Să ne rugăm pentru pacea lumii!

Cu tristețe în suflet am aflat cu toții despre necazul care s-a abătut asupra țării vecine Ucraina.
Iubiților noștri frați ucraineni, precum și tuturor celor care sunt tulburați și îngrijorați de aceste evoluții recente, le oferim cuvintele pe care Domnul Însuși ni le oferă prin Psalmistul Său: „Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace” (Ps 28, 11).

Acum Biserica stă alături de fiii ei și se roagă pentru pace, căci principala armă a unui creștin este rugăciunea. Și cu cât situația este mai grea, cu atât trebuie să fie mai puternică.

Facem apel la toți creștinii, ca în Postul Mare care se apropie, să medităm mai profund la cuvintele din Sfânta Evanghelie: „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor ” (Matei 4.17). Să punem accent pe  cumpătare, abținându-ne nu numai de la mâncare și băutură, ci mai ales de gândurile păcătoase și de patimi. Doar rugăciunea sinceră către Dumnezeu și pocăința va salva lumea de acest război fratricid și va deschide calea către soluții pașnice pentru aplanarea acestui conflict.

În acest sens, îndemnăm toți enoriașii și credincioșii noștri din parohie să începem de astăzi rugăciunea cu osârdie, pentru ca să ne ferească și să oprească Bunul Dumnezeu războiul, lupta și dușmănia din întreaga lume!

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Domnul păcii, al dreptății și al iubirii, să dăruiască ocrotire poporului ucrainean și înțelepciune făcătoare de pace tuturor conducătorilor politici responsabili.

Prot. Ioan Plămădeală, parohul bisericii „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Chișinău, dimpreună cu slujitorii și enoriașii sfântului lăcaș

 

 

Rugăciune pentru pacea sufletului și pentru lume

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel Ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lume, în familii și în inimile tuturor oamenilor și mai ales în inimile celor ce Te mărturisim și ne închinăm Ție. Stinge neînțelegerile și războaiele dintre oameni. Liniștește țara noastră și lumea întreagă. Mângâie inimile întristate. Dă ajutorul Tău celor năpăstuiți, scoate-i din tot necazul și dă pacea Duhului Sfânt în inimile noastre. Suntem tulburați pentru că nu Te-am ascultat nici în Rai și nu Te ascultăm și nu împlinim Voia Ta nici pe pământ. Suntem în griji pentru că ne cheltuim zilele vieții fără pocăință și fără îndreptare. Îndurerați suntem fiindcă n-am făcut cele ce am făgăduit și conștiința ne mustră pentru timpul pierdut. Ajută-ne, Doamne, să punem început bun prin Duhul Tău cel Sfânt! Ajută-ne, Mântuitorule bun, să păzim cuvântul Evangheliei Tale. Ajută-ne, Preasfinte Duhule, să începem o viață nouă de rugăciune, de smerenie, de înfrânare și de curăție și de slujire cu dragoste a semenilor noștri, ca să ajungem la liniștirea simțirilor și la pacea inimii, atât de dorită, dar cu anevoie de dobândit. Dăruiește-ne pacea Ta care covârșește toată mintea, ca să ne bucurăm de viață, să nu ne plângem în suferință și să nu ne temem de moarte. Cu ajutorul Tău cel atotputernic să biruim ispitele diavolului și să dobândim de la Tine tăria statorniciei în bine și în virtute. Pentru că în inima în care odihnești Tu, Doamne, nu mai este frică, nici neorânduială, ci mângâierea Duhului Sfânt și viață fără de moarte, de care învrednicește-ne pe toți. Că Tu ești Izvorul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Sfântului Duh. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *