Păcatul îl face pe om foarte încurcat sufleteşte

pacatul

\r\n

Mai demult, oamenii erau într-o stare primitivă, nu aveau nici case, nimic. Intrau în peşterile fără ferestre, închideau şi intrarea cu pietre şi crăci, aşa încât să nu pătrundă aerul. Nu înţelegeau că afară este viaţa, oxigenul. În peşteră, omul se strică, se îmbolnăveşte, se nimiceşte, în vreme ce afară prinde viaţă.

\r\n

Poţi să înţelegi adevărul? – atunci eşti în soare, în lumină, vezi toate măreţiile; altfel, eşti în peşteră întunecoasă. Lumină şi întuneric. Ce este cel mai bine? Să fii blând, smerit, liniştit, să ai înlăuntrul tău iubire sau să fii nervos, necăjit, certat cu toţi? Fără îndoială, cea mai înaltă este iubirea. Religia noastră are toate aceste bunătăţi şi este adevărul. Însă mulţi se călăuzesc după altceva.

\r\n

Cei ce neagă acest adevăr sunt bolnavi sufleteşte. Sunt ca şi copiii bolnavi care, fiindcă au fost lipsiţi de părinţi, ori s-au despărţit, ori s-au certat au devenit inadaptabili. Şi la erezii se duc toţi rătăciţii. Copii rătăciţi ai unor părinţi rătăciţi. Însă, toţi aceşti rătăciţi şi inadaptaţi au o putere şi o stăruinţă… şi izbândesc în multe lucruri. Îi supun pe oamenii normali şi liniştiţi, deoarece îi influenţează şi pe alţii asemenea lor şi slujesc şi lumii, fiindcă aceştia sunt cei mai mulţi şi îşi află adepţi. Există şi alţii care, deşi nu tăgăduiesc adevărul, sunt totuşi rătăciţi şi bolnavi sufleteşte.

\r\n

Păcatul îl face pe om foarte încurcat sufleteşte. Rătăcirea nu se risieşte prin nimic. Numai prin lumina lui Hristos vine izbăvirea. Cea dintâi mişcare o face Hristos: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi… (Matei 11, 28). Pe urmă, noi, oamenii, primim această lumină prin buna noastră intenţie, pe care o vădim prin iubirea noastră faţă de El, prin rugăciune, prin părtăşia la viaţa Bisericii, la Sfintele Taine.

\r\n

(Ne vorbeşte părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Traducere din limba greacă de Ieromonah Evloghie Munteanu, Editura Egumeniţa, 2003,  pp. 161-162)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *