A avut loc ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

\r\n

\r\n

\r\n\r\n \r\n\r\nAstăzi, 20 iunie 2013, în incinta Palatului Mitropolitan a avut loc ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, cu participarea Arhiereilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei. În cadrul ședinței au fost abordate o serie de chestiuni de actualitate și importanță majoră pentru societatea autohtonă. În această ordine de idei, participanții la Sinod au adoptat o Declarație către conducerea țării și popor, în care își exprimă îngrijorarea față de tendințele de legalizare a unor comportamente amorale și dăunătoare din punct de vedere social și spiritual. Documentul stipulează următoarele solicitări și doleanțe față de conducerea de vârf:\r\n

Declarația Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către conducerea de vârf a Țării și binecredinciosul popor al Moldovei

\r\nStimați guvernanți! Cunoaștem bine că în istoria țării noastre, Biserica Ortodoxă a fost întotdeauna sprijinul de bază al formării și dăinuirii culturii și moralității neamului. La vreme de restriște, ea a servit neamului nostru ca spital de alinare, iar la vreme de pace, ca școală de zidire.Acest lucru nu l-au putut neglija nici marii cotropitori.\r\n\r\nAstăzi BOM se află la răscrucea provocărilor, atât de ordin moral-spiritual, cât și geopolitic. Necontenitele lupte pe aceste două altare dăunează grav perspectivelor tinerii generații și crează un dezastru insuportabil în inima creștinilor.\r\n\r\nCeea ce se petrece la noi sub pretextul respectării drepturilor și libertăților pătimașe ale firii umane, în mare parte, nu este altceva decât un program de desființare și autonimicire a identității noastre sub aspectul valorilor spirituale bimilenare.\r\n\r\nDupă mai multe provocări din ultimul timp, BOM, din considerente strict materne, a încercat să stea în apărarea poporului său.\r\n\r\nAstăzi, la o lună de la ultima adresare a Sfântului Sinod către guvernare pentru a revizui cel puțin Legea Antidiscriminării, constatăm cu desăvârșire că glasul instituției care se bucură de cea mai înaltă încredere în societate, adică al Bisericii, a fost vădit ignorat.\r\n\r\nAceasta ne face să concluzionăm că în ultimii ani BOM și poporul creștin de 93,4%, a fost exclus din planul guvernării în favoarea minorităților netradiționale, care spre regret, obțin cu multă ușurință sprijinul multor confrați de ai noștri, deși ultimii se pretind a fi și ei păstori și nu năimiți.\r\n\r\nȚinem să amintim tuturor că pentru noi ortodocșii, nu există o altă valoare supremă în viața aceasta vremelnică, decât numai urmarea învățăturilor Domnului Hristos.\r\n\r\nLuând prin jurământ datoria de a sta la strajă și de a ne opune cu orice preț răspândirii păcatului, situația ne cere astăzi să alegem între veșnicul Hristos și vremelnica guvernare cu toată legislația sa anticreștină. Desigur că noi alegem a prima cale.\r\n\r\nAceastă rațiune a lucrurilor ne face să ne declarăm oponenți și să ne depărtăm deschis de cei care prigonesc fățiș Biserica lui Hristos și să apelăm la scopuri strict terapeutice – la tradiția canonică a excomunicării lor din Biserică până la îndreptare. Acest fapt îi va lipsi dintru început pe guvernanți de accesul la Sfânta Taină a Împărtășaniei, ca mai apoi, în depdendență de pocăință, să fie primiți, sau respinși definitiv, de la oricare slujire bisericească.\r\n\r\nÎn același timp, Biserica își rezervă dreptul să întreprindă toate măsurile canonice pentru a-și apăra majoritatea creștină de pericolul răspândirii morții spirituale în societatea noastră, în acest sens:\r\n\r\n1. Inițiem pregătirile pentru convocarea Adunării Generale a credincioșilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, la care întreaga plinătate a Bisericii se va expune asupra noilor provocări cu care se confruntă Biserica.\r\n\r\n2. În perioada 2 august – 21 septembrie se binecuvintează desfășurarea unui Drum al Crucii în jurul Moldovei (pe jos), Drum de pocăință al întregului popor cu cereri de iertare și de biruință asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.\r\n

NOTĂ INFORMATIVĂ

\r\nCu regret constatăm că începînd cu anul 2003 cînd a fost votat Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (hotărîrea parlamentului nr. 415 din 24.10.2003) și pînă în prezent, clasa politică de guvernămînt cu insistență promovează politici antinaționale in favoarea persoanelor cu orientare sexuala netradițională.\r\n\r\nDrept consecință a conceptelor și strategiilor de stat adoptate în domeniul drepturilor omului, la nivel legislativ reiterăm următoarele:\r\n\r\nIn urma dezbaterilor publice de amploare și în pofida nenumăratelor demersuri din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, la 25 mai 2012 Parlamentul RM a votat legea privind asigurarea egalității de șanse. Deși s-a adoptat controversata lege, am fost înștiințați și asigurați că sintagma “orientare sexuală” din art. 7 al legii, se va răsfrînge doar la relațiile de angajare în cîmpul muncii, asigurînd dreptul acestor persoane de a fi angajate nediscriminatoriu. Ați făcut declarații publice în acest sens și ați promis cetățenilor Țării că persoanele LGBT nu vor fi favorizate în alte domenii cum ar fi adopția, căsătoria, propaganda publică a imoralității, inclusiv în sistemul educațional, mass-media, publicitate, acțiuni publice de orice gen.\r\n\r\nIntenționat sau nu, situația v-a scăpat de sub control. Acest an, mai 2012 – mai 2013, a fost unul revoluționar în favoarea persoanelor cu orientare sexuală netradițională. În această perioadă, noi cetățenii, am fost asaltați și agresați informațional de reprezentanții, activiștii, finanțatorii mișcării LGBT fie prin mass-media, fie prin cursuri, seminare, acțiuni publice, marșuri etc.\r\n\r\nÎn acest context:\r\n\r\n1. educația sexuală devine obligatorie în instituțiile de învățămînt din Tara potrivit prevederilor art. 6 p.3 al legii privind sănătatea reproducerii din 15.06.2012.\r\n\r\n2. orice persoană la cerere își poate schimba sexul în actele de stare civilă potrivit recomandării nr.16 a Curții Supreme de Justiție privind procedura de examinare a cererilor de ţin de rectificarea actelor stării civile din octombrie 2012;\r\n\r\n3. s-au stabilit amenzi usturătoare în Codul Contravențional și Penal, s-a creat Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării;\r\n\r\n4. în februarie-martie 2013, cuplurile homosexuale obțin acordul instituțiilor medicale din țară și își confirmă dreptul la reproducere. Fertilizarea in vitro pentru astfel de cupluri fiind interzisă în majoritatea statelor europene;\r\n\r\n5. martie-aprilie 2013 au loc seminare de instruire a avocaților în domeniul nediscriminării și întîlniri tematice cu judecătorii din RM unde se discută modul de a apăra persoanele presupus discriminate, inclusiv cele cu orientare sexuală netradițională;\r\n\r\n6. aprilie 2013 – Moldova beneficiază de un fond de șaptesprezece milioane de euro pentru promovarea și informatizarea drepturilor minorităților;\r\n\r\n7. 19 mai 2013 – are loc marșul minorităților sexuale, contrar hotărîrii instanței de judecata care a dispus interzicerea desfășurării marșului pe traseul indicat și acordarea locului de desfășurare a manifestației la Teatrul Verde. Astfel, RM și-a confirmat neputința și indiferența față de asigurarea executării propriilor hotărîri de judecată etc.\r\n\r\nAceste și multe alte acțiuni informațional agresive, confirmă ineficacitatea prevederilor legii privind asigurarea egalității de șanse conținutul căreia nu este adaptat la situația reală și necesitățile societății statului nostru, promovînd antivalori.\r\n\r\nDe asemenea, în susținerea poziției noastre reamintim ca la 15 decembrie 2009 Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, în a cărei supunere canonică se află Biserica Ortodoxă din Moldova, într-o adresare către Consiliul Europei atrage atenția asupra faptului că legile statului intră din ce în ce mai mult în contradicție cu dreptul canonic și tradițiile duhovnicești ale popoarelor creștine.\r\n\r\nReamintim că poporul creștin nu este împotriva homosexualilor propriu-zis, ci împotriva păcatului acestora și a mișcării acestora pe care o promovează intensiv. Oricine a citit Sfînta Scriptură cunoaște bine că homosexualitatea este un păcat condamnat categoric. Așa cum lumina și adevărul sunt incompatibile, tot așa virtutea și păcatul nu pot fi împreună.\r\n\r\nVom anunța dreptcredinciosul popor al Moldovei despre indiferența dvs față de solicitările Bisericii Ortodoxe din Moldova înaintate pe 19 mai 2013.\r\n\r\nTrădarea și tăcerea dvs în calitate de conducîtori ai Țării ne întristează foarte mult. Nădăjduim și ne rugăm să vă lumineze Dumnezeu și să reveniți alături de poporul pe care trebuie să-l chivernisiți, alături de nevoile și durerile lui.\r\n\r\nÎn lumina celor expuse, în baza numeroaselor demersuri înaintate reactualizam solicitările:\r\n\r\n1. Introducere unui nou articol după art.9 al Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității de șanse, cu următorul conținut:\r\n\r\n“Întru respectarea, asigurarea și ocrotirea drepturilor copiilor, a moralei publice și a instituției familiei, întru evitarea prejudicierii sănătăţii, dezvoltării morale şi spirituale, inclusiv a formării reprezentărilor denaturate în psihicul minorilor despre echivalenţa socială a relaţiilor sexuale tradiţionale şi a celor netradiţionale se interzice propaganda imoralității în spațiul public, în special în sistemul educațional, mass-media, publicitate și alte domenii cu expunere publică sporită. Propaganda imoralității în cadrul unui spațiu privat prin atragerea (recrutarea) minorilor se interzice.” Sau:\r\n\r\n2. Avînd în vedere faptul că la moment se află în dezbateri publice proiectul Legii privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice inițiat de Ministerul Afacerilor Interne considerăm necesar introducerea următoarelor modificări:\r\n\r\nIntroducerea în art. 1 în lista noțiunilor și următoarea noțiune:\r\n\r\npropagandă a imoralității – orice acțiune publică prin care se promovează și/sau se afișează sub orice formă prin orice mijloace cu orice motiv idei, simboluri și/sau stiluri de viață neconforme moralității publice tradiționale – homosexualitate, lesbianism, transsexualism, bisexualism, pedofilie, zoofilie, incest, precum și alte perversiuni sexuale.\r\n\r\nLa art. 4 de exclus sintagma „sau de orice alt criteriu”.\r\n\r\nLa art. 13, alin. 3, de introdus lit. h1 activități de propaganda a imoralității.\r\n\r\n3. Examinarea în mod prioritar și de urgență a solicitărilor înaintate.”\r\n\r\nÎn continuare, un spațiu aparte a fost oferit discuțiilor referitoare la pregătirile pentru aniversarea celor 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău și Hotin și vizita Preafericitului Patriarh Kiril în toamna acestui an.\r\n\r\nDupă audierea dărilor de seamă, au fost distribuite misiunile ulterioare pentru toți membrii Sinodului.\r\n

Sursa: www.mitropolia.md

\r\n \r\n\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *