Arhivele Categotry: CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului

Începutul noului an bisericesc

La data de 14 septembrie, calendarul ortodox menţionează începutul anului bisericesc. Este o tradiţie bizantină veche, preluând data de începere a „indictioanelor” romane, perioade de 15 ani de recalculare a impozitelor datorate statului. Data aceasta a fost legată ulterior de începerea propovăduirii de către Mântuitorul Hristos a Evangheliei, aşa cum reiese din pasajul biblic ce se citeşte în această zi.

Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor Luca 6, 31-36

Zis-a Domnul: Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; și, dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii fac același lucru; și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca […]

Sfantul Simeon Stalpnicul

Sfantul Simeon Stalpnicul (390-459) este praznuit pe 14 septembrie. S-a nascut din parinti tarani, in satul Sis, din Asia Mica. A parasit casa parinteasca la varsta de optsprezece ani si a imbratisat viata monahala la manastirea Eusebona. De aici s-a mutat la Telanissos, unde a trait ca anahoret. Sfantul Simeon Stalpnicul s-a facut incepatorul unei practici necunoscute pana la el, aceea de a se ruga zi si noapte de la inaltimea unui stalp. De aici a primit si numele de […]

Lumina sărbătorii Nașterii Domnului

„Veniţi să ne bucurăm întru Domnul, povestind taina ce este de faţă. Zidul cel despărţitor acum cade, sabia cea de foc se îndepărtează, heruvimul nu mai păzeşte pomul vieţii, iar eu mă împărtăşesc de dulceaţa din Rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare” (Stihira 1 de la Vecernia Sărbătorii Naşterii Domnului).

(29/12 decembrie) Sfântul Mucenic Paramon și Sfinții 370 Mucenici din Nicomidia.

În această lună, în ziua a douăzeci şi noua, pomenirea Sfântului Mucenic Paramon şi a Sfinţilor 370 de mucenici, care au mărturisit împreună cu el. Şi mai întâi, trăgându-i limba din gură, care mustrase şi ocărâse pe chinuitorul voievod, au străpuns-o cu trestii ascuţite. Apoi i-au înfipt, în toate mădularele lui alte trestii, după care l-au săgetat cu suliţele.

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2019

„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul! Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4, 4) Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi, Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini, Luminatul Praznic al Învierii Mântuitorului ne oferă bucuria de a vă întâmpina cu vestirea îngerească: „Hristos a Înviat!”

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 4 AUGUST / 22 IULIE – 23 / 10 AUGUST

Sf. Mironosiţă Întocmai cu Apostolii Maria Magdalena (I). Mutarea moaştelor sf. sfnţ. mc. Foca (403-404). Cuv. Cornilie din Periaslav (1693). \r\n 1 Cor., XV, 29-38. Mt., XXI, 23-27.  Întocmai cu Apost: I Cor. IX, 2-12. Lc. VIII, 1-3. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 1 IULIE / 18 IUNIE – 19 / 6 IULIE

Mcc. Leontie, Ipatie şi Teodul (70-79). Cuv. Leontie, canonarhul de la Pecerska (XIV). Sff. sfnţţ. mcc. Vasile, Alexandru, Nicanor, Vasile şi Serghie (1938). Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Bogoliubov (1157). \r\n Rom. XV, 7-16.  Mt. XII, 38-45. Mcc.: Fapte XII, 1-11. In. XV, 17-XVI, 2. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 8 IUNIE / 26 MAI – 19 / 6 IUNIE

Săptămîna a 2-a după Cincizecime. App. Carp şi Alfeu din cei 70 (I). Mcc. Averchie şi Elena (I). Mc. Gheorghe cel Nou (1515). Aflarea moaştelor cuv. Macarie de la Kaleazin (1521). Cuv. Ioan Psihaitul, mărt.(IX). \r\n Rom., II, 28-III, 18. Mt., VI, 31-34; VII, 9-11. \r\n Începutul Postului Sfinților Apostoli. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 28 / 15 MAI – 7 IUNIE / 25 MAI

Cuv. Pahomie cel Mare (348). Sf. Isaia, ep. Rostovului (1090). Cuv. Ahilie, ep. Larisiei (330). Cuv. Eufrosin (1481). \r\n Fapte XXV, 13-19. In. XVI, 23-33. Cuv.: II Cor. IV, 6-15. Lc. XIV, 25-35. \r\n  Cînd se începe educația? \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 19 / 6 MAI – 27 / 14 MAI

Dreptul Iov, multpătimitorul (2000-1500 î. Hr.). Mcc. Varvar ostaşul, Vach, Calimah şi Dionisie (362). Mc. Varvar, fostul tîlhar. Cuv. Miheea, de la Radonej (1385). Cuv. Iov de la Poceaev (XVII). \r\n Fapte XVII, 19-28. In. XII, 19-36. Dreptului: Gal., V, 22-VI, 2. Mt., XI, 27-30. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 8 MAI / 25 APRILIE – 18 / 5 MAI

Ap. şi Ev. Marcu (63). Cuv. Silvestru de la Obnorsk (1379). Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (1767). Sf. sfnţ. mc. Serghie (1938). \r\n Utr. – Lc. X, 1-15. Lit. – Fapte X, 44-XI, 10. In. VIII, 21-30. Ap.: I Petru V, 6-14. Mc. VI, 7-13. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 22/ 9 APRILIE – 7 MAI / 24 APRILIE

Mc. Eupsihie (362). Mcc. Disan ep., Mariav pr., Avdiisus şi ceilalţi 270 (362-364). Cuv. mc. Vadim arhim. (376). \r\n Fapte, IV, 13-22. In., V, 17-24. \r\n \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 14 / 1 APRILIE – 21 / 8 APRILIE

Săptămîna Luminată. Cuv. Maria Egipteanca (522). Cuv. Eftimie, arhim. Din Suzdal (1404). Cuv. Varsonufie de la Optina (1913). Cuv. Gherontie, canonarhul de la Pecerska (XIV). Mcc. Gherontie şi Vasilid (III). Dreptul Ahaz. \r\n Fapte, II, 14-21. Lc.,XX IV, 12-35. \r\n  Din Tipicon \r\n În ştiinţă să ne fie: că atît carnea cît şi prinosul cel alb nu sînt Paştele, nici Mielul, precum zic oarecare şi primesc din acestea cu toată evlavia, ca şi cum se împărtăşesc dintr-o oarecare sfinţenie, ci […]

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 3 APRILIE / 21 MARTIE – 13 APRILIE / 31 MARTIE

\r\n Sf. Iacov mărt., ep. (VIII-IX). Cuv. Serafim de la Vîriţ (1949). Sf. Chiril, ep. Cataniei (I-II). Sf. Toma, patr. Constantinopolului (610). \r\nLiturghia Darurilor mai înainte Sfințite.\r\n  Experienţa dulceţii Duhului Sfînt \r\n E o mare deosebire între omul simplu care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfînt, şi omul, chiar foarte mare, care n-a cunoscut harul Sfîntului Duh. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 26 / 13 MARTIE – 2 APRILIE / 20 MARTIE

Mutarea moaştelor sf. Nichifor, patr. Constantinopolului (846). Mc. Savin (287). Mcc.: African, Publie și Terentie (III). Mc. Alexandru (305-311). Mţ. Hristina din Persia (IV). Cuv. Anin, pr.. \r\n Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 18 / 5 MARTIE – 25 / 12 MARTIE

Mc. Conon Isaurul (I). Mc. Onisie (I). Mc. Conon, grădinarul (III). Mţ. Iraida. Mc. Evloghie din Palestina. Mc. Evlampie. Cuv. Marcu (V). Aflarea moaştelor binecr. cn. Teodor din Smolensk şi a fiilor săi David şi Constantin (1463). Cuv. Isihie (790). Cuv. mc. Adrian (1550). Aflarea moaştelor sf. Luca mărt., arhiep. de Simferopol (1996). Icoana Maicii Domnului „Educare”. \r\nLiturghia Darurilor mai înainte Sfințite.\r\n\r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 10 MARTIE / 25 FEBRUARIE – 17 MARTIE / 4 MARTIE

Sf. Tarasie, arhiep. Constantinopolului (806). Mc. Alexandru preotul (1938). Cuv. mc. Mstislav (1938). \r\n  Moartea duhovnicească \r\n În insula Creta erau mai multe feluri de mănăstiri, între care se afla şi un schit în care vieţuiau părinţi monahi care se grijeau de mîntuirea lor. Aceştia aveau doi duhovnici, care nu se potriveau unul cu altul. Unul învăţa pe ucenicii lui că postul nu foloseşte nimica, decît numai patimile ne luptă şi ne vatămă. Iar celălalt zicea că din mîncare multă […]

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 2 MARTIE / 17 FEBRUARIE – 9 MARTIE / 24 FEBRUARIE

Săptămîna a 2-a din Postul Mare. Sf. sfţ. mc. Ermoghen, patr. Moscovei şi a toată Rusia, făcător de minuni (1612). M. Mc. Teodor Tiron (306). Dreapta Mariamna, sora sf. ap. Filip (I). \r\n 

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 9 / 22 FEBRUARIE – 16 FEBRUARIE/ 1 MARTIE

Duminica Lăsatului sec de brînză, a izgonirii lui Adam din Rai. Duminica iertării. Glasul al 4-lea. Mc. Nichifor din Antiohia Siriei (257). Aflarea moaştelor sf. Inochentie, ep. de Irkutsk (1805). Aflarea moaştelor sf. Tihon, patr. Moscovei şi a toată Rusia (1992). Cuv. Pancratie de la Pecerska (XIII). Sff. sfţţ. mcc. Marcel ep. Siciliei, Filagrie ep. Ciprului şi Pangratie ep. Tavromeniei (I). \r\n Utr. – Evng. a 4-a, Lc., XXIV, 1-12. Lit.: Rom., XIII, 11-XIV, 4. Mt., VI, 14-21. \r\n Lăsatul […]