Arhivele Categotry: Sfaturi duhovnicești

Cum poţi să scapi de tulburare sau de mâhnire fără să-i afectezi pe ceilalţi?

\r\n Frământarea lăuntrică poate afecta relaţiile cu ceilalţi? Dacă ai o nemulţumire sau dacă eşti tulburat, relaţia cu cel de lângă tine este afectată de tulburare? Cum poţi să scapi de tulburare sau de mâhnire fără să-i afectezi pe ceilalţi? \r\n

Zece recomandări pentru bărbați

\r\n 1. Într-o căsnicie, dragostea trebuie să vină, îndeosebi dinspre bărbat spre femeie. Acest lucru l-a făcut şi Hristos faţă de Biserica Sa. S-a dat pe Sine Însuşi ca să o facă slăvită. \r\n

SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI: “Să transformăm fiecare clipă liberă a vieţii noastre macăr într-un suspin de rugăciune”

\r\n “Atunci când nu e împreună cu Dumnezeu, omul este tot­deauna jucărie a diavolului. Şi diavolul se distrează cu el: fie îi umple sufletul cu gânduri necurate, fie îi aşază în ini­mă dorinţe rele, fie îi aprinde limba de vorbe murdare, fie îl predispune spre clevetire, bârfe, tâlhărie, desfrânare şi orice altă faptă rea. \r\n

CUM POT SĂ-L VĂD PE DUMNEZEU?

\r\n Faptul că este rară curăția pe care a fericit-o aparte Hristos arată că, în cele din urmă, nu Dumnezeu conduce viața noastră, că noi nu ne gândim să-L avem pe Dumnezeu și să-L slăvim, ci ne pierdem în discuții în jurul slujbelor, al rugăciunii, al iubirii. Astfel, așa ne obișnuim să trăim fără Dumnezeu. De aceea, Sfântul accentuează că ne lipsește inima curată pe care o fericește Hristos. \r\n

În ce te voi găsi, întru aceea te voi judeca

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n             \r\n „În ce te voi găsi, întru aceea te voi judeca”. Iată vrednicia clipei. Te-a găsit în pocăință? Te-a găsit întru mărturisire? Te-a aflat zicând: „Greșit-am, Părinte, la Cer și înaintea Ta”[1]? Te-a găsit vărsând lacrima pocăinței celei adevărate și a prihănirii de sine? Iată că într-o clipă Dumnezeu te judecă așa cum a făgăduit: „Credincios este Domnul întru cuvintele Sale”[2]. \r\n

Este necesar ca soţii să fie mai legaţi unul de celălalt, decât de părinţi

\r\n Ei bine, am examinat pe scurt situaţia de pe poziţiile părinţilor; acum, câteva cuvinte despre felul în care o vede tânăra generaţie. Aceştia, bineînţeles, au „dreptatea lor”. În Sfânta Scriptură stă scris: „Va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va uni cu femeia sa, şi vor fi amândoi un trup” (Facere 2, 24). Oamenii se maturizează, părăsesc casa părintească şi îşi întemeiază propria familie. \r\n

10 sfaturi de la părintele Nicolae Steinhardt

\r\n 1. Dacă nu putem fi buni, să încercăm să fim măcar politicoși.\r\n2. Nimeni să nu silească pe aproapele său, nici măcar pentru a-i face bine. \r\n

Cum să ținem un post care să ne ajute: nici prea aspru, nici delăsător

\r\n Spuneți-ne cum să ținem un post care să ne liniștească și să fie bun. Nici prea aspru, nici prea delăsător. \r\n

Gândurile de hulă vin de la diavol – cum scăpăm de ele?

\r\n – Părinte, Avva Isaac spune că biruim patimile „prin smerenie şi nu prin dispreţuire” (începutul irmosului de la Cântarea întâi a „Canonului Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, de la „Acatistul Bunei Vestiri”). Oare dispre­ţuirea unei patimi şi dispreţuirea gândurilor de hulă înseamnă acelaşi lucru? \r\n

Cum facem deosebirea între harul de la Dumnezeu și înșelarea diavolului?

\r\n Fineţea intervenţiei şi a lucrării Harului este neînţeleasă de om. El simte numai lucrarea lui, aşa cum i-o va arăta el când se va descoperi. Însă prezenţa şi lucrarea celui viclean nu este aceeaşi, deşi acesta nu încetează să se ascundă, să simuleze, să se prefacă şi să înşele cu vicleşug pe cei ce nu au destulă experienţă. \r\n

Dumnezeu nu ne poate mântui fără voia noastră

\r\n Ia aminte, omule, că toţi suntem în mâinile lui Dumnezeu şi pentru toţi voia Lui este sfântă. Gândeşte-te şi la faptul că Domnul „vrea să ne mântuiască, dar nu fără voia noastră”! Începe cu tine chiar din acest ceas, de astăzi! \r\n

Dumnezeu nu condamnă căderea, ci lipsa voinţei omului de a se ridica

\r\n Dumnezeu a lăsat posibilitatea curăţirii noastre prin Sf. Botez şi prin al doilea Botez şi prin al nenumăratelea Botez, care este taina Sf. Spovedanii. „Datu-mi-s-a mie putere în Cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile. Cărora veţi ierta păcatele vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Matei 28, 18-19). \r\n

Cuvânt despre înșelare

\r\n Ucenicul: Fă-mă să înţeleg întocmai şi în amănunt cele despre înşelare. Ce este înşelarea?\r\nStareţul: Înşelarea este vătămarea firii omeneşti prin minciună. Înşelarea este starea în care se află toţi oamenii, până la unul, stare născută din căderea protopărinţilor noştri. \r\n

Cea mai mare sărăcie este lipsa dragostei

\r\n Monahul trebuie să fie cu luare aminte și priveghetor. Și când nu are ispite trebuie să spună rugăciunea ca să se teamă diavolul să se apropie de el. Rugăciunea este piatra aruncată diavolului. Se teme și se gândește: „Stai așa să nu încasez vreo piatră” și nu se apropie. Noi de multe ori s-ar putea să nu înțelegem rugăciunea, dar satana o înțelege. \r\n

Bucuria unei mame creştine

\r\n Sfântul Ieronim scria văduvei Lidia: „Bucuria unei mame creştine trebuie să se cuprindă în a învăţa copilul să rostească numele dulce al lui Iisus Hristos chiar din momentul când vocea lui este încă slabă şi limba încă mută. Ţine minte că tot ce apare mai întâi aparţine Domnului. De aceea, primele gânduri ale copilului trebuie să fie sfinţite cu evlavie”. \r\n

Învață să te rogi

\r\n Dacă deznădejdea noastră izvorăște din adâncul sufletului nostru, dacă ceea ce cerem, dacă ceea ce strigăm este atât de esențial, încât să acopere nevoile vieții noastre, atunci găsim cuvintele potrivite să ne rugăm și putem să ajungem în clipa cea înaltă a rugăciunii noastre să-L întâlnim pe Dumnezeu. \r\n

Sfinții ne-au lăsat rețetele lor duhovnicești ca să ne sfințim

\r\n De unde ştim dacă cele mai multe din neputinţele ce le arătau Sfinţii nu erau prefăcute, pentru ca să-şi ascundă sfinţenia lor? Căci dacă Sfinţii şi-ar fi vândut sfinţenia, nu ar mai fi avut sfinţenie şi în mod firesc nu ar mai fi fost sfinţi. \r\n

PICĂTURI DE HAR DE LA STAREŢUL DIONISIE

\r\n Nu judecati ca cineva o sa sporeasca duhovniceste umbland cu viclesug. O sa sporeasca pe moment, din lucrarea Satanei, dar mai pe urma… Sfintii Apostoli, Proorocii ne-au aratat prea bine calea pe care sa mergem, stim prea bine; doar citim toata ziua, dar daca nu bagam de seama… \r\n

Trupurile fără capete…

\r\n Odată un preot a avut o vedenie în timp ce slujea Sf. Liturghie. Biserica era plină de credincioși. Vede o mulțime de trupuri fără capete, iar în alt loc câteva capete fără trupuri. Neînțelegând el această vedenie, apare un înger al Domnului care îi tâlcuiește înțelesul ei. \r\n

Părintele Proclu – Sfaturi Duhovniceşti – (Partea a III-a)