Arhivele Categotry: CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2019

„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul! Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4, 4) Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi, Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini, Luminatul Praznic al Învierii Mântuitorului ne oferă bucuria de a vă întâmpina cu vestirea îngerească: „Hristos a Înviat!”

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 4 AUGUST / 22 IULIE – 23 / 10 AUGUST

Sf. Mironosiţă Întocmai cu Apostolii Maria Magdalena (I). Mutarea moaştelor sf. sfnţ. mc. Foca (403-404). Cuv. Cornilie din Periaslav (1693). \r\n 1 Cor., XV, 29-38. Mt., XXI, 23-27.  Întocmai cu Apost: I Cor. IX, 2-12. Lc. VIII, 1-3. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 1 IULIE / 18 IUNIE – 19 / 6 IULIE

Mcc. Leontie, Ipatie şi Teodul (70-79). Cuv. Leontie, canonarhul de la Pecerska (XIV). Sff. sfnţţ. mcc. Vasile, Alexandru, Nicanor, Vasile şi Serghie (1938). Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Bogoliubov (1157). \r\n Rom. XV, 7-16.  Mt. XII, 38-45. Mcc.: Fapte XII, 1-11. In. XV, 17-XVI, 2. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 8 IUNIE / 26 MAI – 19 / 6 IUNIE

Săptămîna a 2-a după Cincizecime. App. Carp şi Alfeu din cei 70 (I). Mcc. Averchie şi Elena (I). Mc. Gheorghe cel Nou (1515). Aflarea moaştelor cuv. Macarie de la Kaleazin (1521). Cuv. Ioan Psihaitul, mărt.(IX). \r\n Rom., II, 28-III, 18. Mt., VI, 31-34; VII, 9-11. \r\n Începutul Postului Sfinților Apostoli. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 28 / 15 MAI – 7 IUNIE / 25 MAI

Cuv. Pahomie cel Mare (348). Sf. Isaia, ep. Rostovului (1090). Cuv. Ahilie, ep. Larisiei (330). Cuv. Eufrosin (1481). \r\n Fapte XXV, 13-19. In. XVI, 23-33. Cuv.: II Cor. IV, 6-15. Lc. XIV, 25-35. \r\n  Cînd se începe educația? \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 19 / 6 MAI – 27 / 14 MAI

Dreptul Iov, multpătimitorul (2000-1500 î. Hr.). Mcc. Varvar ostaşul, Vach, Calimah şi Dionisie (362). Mc. Varvar, fostul tîlhar. Cuv. Miheea, de la Radonej (1385). Cuv. Iov de la Poceaev (XVII). \r\n Fapte XVII, 19-28. In. XII, 19-36. Dreptului: Gal., V, 22-VI, 2. Mt., XI, 27-30. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 8 MAI / 25 APRILIE – 18 / 5 MAI

Ap. şi Ev. Marcu (63). Cuv. Silvestru de la Obnorsk (1379). Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (1767). Sf. sfnţ. mc. Serghie (1938). \r\n Utr. – Lc. X, 1-15. Lit. – Fapte X, 44-XI, 10. In. VIII, 21-30. Ap.: I Petru V, 6-14. Mc. VI, 7-13. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 22/ 9 APRILIE – 7 MAI / 24 APRILIE

Mc. Eupsihie (362). Mcc. Disan ep., Mariav pr., Avdiisus şi ceilalţi 270 (362-364). Cuv. mc. Vadim arhim. (376). \r\n Fapte, IV, 13-22. In., V, 17-24. \r\n \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 14 / 1 APRILIE – 21 / 8 APRILIE

Săptămîna Luminată. Cuv. Maria Egipteanca (522). Cuv. Eftimie, arhim. Din Suzdal (1404). Cuv. Varsonufie de la Optina (1913). Cuv. Gherontie, canonarhul de la Pecerska (XIV). Mcc. Gherontie şi Vasilid (III). Dreptul Ahaz. \r\n Fapte, II, 14-21. Lc.,XX IV, 12-35. \r\n  Din Tipicon \r\n În ştiinţă să ne fie: că atît carnea cît şi prinosul cel alb nu sînt Paştele, nici Mielul, precum zic oarecare şi primesc din acestea cu toată evlavia, ca şi cum se împărtăşesc dintr-o oarecare sfinţenie, ci […]

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 3 APRILIE / 21 MARTIE – 13 APRILIE / 31 MARTIE

\r\n Sf. Iacov mărt., ep. (VIII-IX). Cuv. Serafim de la Vîriţ (1949). Sf. Chiril, ep. Cataniei (I-II). Sf. Toma, patr. Constantinopolului (610). \r\nLiturghia Darurilor mai înainte Sfințite.\r\n  Experienţa dulceţii Duhului Sfînt \r\n E o mare deosebire între omul simplu care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfînt, şi omul, chiar foarte mare, care n-a cunoscut harul Sfîntului Duh. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 26 / 13 MARTIE – 2 APRILIE / 20 MARTIE

Mutarea moaştelor sf. Nichifor, patr. Constantinopolului (846). Mc. Savin (287). Mcc.: African, Publie și Terentie (III). Mc. Alexandru (305-311). Mţ. Hristina din Persia (IV). Cuv. Anin, pr.. \r\n Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 18 / 5 MARTIE – 25 / 12 MARTIE

Mc. Conon Isaurul (I). Mc. Onisie (I). Mc. Conon, grădinarul (III). Mţ. Iraida. Mc. Evloghie din Palestina. Mc. Evlampie. Cuv. Marcu (V). Aflarea moaştelor binecr. cn. Teodor din Smolensk şi a fiilor săi David şi Constantin (1463). Cuv. Isihie (790). Cuv. mc. Adrian (1550). Aflarea moaştelor sf. Luca mărt., arhiep. de Simferopol (1996). Icoana Maicii Domnului „Educare”. \r\nLiturghia Darurilor mai înainte Sfințite.\r\n\r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 10 MARTIE / 25 FEBRUARIE – 17 MARTIE / 4 MARTIE

Sf. Tarasie, arhiep. Constantinopolului (806). Mc. Alexandru preotul (1938). Cuv. mc. Mstislav (1938). \r\n  Moartea duhovnicească \r\n În insula Creta erau mai multe feluri de mănăstiri, între care se afla şi un schit în care vieţuiau părinţi monahi care se grijeau de mîntuirea lor. Aceştia aveau doi duhovnici, care nu se potriveau unul cu altul. Unul învăţa pe ucenicii lui că postul nu foloseşte nimica, decît numai patimile ne luptă şi ne vatămă. Iar celălalt zicea că din mîncare multă […]

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 2 MARTIE / 17 FEBRUARIE – 9 MARTIE / 24 FEBRUARIE

Săptămîna a 2-a din Postul Mare. Sf. sfţ. mc. Ermoghen, patr. Moscovei şi a toată Rusia, făcător de minuni (1612). M. Mc. Teodor Tiron (306). Dreapta Mariamna, sora sf. ap. Filip (I). \r\n 

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 9 / 22 FEBRUARIE – 16 FEBRUARIE/ 1 MARTIE

Duminica Lăsatului sec de brînză, a izgonirii lui Adam din Rai. Duminica iertării. Glasul al 4-lea. Mc. Nichifor din Antiohia Siriei (257). Aflarea moaştelor sf. Inochentie, ep. de Irkutsk (1805). Aflarea moaştelor sf. Tihon, patr. Moscovei şi a toată Rusia (1992). Cuv. Pancratie de la Pecerska (XIII). Sff. sfţţ. mcc. Marcel ep. Siciliei, Filagrie ep. Ciprului şi Pangratie ep. Tavromeniei (I). \r\n Utr. – Evng. a 4-a, Lc., XXIV, 1-12. Lit.: Rom., XIII, 11-XIV, 4. Mt., VI, 14-21. \r\n Lăsatul […]

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 1 / 14 FEBRUARIE – 8 / 21 FEBRUARIE

Pomenirea celor adormiți (Sîmbăta lăsatului sec de carne). Înainte-prăznuirea Întîmpinării Domnului. Mc. Trifon (250). Mcţţ. Perpetua şi Felicitas (202-203). Cuv. Petru din Galatia (429). Cuv. Vendimian, pustnicul din Bitinia (512). \r\n 1 Cor., X, 23-28. Lc., XXI, 8-9, 25-27, 33-36. Pentru adormiți.1 Tes., IV, 13-17. In., V, 24-30. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 24 IANUARIE / 6 FEBRUARIE – 31 IANUARIE / 13 FEBRUARIE

Cuv. Xenia (V). Fericita Xenia de la Peterburg (XIX). Sf. Gherasim, ep. de Velicopermsk (1441). Mc. Ioan de la Kazani (1529). Mcc. Vavila din Sicilia şi ucenicii lui Timotei şi Agapie (III). Cuv. Macedonie pustnicul (420). Mutarea moaştelor mc. Anastasie Persul (VII). \r\n 1 In., II, 7-17. Mc. XIV, 3-9. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 17/30IANUARIE – 23 IANUARIE / 5 FEBRUARIE

\r\n Cuv. Antonie cel Mare (356). Cuv. Antonie de la Dîmsk (1224). Cuv. Antonie de la Cernoezersk (XVI) Mcc. Victor (1931) şi Pavel (1938) preoţii. \r\n Utr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23. \r\n Grijile lumeşti \r\n      Sufletul care nu s-a izbăvit de grijile lumeşti nu-L va iubi pe Dumnezeu cu adevărat, şi nici de diavol nu se va scîrbi aşa cum se cuvine; căci grija vieţii îi este ca un acoperemînt împovărător. De […]

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 9/22 – 16/29 IANUARIE

\r\n Mc. Polieuct (259). Sf. Filip, mitr. Moscovei şi a toată Rusia (1569). Proor. Şamei (X î. Hr.). Cuv. Eustratie, făcătorul de minuni (IX). Sf. Petru, ep. Sevastiei Armeniei (IV). Cuv. Iona din kiev \r\n Iac., IV, 7-V, 9. Mc., XI, 27-33. \r\n

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului 2015: 1/14 – 8/21 IANUARIE

\r\n Tăierea Împrejur a Domnului. Sf. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareii Capadociei (379). Sf. sfţ. mc. Vasile, ep. Ancirei (362). Sf. Emilia, mama sf. Vasile cel Mare (IV). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru, arhiep. de Samara, Ioan, Trofim, Ioan, Alexandru, Vasile şi Iacov preoţii (1918). \r\n Liturghia Sf. Vasile cel Mare. \r\n Utr. – In. X, 9-16. Lit. –Tăierea împrejur: Col. II, 8-12. Lc. II, 20-21, 40-52. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n