Locul făcliei e numai în sfeşnic…

993054_463117310442764_849918470_n

\r\n

„Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeşnic, ca aceia care intră să vadă lumina” (Luca, 11, 33)

\r\n

INTRODUCERE la volumul Catedrala ortodoxă Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău – ieri şi astăzi – 110 ani – (1902–2012). – Chişinău, 2012. 

\r\n

Această lucrare este rodul unui început în cercetarea şi prezentarea trecutului istoric şi duhovnicesc al unei vetre de rugăciune şi nevoinţă duhovnicească – catedrala ortodoxă Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău.

\r\n

Prin cartea de faţă am dorit să aducem şi noi, slujitorii de astăzi ai catedralei, un smerit şi sincer prinos de recunoştinţă şi evlavioasă închinare memoriei ctitorilor, sfinţiţilor slujitori şi tuturor enoriaşilor, care au zidit – şi în piatră şi în duh – această sfântă biserică; care s-au rugat şi au slujit în ea de la începutul existenţei ei (1899-1902) şi până în zilele noastre (2012) – adică timp de 110 ani, sfinţind-o prin ale lor neîncetate rugăciuni şi osteneli.

\r\n

După ani de pustiire, rugăciunile înaintaşilor noştri care s-au rugat aici au făcut ca această măreaţă catedrală din inima Chişinăului să reînvie la viaţa ei firească. Ceea ce am încercat noi în rândurile ce urmează – a fost să ştergem colbul de pe filele de istorie ale acestui sfânt locaş al Domnului şi să scoatem adevărul la lumină – căci locul făcliei e numai în sfeşnic – istoria şi viaţa de ieri şi de astăzi (1902–2012) a catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mânuitorului din oraşul Chişinău.

\r\n

Având drept temei această intenţie şi dorinţă, am păşit pe această cale cu hotărâre şi bucurie. În munca pe care am început-o, n-am îndrăznit să venim cu „adevărurile” noastre – noi vom fi doar mărturisitori: vom descrie ceea ce ne oferă puţinele documente de arhivă, care s-au păstrat, şi memoria, atât câtă mai este, a celor care au fost martorii nepărtinitori ai trecutului şi prezentului catedralei. Adică vom mărturisi ceea ce am moştenit – adevărul celor 110 ani ai catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din Chişinău.

\r\n

Suntem profund recunoscători tuturor acelora, care mai înainte, s-au ostenit şi au cercetat trecutul istoric, pentru a afla date şi informaţii despre acest sfânt locaş. Analizând documentele de arhivă şi preluând datele oferite de precedentele studii ale unor cercetători, verificând şi descoperind alte informaţii şi, în cele din urmă, contribuind şi noi personal la scrierea şi îmbogăţirea istoriei catedralei, începând cu ultimii ani ai secolului al XX-lea şi până în momentul de faţă – le-am aranjat pe toate acestea alături şi, astfel, s-a ajuns la această carte. Ea nu are pretenţia că spune totul. Se cer a fi verificate mai minuţios anumite aspecte şi a se găsi izvoare scrise pentru perioadele despre care datele sunt insuficiente sau destul de laconice. Nădăjduim că noi, sau alţi ostenitori, să continue ceea ce, cu modestie, am întreprins acum, la 110 ani de la zidirea şi sfinţirea catedralei (19 mai 1902) şi la 21 ani de la redeschiderea şi renaşterea ei (1991-2012).

\r\n

Cartea aceasta are în vedere două categorii de persoane: pe de o parte, enoriaşii catedralei şi toţi creştinii ortodocşi trăitori îmbisericiţi ai Creştinismului; pe de altă parte, cercetătorii şi cei interesaţi de studiul istoric. Astfel, ea încearcă să îmbine descrierea specifică istorisirii vieţii unui locaş sfânt cu rigoarea documentară necesară garantării celor afirmate. Iar dacă s-a insistat în unele locuri – pe scanarea şi prezentarea documentelor în original (cu traducerea unora în limba română), – aceasta s-a făcut tocmai pentru a rescrie istoria catedralei, pe cât a fost posibil, obiectiv.

\r\n

Credem, că cei ce vor citi paginile ce urmează să culeagă folos, în primul rând, duhovnicesc. Datele istorice se vor uita (ceea ce nu este de iertat pentru clericii care slujesc acum în această catedrală), dar multe se cer a fi ţinute minte de la prima lectură: iubirea faţă de Sfânta Biserică pentru a fi mai aproape de Dumnezeu prin rugăciunea în sfintele locaşuri; jertfirea de sine a înaintaşilor noştri, statornicia lor în credinţă; rezistenţa Bisericii Ortodoxe, care a înfruntat vremuri vitrege şi atitudinea şi dragostea faţă de podoaba casei lui Dumnezeu… Din acestea avem de învăţat astăzi cu prisosinţă, pentru că sunt alese calităţi, dar din ce în ce mai rar întâlnite.

\r\n

Eu personal, fiind parohul catedralei din 1997 şi până în prezent, cred că aşi greşi, dacă aşi spune că această catedrală este o parte din viaţa mea… Ea a devenit viaţa mea însăşi… Nu ştiu cât în mine sunt eu şi cât este catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului. Timp de 15 ani mi-am depus toată puterea şi grija, ca această biserică să-şi recapete frumuseţea cea dintâi… A fost o perioadă grea în care mi-am dat ca linie de conduită restaurarea catedralei, care „sângera” asemenea unei răni deschise de pe urma prigoanei ateiste. Dacă am reuşit sau nu – rămâne să judece cei, ce trec pragul catedralei… Tot ce s-a făcut, succesele şi neajunsurile, precum şi istoria mai nouă a catedralei, le-am descris aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu din auzite, ci din momentele de viaţă, pe care le-am trăit în toată intensitatea lor.

\r\n

Rugăm pe cititori să ne ierte, dacă cele  mărturisite în această carte n-au fost expuse la înălţimea aşteptărilor. Rugăm pe ctitorii şi slujitorii, care s-au rugat în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, să primească osteneala de faţă şi s-o ducă înaintea Celui Care, toate proniindu-le, a rânduit să renască şi această biserică. Şi prin mijlocirile lor, catedrala să redevină acel sfânt şi dumnezeiesc locaş de rugăciune, în care să simţim tainic iubirea smerită a lui Dumnezeu, pe care, primind-o în suflet, să o revărsăm şi spre cei care ne trec pragul, pentru a o duce cu ei în lume, ca mărturie a împreună-lucrării spre slava lui Dumnezeu şi a noastră mântuire.

\r\n

La dumnezeiescul praznic al Schimbării la Faţă a Domnului

\r\n

 6 / 19 august 2012

\r\n

 Protoiereu-mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂparohul catedralei Schimbarea la Faţă  a Mântuitorului din or. Chişinău

\r\n

  Protodiacon Ioan MUNTEANU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *