Arhivele Categotry: Sfaturi duhovnicești

Dumnezeu nu ne poate mântui fără voia noastră

\r\n Ia aminte, omule, că toţi suntem în mâinile lui Dumnezeu şi pentru toţi voia Lui este sfântă. Gândeşte-te şi la faptul că Domnul „vrea să ne mântuiască, dar nu fără voia noastră”! Începe cu tine chiar din acest ceas, de astăzi! \r\n

Dumnezeu nu condamnă căderea, ci lipsa voinţei omului de a se ridica

\r\n Dumnezeu a lăsat posibilitatea curăţirii noastre prin Sf. Botez şi prin al doilea Botez şi prin al nenumăratelea Botez, care este taina Sf. Spovedanii. „Datu-mi-s-a mie putere în Cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile. Cărora veţi ierta păcatele vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Matei 28, 18-19). \r\n

Cuvânt despre înșelare

\r\n Ucenicul: Fă-mă să înţeleg întocmai şi în amănunt cele despre înşelare. Ce este înşelarea?\r\nStareţul: Înşelarea este vătămarea firii omeneşti prin minciună. Înşelarea este starea în care se află toţi oamenii, până la unul, stare născută din căderea protopărinţilor noştri. \r\n

Cea mai mare sărăcie este lipsa dragostei

\r\n Monahul trebuie să fie cu luare aminte și priveghetor. Și când nu are ispite trebuie să spună rugăciunea ca să se teamă diavolul să se apropie de el. Rugăciunea este piatra aruncată diavolului. Se teme și se gândește: „Stai așa să nu încasez vreo piatră” și nu se apropie. Noi de multe ori s-ar putea să nu înțelegem rugăciunea, dar satana o înțelege. \r\n

Bucuria unei mame creştine

\r\n Sfântul Ieronim scria văduvei Lidia: „Bucuria unei mame creştine trebuie să se cuprindă în a învăţa copilul să rostească numele dulce al lui Iisus Hristos chiar din momentul când vocea lui este încă slabă şi limba încă mută. Ţine minte că tot ce apare mai întâi aparţine Domnului. De aceea, primele gânduri ale copilului trebuie să fie sfinţite cu evlavie”. \r\n

Învață să te rogi

\r\n Dacă deznădejdea noastră izvorăște din adâncul sufletului nostru, dacă ceea ce cerem, dacă ceea ce strigăm este atât de esențial, încât să acopere nevoile vieții noastre, atunci găsim cuvintele potrivite să ne rugăm și putem să ajungem în clipa cea înaltă a rugăciunii noastre să-L întâlnim pe Dumnezeu. \r\n

Sfinții ne-au lăsat rețetele lor duhovnicești ca să ne sfințim

\r\n De unde ştim dacă cele mai multe din neputinţele ce le arătau Sfinţii nu erau prefăcute, pentru ca să-şi ascundă sfinţenia lor? Căci dacă Sfinţii şi-ar fi vândut sfinţenia, nu ar mai fi avut sfinţenie şi în mod firesc nu ar mai fi fost sfinţi. \r\n

PICĂTURI DE HAR DE LA STAREŢUL DIONISIE

\r\n Nu judecati ca cineva o sa sporeasca duhovniceste umbland cu viclesug. O sa sporeasca pe moment, din lucrarea Satanei, dar mai pe urma… Sfintii Apostoli, Proorocii ne-au aratat prea bine calea pe care sa mergem, stim prea bine; doar citim toata ziua, dar daca nu bagam de seama… \r\n

Trupurile fără capete…

\r\n Odată un preot a avut o vedenie în timp ce slujea Sf. Liturghie. Biserica era plină de credincioși. Vede o mulțime de trupuri fără capete, iar în alt loc câteva capete fără trupuri. Neînțelegând el această vedenie, apare un înger al Domnului care îi tâlcuiește înțelesul ei. \r\n

Părintele Proclu – Sfaturi Duhovniceşti – (Partea a III-a)

Cum să nu cedăm în lupta cu ispitele trupești

\r\n Primul semn clar al necontenitului război şi al ispitirilor s-a arătat după vedenia mobilizării în prima linie şi după adormirea în Domnul a stareţului Efrem la Sfântul Vasile. După punerea în lucrare a programului de nevoinţă şi de liniştire, au început să-l războiască patimile trupului, primele patimi care se ivesc, după cum spun Părinţii. \r\n

Părintele Proclu – Sfaturi Duhovniceşti – (Partea a II-a)

Cum învingem nehotărârea?

\r\n – Nehotărârea cum să o învingem? \r\n – Stai ca prostul între drumuri, asta eşti! A spus Hristos: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa… Fără de Mine nu puteţi face nimic… Cine nu adună cu Mine, risipeşte”, va să zică ştim ce avem de făcut. \r\n

UN RĂSPUNS ORTODOX LA PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE

\r\n Un lucru pe care aş dori să-l spun este ca tinerii să nu se păzească doar în privinţa faptelor, ferindu-se să săvârşească păcate vădite, ci să se îngrijească şi de cugetul lor, de gânduri şi de simţăminte. \r\n

COPII AU NEVOIE ÎN PRIMUL RÂND DE RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR

\r\n Toate se fac prin rugăciune, tăcere și iubire. V-ați dat seama de roadele rugăciunii? Iubire în rugăciune, iubire în Hristos. Aceasta folosește într-adevăr. Cu cât veți iubi pe copii cu iubire omenească – și aceasta este adeseori patologică – cu atât se vor încurca mai mult, cu atât purtarea lor va fi mai rea. \r\n

Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care amestecă practicile orientale și credința creștină

\r\n Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care amestecă practicile orientale și credința creștină. Aceste practici sunt proceduri străine de neamul nostru, de mentalitatea noastră si nu sunt născute prin Hristos și pentru Hristos. E un fel de fățărnicie a rugăciunii, o înșelare. Amestecă lucrurile ca să ne pară adevarate: yoga, de pildă, cu rugăciunea lui Iisus. \r\n

Cum poate fi dobândită rugăciunea minţii?

\r\n Oricine se hotărăşte, cu ajutorul harului, să se îndeletnicească cu această lucrare să nu slăbească sufleteşte, să nu se lenevească, să nu se îndoiască, şi plata sa va fi multă; nu numai în cer, ci şi aici, pe pământ, va dobândi folos. \r\n

Numărul de copii din familie este important pentru starea psihică a copilului

\r\n Pentru starea psihică a copilului este important numărul fraţilor şi surorilor sale? \r\n

PENTRU CEI CU UN SERVICIU SOLICITANT

\r\n Cu puţin timp înainte de 1980, l-a vizitat pe Stareţul Efrem Katunakiotul un tânăr judecător stagiar. L-a găsit în bucătărie făcându-şi rucodelia. Lua peceţi dintr-o oală cu apă caldă, care fierbea încet deasupra focului, pe vatră şi le sculpta. \r\n A pus metanie şi s-a aşezat lângă el pe o ladă. \r\n \r\n

Medicament împotriva singurătății

\r\n Adesea, femeile singure sunt sfătuite să-şi umple viaţa cu îngrijirea copiilor la un orfelinat. Dar nu toate scapă de sentimentul singurătăţii prin această activitate. O cunoştinţă mi-a spus: „Mergeam la copii, le dăruiam căldură, dar şi eu vroiam, în acel timp, atenţie şi căldură umană.” \r\n