Sfântul Nicolae Velimirovici – Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău

batrani-4380

\r\n

,,Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să trăiești ani mulți și să-ți fie bine în pământul acela pe care Domnul Dumnezeului tău ți-l dă ție”(Deuteronom, 5, 16).

\r\n

Înainte ca tu să-L cunoști pe Domnul și Dumnezeul tău, L-au cunoscut deja părinții tăi. Doar acest motiv este de ajuns ca să-i cinstești și să le arăți mulțumire și respect. Înclină-te și adu mulțumire și respect fiecăruia, care înainte de tine a primit cunoștința despre bunul cel mai înalt din lumea aceasta.

\r\n

Un tânăr indian bogat a călătorit cu slujitorii să în munții Indiei. Acolo a întâlnit un bătrân care își păștea caprele. Bătrânul sărac s-a retras într-o parte a drumului și s-a înclinat înaintea tânărului bogat. Tânărul însă a descălecat de pe elefant și a căzut la pământ în fața bătrânului. Bătrânul a rămas uimit, ca și ceilalți slujitori din suita tânărului. Atunci el i-a grăit păstorului:

\r\n

– Mă înclin înaintea ochilor tăi, pentru că aceștia au văzut înaintea ochilor mei această lume, care este lucrarea Celui Preaînalt. Mă înclin înaintea guri tale, deoarece ea a rostit înainte de gura mea numele Lui. Mă înclin înaintea inimii tale, deoarece aceasta, înaintea inimii mele a tresăltat de bucuria cunoașterii că Părintele tuturor oamenilor de pe pământ este Împăratul și Domnul cerurilor!

\r\n

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, deoarece drumul tău, de când te-ai născut până acum este udat cu lacrimile mamei tale și cu sudoarea tatălui tău. Ei te-au iubit și când toți ceilalți s-au scârbit de tine, ca de un invalid și necurat. Ei te vor iubi când toți ceilalți te vor urî!

\r\n

Și chiar când toți se vor arunca asupra ta, ca să te ucidă cu pietre, mama ta se va arunca peste tine, ca să te acopere cu trupul ei. Tatăl tău te iubește, cu toate că-ți știe toate greșelile, în timp ce ceilalți te vor urâ, chiar și când vor afla virtuțile tale. Tatăl tău și mama ta te iubesc cu frică și cu cutremur, deoarece presimt că ești comoara lui Dumnezeu, care le-a fost încredințată spre pază și grijă. Nimeni nu este capabil, în afară de părinții tăi, să vadă taina lui Dumnezeu dinlăuntrul tău! Iubirea lor față de tine își are rădăcina sfântă în veșnicie.

\r\n

Din iubirea lor pentru tine, părinții înțeleg iubirea lui Dumnezeu față de proprii Săi copii.

\r\n

Așa cum pintenii silesc calul să alerge mai repede, la fel și ascultarea ta față de părinți îi îndeamnă să-ți arate mai mare îngăduință.

\r\n

Un fiu rău a năvălit asupra tatălui său și i-a înfipt cuțitul în piept. Tatăl său, dându-și sufletul, i-a zis fiului:

\r\n

-Spală repede cuțitul de sânge, ca să nu te prindă și să te judece!

\r\n

În stepa rusească, un fiu desfrânat a legat-o pe mama sa în fața cortului, în timp ce el însuși bea cu femei și bărbați desfrânați, sub privirile acesteia. În momentul în care au apărut hoții, care au văzut-o legată, însă, a strigat cu toată puterea, și nefericitul fiu și-a dat seama că se găsește în primejdie. Astfel, el s-a salvat, iar hoții au ucis-o pe mamă în locul lui.

\r\n

În Teheran locuia un părinte bătrân împreună cu cele două fete ale sale, desfrânate. Fetele nu ascultau de tatăl lor, ci îi luau în râs sfaturile. Prin viața lor murdară întinau cinnstea și demintatea părintelui lor, provocându-i mustrări de conștiință. Într-o seară, în timp ce fetele credeau că tatăl lor doarme, s-au înțeles să-i pregătească otravă și să i-o dea dimineața, împreună cu ceaiul. Tatăl însă a auzit toate și întreaga noapte a plâns cu amar și s-a rugat lui Dumnezeu.

\r\n

Dimineața, fetele i-au adus ceaiul și i l-au lăsat în față. Atunci tata le-a zis:

\r\n

– Știu intenția voastră și voi pleca departe, așa cum doriți. Nu voi pleca însă cu păcatul vostru, ci cu păcatul meu, ca să vă mântuiesc sufletele!\r\nDupă ce a spus acestea, bătrânul a apucat ceașca și, văzând otrava, s-a aruncat pe fereastră și s-a omorât.\r\nFiul meu, nu te lăuda cu știința ta înaintea tatălui tău neînvățat, căci iubirea lui valorează mai mult decât știința ta. Ia seama că dacă n-ar fi fost acela, n-ai fi existat nici tu, nici cunoștințele tale!

\r\n

Fiica mea, nu te mândri cu frumusețea ta în fața mamei tale gârboave, pentru că inima ei, care se găsește între oase, este mai frumoasă decât fața ta. Ia aminte că și tu și frumusețea ta ați ieșit din pântecele ei slăbănogit!

\r\n

Fiica mea, învață să-l respecți pe părintele tău, pentru că doar astfel vei învăța să-i respecți și pe ceilalți părinți de pe pământ!

\r\n

Fiul meu, ostenește-te zi și noapte astfel vei învăța să le cinstești pe toate celelalte mame din lume!

\r\n

Este adevărat, copiii mei, că nu faceți ceva însemnat dacă-i cinstiți doar pe tatăl și pe mama voastră și îi disprețuiți pe părinții celorlalți.

\r\n

Respectul față de părinții voștri trebuie să fie pentru voi și o lecție de a-i respecta pe toți oamenii și pe toate femeile care nasc cu durere, care-i cresc și-i iubesc cu durere și sudoare pe copiii lor. Să cinstiți aceasta și să cereți ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe pământ!

\r\n

Fiii mei, este adevărat că nu faceți un lucru important dacă cinstiți doar fața tatălui și a mamei voastre, dar nu și osteneala, timpul lor și pe semenii lor. Pentru că – luați aminte! – cinstindu-i pe părinții voștri, cinstiți și osteneala lor, trecutul lor și pe contemporanii lor! Doar astfel veți șterge dinlăuntrul vostru acel obicei înfricoșător și nesăbuit de a disprețui trecutul.

\r\n

Fiii mei, să fiți siguri că zilele care v-au fost date nu sunt mai prețioase și mai scumpe pentru Dumnezeu decât zilele care au fost date acelora care au viețuit înainte de voi.

\r\n

Dacă vă lăudați cu vremea voastră față de trecut, să nu uitați că iarba o va acoperi și pe ea, mormintele, trupurile, și faptele voastre, așa cum o palmă o acoperă pe cealaltă, și că ceilalți o vor batjocori ca pe un trecut îndepărtat. Luați seama că orice vreme este plină de mame, tați, de lacrimi, suferințe, jertfe, iubire, credință și nădejde în Dumnezeu! De aceea, orice vreme este vrednică de respect.

\r\n

Cel înțelept se înclină cu respect în fața tuturor timpurile trecute, ca și în fața celor viitoare. Pentru că cel înțelept deține ceea ce nu știe cel nesăbuit, faptul că timpul li este ca un minut într-o oră.

\r\n

Copiii mei, luați seama la ceas!

\r\n

Ascultați și veți afla că un minut curge după altul și spuneți-mi: care minut este mai bun decât celălalt, mai lung și mai însemnat?

\r\n

Copiii mei, plecați-vă genuchii și rugați-vă, împreună cu mine lui Dumnezeu!

\r\n

,,Doamne, Părinte ceresc și Maica cerurilor, îți mulțumesc că ne-ai dat poruncă să cinstim pe tatăl și pe mama noastră pe pământ. Ajută-ne, Atotbunule, ca întru această cinste să învățăm să îi cinstim pe toți bărbații și pe toate femeile de pe pămât, pe copiii Tăi dragi. Ajută-ne, Doamne, Atotânțelepte, să învățăm din această nu să disprețuim ci să cinstim și să respectăm timpurile și neamurile care au fost înainte de noi, care au văzut înainte de noi slava Ta, care au rostit Sfântul Tău Nume și au devenit țărână! Amin!”

\r\n

Extras din Sfântul Nicolae Velimirovici, Prima Lege a Lui Dumnezeu, Editura Egumenița 2011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *