a lăsat-o Dumnezeu pentru naștere de prunci, nu pentru satisfacerea poftelor și plăcerilor trupului. Unii aleg la tinerețe să se distreze, folosind tot felul de metode contraceptive, și abia când decid ei, să facă copii – dar acești copii nu sunt binecuvântați, pentru că trebuie să-i faci când ți-i dă Dumnezeu, nu când când vrei tu. \r\n

Ce ne va întreba Dumnezeu?

\r\n 1.     Dumnezeu nu ne va întreba ce marcă de mașină am condus, ci ne va întreba câți oameni am dus cu mașina noastră, când nu aveau mijloc de transport pentru a se deplasa.\r\n2.    Dumnezeu nu ne va întreba câți metri pătrați a avut casa noastră, ci ne va întreba câți oameni am găzduit în ea.\r\n3.    Dumnezeu nu ne va întreba despre hainele de firmă și scumpe pe care le-am avut în dulapuri, ci câți săraci am îmbrăcat.\r\n4.   […]

SFATURI DESPRE ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU

\r\n Mare lucru este să se lase cineva în mâinile lui Dumnezeu! Oamenii îşi fac planuri şi încearcă să le realizeze, dar fără să ciulească urechile, fără să asculte care este voia lui Dumnezeu şi fără să se conformeze ei. \r\n

Care este diferenţa dintre iubire şi pasiune?

\r\n De cele mai multe ori, pasiunea orbeşte. Astfel, orbit de ea, omul începe să idealizeze mult obiectul închinării sale, iar când pasiunea trece, el ajunge la concluzia: „Cum de am putut fi atât de orb şi să nu văd care este, de fapt, adevărul?”.Apoi, imediat urmează dezamăgirea totală. Iată de ce este bine să nu ne grăbim. Mai întâi, ne vom împrieteni şi ne vom cunoaşte mai bine. Cu alte cuvinte, să conştientizăm ce ne asumăm. \r\n Familia este […]

Trăim în lume și trebuie să comunicăm zilnic ‒ de unde începe vorbirea deșartă

\r\n Oare nu din nelucrare mulți oameni cad în grele păcate înaintea lui Dumnezeu? Începând cu grăirea în deșert, rod al cugetării deșarte, ei se dedau vorbăriei fără rost, privirii curioase către păcatele străine, și astfel își neglijează propriul suflet. \r\n

Pentru deznădejde

\r\n Unui frate ce şedea în pustia Tebaidei, i-a venit cuget, zicând: ce şezi fără de roadă? Scoală-te, du-te la chinovie şi acolo vei face roade! Şi sculându-se, a venit la avva Pafnutie şi i-a vestit lui cugetul. Şi i-a zis lui bătrânul: du-te, şezi în chilia ta şi fă o rugăciune dimineaţa, una seara şi una noaptea; şi când ţi-e foame, mănâncă şi când ţi-e sete, bea şi când îţi este somn, dormi şi rămâi în pământ pustiu şi […]