Ținuta în Biserica

Există reguli precise referitoare la vestimentația decentă când se merge la Biserică. Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți ai Bisericii și Sfintele Canoane Ortodoxe ne învață cum se cuvine să ne îmbrăcăm când mergem în fața lui Dumnezeu :

(mai mult…)

Predica la Sfintii Trei Ierarhi

Inceputul intelepciunii este frica de Dumnezeu si priceperea este stiinta Celui Sfant (Pilde 9, 10) (mai mult…)

10 principii de educare biblică a copiilor

Deseori ne deranjează, pentru că sunt prea mici ca să înţeleagă subiectele discutate de cei maturi şi să se implice în discuţiile lor. Ne supărăm pe ei atunci când spun lucruri despre care ar trebui să tacă şi nu spun nimic atunci când trebuie să vorbească. Totuşi, ne scapă un lucru: omul nu poate să ia de unde n-a pus şi să secere de unde n-a semănat. (mai mult…)

„Preoții sunt precum avioanele, auzim știri despre ei doar atunci când au căzut. Dar printre ei sunt foarte mulți care zboară. Mulți îi critică, dar puțini se roagă pentru ei.”

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta

PORUNCA A CINCEA DIN DECALOG

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie!
(mai mult…)

Frica este cea mai puternică armă în mâinile Satanei, ca să subjuge un suflet creștin

Părinte, care credeți că este cea mai mare armă a diavolului? Prin ce armă va putea să-i înrobească pe oameni în această prigoană? (mai mult…)

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul este unul din elementele liturgice definitorii ale Postului Mare. Este cunoscută încă din secolul al IV-lea şi se rosteşte în cadrul slujbelor începând cu miercurea din săptămâna lăsatului sec de brânză şi până la Denia din Sfânta şi Marea Vineri. (mai mult…)

,, O pildă ce cuprinde sfaturi foarte bune și folositoare despre relația dintre duhovnic și fiii săi duhovnicești: ”

Odată la un părinte veni o femeie înlăcrimată. În mâna strângea o batistă şi în timpul discuţiei ba o mototolea, ba, întorcându-şi faţa, îşi ştergea ochii, ba o ascundea în mâneca rochiei. Părintele o întrebă: (mai mult…)

Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur

Frați creștini,
Iarăşi praznic strălucit şi pricinuitor de bucurie, iarăşi sărbătoare mult luminoasă a cuprins Biserica noastră, care pierde iarna mîhnirii şi gerul păcatului. Astăzi prăznuim pomenirea dascălului şi a părintelui celui cu gura de aur, a cărui vestire, ca şi a fericiţilor apostoli, a străbătut cu adevărat toate marginile lumii, şi a umplut toate cetăţile. Iată a sosit privighetoarea cea mult glăsuitoare, prevestind taina cea mare a Învierii celei de obşte, ca pe dumnezeiasca primăvară, iar prin tăcerea lui de puţină vreme arată înnoirea cea nemărginită a vîrstei celei după Hristos şi a tinereţilor celor duhovniceşti. (mai mult…)

Tinerii şi păcatul curviei înainte de căsătorie

Celor ce trăiesc sau săvârşesc păcatul desfrânării înainte de a primi Taina Sfintei Cununii, Dumnezeu le ia darul Său şi îşi întoarce Faţa Sa de la ei. Aceştia vor merge cu păcatul în faţa lor în căsnicie (mai mult…)

Evanghelia vindecării orbului din Ierihon – Comentarii patristice

(Lc. 18, 35) Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. (mai mult…)

De ce ţinem duminica şi nu sâmbăta?

  Odată cu Învierea Domnului, „în prima zi a săptămânii ” (Marcu 16:12), creştinii (adică cei care au crezut şi cred şi azi că Hristos a înviat din morţi şi El este Dumnezeul şi Mântuitorul nostru) au abandonat ţinerea sâmbetei (şabatul) şi au început să ţină ca zi de odihnă exclusiv duminica. Această idee este acceptată de toţi creştinii, indiferent de confesiune, cu excepţia „Adventiştilor de ziua a şaptea” , care o dată cu apariţia lor în sec. 19 insistă pe ţinerea sâmbetei, aşa cum este prevăzut în porunca a IV-a din Decalog. Adventiştii spun că această poruncă din Decalog rămâne valabilă, spunând că primii creştini au ţinut sâmbăta până la începutul secolului IV, când împăratul Constantin cel Mare a decretat duminica ca zi de odihnă la 7 martie 321. Este adevărat că a existat un astfel de „decret imperial”, dar el nu are nimic cu teologia creştină. Faptul că abia în 321 Imperiul a acceptat această zi ca zi de odihnă nu înseamnă nici pe departe că ea până atunci nu a fost ţinută de creştini. Convertirea la creştinism a lui Constantin l-a făcut să asigure prin lege ceea ce creştinii la care a aderat şi el ţineau încă de la început. (mai mult…)

Viața Sfintei Fericite Xenia din Sankt-Petersburg, povestită de Preotul Valerii Duhanin

PARTEA a III-a a cărții „…CEREȚI ȘI VI SE VA DA…” CHEIA DE LA CER

Partea III

 Istorioare duhovnicești, pilde și asemănări religioase folositoare pentru suflet

   (mai mult…)

PARTEA a II-a a cărții „…CEREȚI ȘI VI SE VA DA…” CHEIA DE LA CER

Partea II

 Sfaturi duhovmicești ale nevoitorilor ortodocși pentru cei ce caută

calea cea dreaptă

  (mai mult…)

„…CEREȚI ȘI VI SE VA DA…” CHEIA DE LA CER (PRIMA PARTE A CĂRȚII)

Cuvânt înainte

Creștinii ortodocși trăiesc astăzi într-una din marile perioade decisive din istoria Bisericii lui Hristos. Dușmanul mântuirii omului, diavolul, atacă pe toate fronturile și se străduiește din toate puterile să-i abată pe credincioși de la calea mântuirii arătată de Sfânta Biserică.

(mai mult…)

De ce permite Dumnezeu să fim ispitiţi?

Extrem de importantă este şi relatarea Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne descoperă pricinile pentru care Dumnezeu îngăduie să fim ispitiţi de draci. Acestea sunt în număr de cinci: (mai mult…)

Sfântul Apostol Timotei

Care sunt datoriile soţilor unul față de celălalt?

Să se ajute unul pe altul în chip desăvârşit şi să lucreze împreună pentru cele necesare vieţii, împărtăşind împreună atât bucuriile, cât şi greutăţile ei. (mai mult…)