Sfântul Ioan Gură de Aur – Care trebuie să fie adevărata legătură dintre oameni?

_img_main

\r\n

Este foarte important să înțelegem care este voia lui Dumnezeu cu privire la legăturile dintre oameni. S-a nimicit într-un așa hal înțelegerea cea bună căci aproape toată lumea este stăpânită de iubire de sine, de egoism.

\r\n

Până și legăturile dintre soți – aceia despre care se presupune că se iubesc până la moarte – sunt denaturate și pline de egoism. Sfântul Ioan Gură de Aur inspirat de Duhul Sfânt ne învață cum să ne șlefuim sufletele, cum să înțelegem raporturile dintre oameni, cum să ne orientăm ca să ne fie bine și în lumea aceasta și în cea viitoare să ne putem odihini veșnic lângă Cel ce este IUBIRE.

\r\n

De aceea este necesar să mergem la Sfânta Biserică, să ascultăm mereu predici și conferințe, să citim cât mai mult cărți ziditoare de suflet, ca nu cumva valurile vieții acesteia trucate să ne fure sufletele și să ne pierdem. Iată ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre iubirea față de aproapele și cum vom dobândi pacea, bucuria și fericirea mult dorită:

\r\n

Dumnezeu cel iubitor de oameni, iubiţilor, voieşte ca să unească pe oameni unii cu alţii. Pentru aceasta a pus în raporturile dintre oameni o lege atât de constrângătoare, încât fiecare om, pentru folosul lui propriu să aibă nevoie de ajutorul altuia. Agricultorul, de pildă, nu seamănă numai atât grâu cât îi este lui de ajuns, căci dacă ar face aşa şi-ar primejdui şi existenta sa şi pe a celorlalţi. De asemeni şi ostaşul nu se expune pericolelor războiului ca sa se salveze numai pe el şi pe ai lui, ci ca să dea siguranţă şi linişte şi tării sale.

\r\n

La fel şi negustorul nu aduce numai atâta marfă cât îi este lui de ajuns, ci şi pentru mulţi alţii. Dacă n-ar fi pus Dumnezeu între oameni legea de a avea fiecare nevoie de ajutorul altuia, în adevăr oamenii n-ar urmări deloc folosul celor din jurul lor; dar pentru aceasta Dumnezeu a înlănţuit în aşa fel lucrurile ca nimeni să nu poată ajunge la folosul său până ce mai întâi n-a contribuit la folosul celorlalţi. Nici chiar să ne mântuim nu-i cu putinţă dacă nu avem această dragoste unii fată de alţii.

\r\n

Mai mult: chiar dacă ai ajunge la cea mai înaltă concepţie despre viată, dar dacă nu te-ai îngriji de cei pierduţi, nu vei dobândi nici o îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu.

\r\n

„Chiar daca mi-asi împărţi averea mea şi mi-aşi da trupul meu să-l ardă, spune dumnezeescul Apostol, dar dragoste nu am, nici un folos nu am” (I Corinteni, XIII, 3).

\r\n

Cu privire la bani, lăudăm pe cei cari nu au nici o datorie ; cu privire la dragoste, însă, pe aceia îi aplaudăm şi-i admirăm cari sânt necontenit datori. Să fim convinşi deci de aceste cuvinte şi să ne iubim unii pe alţii.

\r\n

Dacă cineva ar vrea să se despartă de tine, tu nu sfărâma legătura dragostei şi nici nu rosti acel cuvânt de ghiaţă: „Dacă mă iubeşte, îl iubesc şi eu!” Este la fel cu a zice: „Dacă nu mă iubeşte ochiul cel drept, îl scot!”

\r\n

Dimpotrivă, când nu vrea să te iubească, atunci arată-i mai multa dragoste ca sa-l atragi spre tine.\r\nCăci cu adevărat este mădular al tău. Când un mădular s-a rupt din trupul nostru din vreo nenorocire oarecare, facem tot ce se poate şi ne arătăm atunci mai mare grijă ca să-l punem la locul lui iarăşi. Aşa trebue să ne purtăm şi cu cei cari nu ne arată dragoste.

\r\n

Atunci este rasplata noastră mai mare, când vom atrage prin dragostea noastră, pe cel care nu vrea sa ne iubeasca.\r\nDacă Domnul ne porunceşte să chemăm la cină sau la ospăţ pe cei cari nu pot să ne răsplătească spre a avea şi mai mare răsplată de la Dumnezeu, cu cât mai mult trebuie să facem aceasta când este vorba de dragoste.

\r\n

Să nu fiţi nemulţumiţi de cuvintele pe care am să vi le spun !

\r\n

Eu numesc prieten al meu nu numai pe cel care mă lauda, ci și pe cel care mă mustră pentru a-mi îndrepta greşalele mele.

\r\n

Mai cu seamă acesta din urmă mi se pare că este prieten al meu şi că mă iubeşte.

\r\n

Nu ţi-i deloc prieten, în adevăr, acela care laudă toate faptele tale fără deosebire şi pe cele bune şi pe cele rele.\r\nUnul ca acesta nu ţi-i prieten, ci un înşelător şi un făţarnic.

\r\n

Sfântul Ioan Gură de Aur

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *