Arhivele Categotry: Sfaturi duhovnicești

Cum îi poți iubi pe dușmani

\r\n Vă rog, fraţilor, faceţi o încercare. Dacă cineva vă ocărăşte sau vă dispreţuieşte, sau vă smulge ceea ce vă aparţine, sau prigoneşte Biserica, rugaţi pe Domnul zicând: „Doamne, toţi suntem făpturile Tale. Ai milă de robii Tăi şi întoarce-i spre pocăinţă!” \r\n

Când părinții au în inimă credință, copiii simt ajutorul lui Dumnezeu

\r\n Părerea generală despre educaţia copiilor este următoarea: este nevoie de grijă înainte de căsătorie. Alegerea persoanei potrivite trebuie să se facă cu rugăciune. Soţii trebuie să înceapă cu zel viaţa lor şi cu rugăciune, să-i lumineze Dumnezeu pe copiii care se vor naşte, ca să devină copiii Lui. \r\n

Femeia înțeleaptă și virtuoasă

\r\n Femeia primindu-l acasa pe bărbat, să-l domolească, dacă e tulburat, să-l potolească, să taie de la el gândurile sălbatice şi cele de prisos. \r\n

Calea de sfințenie a rugăciunii

\r\n \r\n “…Când un monah se roagă, copile, oricât ar fi de păcătos, rugăciunea lui, dacă e sinceră, degrabă e plinită de îngerii lui Dumnezeu, pe care Domnul i-a rânduit spre slujire aceluia când a îmbrăcat schima. De aceea să preţuim rugăciunea unui monah… Câtă vreme, copile, vor mai exista monahi care se roagă cu lacrimi pentru pocăinţa lor şi pentru lumea toată, Dumnezeu va mai ţine lumea aceasta. \r\n\r\n \r\n

Recunoștință

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n   \r\n Să fim recunoscători: \r\n Prietenilor noștri, pentru că ne iartă. \r\n Vrăjmașilor noștri, pentru că ne fac să fim cu luare‑aminte. \r\n Greutăților, pentru că ne fac nevoitori. \r\n Lipsurilor, pentru că ne fac smeriți. \r\n Suferințelor, pentru că ne fac puternici. \r\n Amărăciunilor, pentru că ne fac răbdători. \r\n În acest fel vom deveni mai buni și mai fericiți.

Banii câștigați din înșelaciuni și nedreptăți sunt bani blestemați

\r\n Banii câștigați prin minciuni, nedreptăți și vicleșug atrag blestemul dumnezeiesc asupra celor ce se fac partași de ei. Avocații și judecătorii care sunt părtinitori și mint cu scopul de a câștiga procese pe nedrept – mănâncă o pâine murdară. \r\n

Cum se slobozește cineva de blestem?

\r\n Cunosc multe cazuri de oameni care s-au chinuit din pricina blestemelor, deoarece au fost vinovați, dar care, atunci când au înțeles că au fost blestemați, s-au pocăit, s-au spovedit și s-au îndreptat. Dacă cel care a fost vinovat spune: ,,Dumnezeule, am făcut asta și asta, iartă-mă”, și se spovedește cu durere și sinceritate, atunci Dumnezeu îl va ierta. El este Dumnezeu. \r\n Cu durere și dragoste pentru omul contemporan- Cuv. Paisie Aghioritul (Editura Schitul Lacu)

Părintele Rafail Noica despre cum se merge la duhovnic

\r\n Noi nu ne ducem la duhovnic aşa cum merg învăţaţii şi înţelepţii lumii acesteia la un om mai înţelept, la un om mai cu experienţă ca să facem ucenicie. O spune deja proorocia din Vechiul Testament că vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Şi aşa, în Noul Testament al Domnului, trebuie sa învăţăm să ne lăsăm învăţaţi de Dumnezeu Însuşi. Cum s-aud eu glasul lui Dumnezeu? Eu pot să-I spun lui Dumnezeu mii de lucruri, dar în învălmăşeala gândurilor ce-mi […]

Cuvinte de folos ale Starețului Porfirie Capsocalivitul

\r\n\r\n \r\n Când sufletul este tulburat, se întunecă rațiunea și nu vede curat. Numai când sufletul este liniștit, se luminează rațiunea, și vede curat pricina fiecărui lucru. \r\n \r\n \r\n

Ispitele și încercările – „școala vieții”, pentru fiecare dintre noi

\r\n Cu cât omul se apropie de Dumnezeu prin punerea înainte (rugăciune), cu atât şi Dumnezeu se apropie de om prin Har, şi nu-şi ridică Dumnezeu Harul de la om din pricina smereniei lui mari; căci omul, ca văduva, neîncetat strigă către judecător, să i se facă dreptate, şi izbăvire de pârâşii lui. \r\n

Este posibil să mă întâlnesc cu Dumnezeu?

\r\n Ne întâlnim cu Dumnezeu atunci când El Însuși ne caută. Mântuitorul a spus: „Bateți și vi se va deschide” (Matei 7, 7). \r\n

Cum ar trebui să interpretăm coincidenţele?

\r\n Cum ar trebui să interpretăm coincidenţele, ca nişte simple întâmplări sau semne divine? \r\n

Dacă oamenii ne dezamăgesc, e mai bine să trăim singuri?

\r\n Ce să facem dacă oamenii ne dezamăgesc? E mai bine să trăim singuri? Mai există iubire adevărată pentru oamenii de azi? \r\n

Despre vieţuirea de zi cu zi cu Domnul

\r\n Dintru început ia-ţi îndreptar credinţa, ca să dai rost şi noimă vieţii tale, s-o cârmueşti, adică, cu toate ale sale către Dumnezeu. Fără de El e vană şi deşartă, şi nimicnicie. Cu El, viaţa-i bogată şi plină de tâlc. \r\n

Să nu urăști pe nimeni !

\r\n Silește-te pe cât poți să iubești pe tot omul. Iar dacă nu poți încă, cel puțin să nu urăști pe nimeni. Dar nu vei putea face nici aceasta dacă nu vei disprețui lucrurile lumii. \r\n

VORBIREA DEŞARTA ESTE UŞA SPRE OSÂNDIRE ŞI CLEVETIRE

\r\n Avem cea mai mare nevoie să ne stăpânim limbacum se cuvine și s-o înfrânăm. Limba e mișcată de inimă: cu ce este plină inima, aceea se și revarsă prin limbă. Pe de altă parte, acel simțământ care se revarsă prin limbă se întărește și se înrădăcinează în inimă. De aceea, limba este unul dintre marii părtași la zămlisirea obiceului nostru mândru. \r\n

De ce Dumnezeu nu vindecă toate bolile într-o clipă?

\r\n Harul lui Dumnezeu, într-adevăr, lucrează. Pe toţi, chiar şi pe cei mai bolnavi, Dumnezeu poate să-i lecuiască de orice boală, într-o singură clipită. Pe cei şchiopi poate să-i îndrepte. Celor orbi poate să le redea vederea. Pe cei nebuni, să-i facă normali, fără doar şi poate. Însă de ce Dumnezeu nu vrea să facă una ca aceasta? Iată, eşti şchiop şi vei şchiopăta toată viaţa. Pentru ce? Pentru că Domnul te smereşte astfel; această cruce ți-a fost aşezată de către […]

Mărturisirea credinței ‒ neprețuită, asemenea vieții

\r\n \r\n Astăzi cei mai mulţi vor ca alţii să scoată şarpe­le din gaură. În regulă, nu-l scot ei, dar cel puţin să spună: „Luaţi aminte! S-ar putea să fie vreun şarpe acolo”, încât celălalt să-şi facă probleme. Dar nici aceasta nu fac. \r\n

Cea mai fericită vreme a vieţii

\r\n Un psiholog a pus la 3000 de persoane întrebarea „Pentru ce trăieşti?” şi a fost uimit să afle că cei mai mulţi răbdau prezentul aşteptând ceva mai bun în viitor. Actori şi animatori cu roluri mărunte aşteptau „marea şansă”. Oamenii din domeniul afacerilor îşi socoteau slujba actuală o corvoadă, o simplă trecere de timp, până ce soarta va deschide uşa către ceva mai bun. \r\n

Cuvinte alese de la Sfântul Siluan

\r\n \r\n Orice actiune inaintea careia sau dupa care nu poti spune o rugaciune e mai bine sa nu o faci. \r\n Tot războiul se duce pentru smerenie. \r\n \r\n