Despre icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица”)

Lucrarea sfinţitoare a Duhului Sfânt de-a lungului secolelor a culminat în Prea Curata Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, Ea fiind numită „…bucurie a toată făptura”.

\r\n

Această lucrare e frumos cântată în troparul pentru Ajunul Naşterii Domnului: „Ce-Ţi vom da noi Ţie, Hristoase, pentru că Te-ai arătat pe pământ ca Fiu al Omului? Toate făpturile Tale Îţi aduc mărturia recunoştinţei lor: Îngerii cântare, cerurile steaua, magii darurile, păstorii  închinarea, pământul peştera, pustiul ieslea, iar noi, noi oamenii – Îţi dăruim o Maică Fecioară. Dumnezeu o face pe Maica Lui – Maica Celui Viu şi, prin aceasta, Maica tuturor celor vii.

\r\n

Sfinţenia în culmea ei devine plină de har: „…Bucură-te ceea ce eşti plină de har…” (Luca, 1, 28). „Iată mama ta”, – îi spune Mântuitorul Apostolului Ioan (Ioan, 19, 27); iar în persoana lui Ioan, este omenirea care-şi regăseşte mama. Cu harul Ei ocrotitor, Maica Domnului acoperă tot universul, iar Biserica Ortodoxă crede în mijlocirea Ei de Maică a Domnului, căreia i se roagă ca uneia ce este „Preacinstită”, „Preasfântă”, „Preacurată”, „Preabinecuvântată”, „Pururea Fecioară”. Prin mijlocirea Fecioarei Maria se naşte omul cel nou, care se îndumnezeieşte şi devine moştenitor al împărăţiei veşnice. Una din minunile Creştinismului este aceea de a fi restabilită demnitatea femeii, ridicând-o până la înălţimea bărbatului. Temeiul acestei demnităţi stă în uimitorul fapt, că Fiul lui Dumnezeu a binevoit a se face Fiu al femeii, căreia i s-a dat rolul de Maică. Prin acest fapt, Maica Domnului a devenit modelul, nădejdea, ocrotitoarea tuturor maicilor, modelul ideal al Mamei, al dragostei de mamă, model de curăţie, sfinţenie, devotament şi supunere pentru toate femeile: fecioare, căsătorite, monahii sau văduve.

\r\n

Viaţa Maicii Domnului de la Naşterea Fiului Ei şi până la Răstignirea şi Învierea Lui, a fost o durere. Aceasta-i Maica oropsiţilor şi ajutătoarea tuturor scârbiţilor. Ajutorul ei este izvorul fericirii noastre.

\r\n

Toată viaţa Sfintei Fecioare s-a scurs în tăcere şi rugăciune. Astfel Ea devine rugătoarea în faţa lui Dumnezeu pentru toţi creştinii. Fecioara Maria este chipul Bisericii înveşmântate în lumina harului lui Dumnezeu, Ea devine Însăşi izvor de binecuvântare pentru creştini. De aceea Dumnezeu a binevoit să fie preaslăvite nenumărate chipuri / icoane ale Maicii Domnului. Orice altă învăţătură este străină de duhul Ortodoxiei.

\r\n

În sfintele biserici înaintea icoanelor cu chipul Maicii Domnului se roagă toţi cei ce nădăjduiesc în „dobândirea Duhului”. Din anul 1999 în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău se află copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица” – rus.). De atunci în fiecare zi de vineri, la ora 7:00 se săvârşeşte întru slava lui Dumnezeu şi Preasfintei Fecioare Maria – Acatistul Maicii  Domnului la Icoana făcătoare de minuni, numită „Cu trei mâini”. Izvorul de minuni ce purcede de la această Sfântă Icoană este nesecat. Nimeni din credincioşii care s-au rugat şi se roagă cu credinţă înaintea Ei, nu au rămas neajutoraţi.

\r\n

Acest chip al Născătoarei de Dumnezeu din catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului a devenit tot mai îndrăgit şi căutat, dar este şi imposibil să nu-l îndrăgeşti chiar din prima privire, pentru blândeţea feţei, pentru profunzimea ochilor, pentru dragostea ce I-o poartă Pruncului Dumnezeiesc… Întâlnirea chiar şi fugară, chiar şi neconştientizată cu această Sfântă Icoană nu poate lăsa pe nimeni indiferent, nu poate să nu lase vreo urmă chiar şi în cel mai rătăcit suflet, în cea mai împietrită inimă.

\r\n

Mulţi sunt cuprinşi de impresia că au intrat în catedrala Schimbării la Faţă a Mântuitorului fiind chemaţi anume de această Icoană, fiind călăuziţi de Ea.

\r\n

Chipul Maicii Domnului luminat şi feciorelnic, plin de bunătate, îngăduinţă şi răbdare, umple inima creştinului evlavios, îl povăţuieşte în chip tainic spre curăţirea sufletului şi-l călăuzeşte spre renaşterea duhovnicească şi spre dobândirea vieţii veşnice. Prin Sfânta Sa Icoană Preasfânta Născătoare de Dumnezeu săvârşeşte, ca o mult-Milostivă Maică, cea mai mare minune: mântuirea în Hristos a fiilor Sfintei Biserici Ortodoxe.

\r\n

Maica Domnului este şi va rămâne până la sfârşitul veacurilor Maica Ocrotitoare şi Grabnic Ajutătoare spre care vor alerga creştinii tuturor timpurilor însetaţi de dorul mântuirii.

\r\n

Nu există Ortodoxie fără Maica Domnului.

\r\n

Bucură-Te, Ajutătoare noastră, că prin Icoana Ta „Cea cu trei mâni”, ne ajuţi pe noi!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *