„A fi cu Domnul, în Domnul, pentru Domnul”

rugaciuneaÎn Dumnezeu, toate se ţin împreună, toate împreună-lucrează. Căci, după cum ne învaţă Părinţii Bisericii, este de ajuns să lucrezi o virtute ca să le câştigi într-o anumită măsură şi pe celelalte. Și astfel, chiar dacă dragostea este cununa, la ea nu se poate ajunge fără ascultare, fără răbdare, fără multă rugăciune – şi fără buna-primire a voii lui Dumnezeu, vădită printr-o viaţă cu adevărat evlavioasă, iar nu ipocrită. Aceasta este împărtășirea roadelor experienţei atleţilor lui Hristos, potrivit mărturiei aduse de Părintele Teofan de la Nera.

\r\n

\r\n

Este vremea să nu fim doar ascultători, ci și făptuitori ai mesajului Evangheliei, ne îndeamnă Părintele, căci „Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el” Luca 11: 28.

\r\n

„Slujitor al nevoilor şi al voilor celuilalt”

\r\n

Știm de la Sfinții Părinți că ascultarea este un punct semnificativ, poate definitoriu pentru viaţa monahală, ca şi pentru viaţa creştinului în general. Care este sensul ascultării, aşa cum îl vedeţi sfinţia voastră în monahism?

\r\n

­ – Eu încerc să văd ceea ce au văzut Părinţii în ascultare. Una dintre cele mai frumoase şi mai complete definiții ale ascultării a fost dată de Părintele Sofronie: „Ascultarea este acea deschidere a iubirii în care-l primeşti pe celălalt, cu toată viaţa lui, în viaţa ta”. Asta este ascultarea – deschiderea dragostei pentru a-l primi pe celălalt, cu voia lui, cu nevoia lui, cu dorul şi cu dorinţele lui, în viaţa ta, în sens de slujire a lui: te faci slujitor al nevoilor şi al voilor celuilalt, iar aceasta începând cu Dumnezeu, fiindcă toate se petrec în El şi pentru El.

\r\n

De aceea, ascultarea noastră diferă fundamental de orice fel de supunere pe care ar pretinde-o un guru discipolilor lui, sau un profesor elevilor lui, sau un maestru celor care vor să înveţe o anumită știință sau artă de la el. Ascultarea noastră se face în Domnul. Totul se petrece pe temelia pe care Duhul Sfânt o aşază în fiinţa omului. Ascultarea se face în Domnul, cu Domnul, pentru Domnul.

\r\n

Cum rodeşte ascultarea în viaţă?

\r\n

Aşa cum Duhul Sfânt poate să dea roadă: cu totul şi cu totul minunat! Începând cu războaiele cele mai grele, când trebuie să-ţi tai voia şi s-o primeşti pe a celuilalt – aceasta fiind partea „negativă” a roadelor, când ți se pare o adevărată răstignire, și chiar trăieşti o adevărată răstignire, pentru că trebuie să renunți la tine, să-ţi ţintuieşti ale tale ca să trăiască celălalt –, până la cele mai minunate tărâmuri ale slobozeniei, în care efectiv trăieşti acolo unde te trage Domnul să trăieşti.

\r\n

Putem să ne folosim şi în lume trăind aceste daruri ale ascultării?

\r\n

– Nici nu se poate altfel! Vedeți, Biserica este întemeiată pe ascultare, și Părinţii accentuează lucrul acesta: Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al rânduielii, şi rânduiala nu poate exista decât cu ascultare. Dar există nişte hotare pe care omul nu le poate depăşi, în viaţa de familie trăind. Părinţii de aceea accentuează că în mănăstire poţi să faci ascultare adiákriti – adică să nu-ţi pui tu discernământul tău în a cerceta cuvântul pe care duhovnicul, sau mai-marele, sau fratele ți-l dă, ci să i te încredinţezi cu inima deplin deschisă.

\r\n

Ei, în lume nu poţi să faci asta, pentru că acolo nu trăieşti în mijlocul unor oameni care, la rândul lor, îţi slujesc ţie, ci trăiești în mijlocul unor oameni care te urmăresc și încearcă să profite de pe urma ta. Nu generalizez, dar începând cu şeful departamentului unde lucrezi, acolo, la serviciul tău, şi până la ultimul vecin de pe scara blocului, în general oamenii caută să profite de ceilalţi. Şi atunci ascultarea ta trebuie să fie făcută cu discernământ.

\r\n

„Noi nu ne mai ascultăm unii pe alții”

\r\n

Dar ascultarea o încercăm în primul rând în viața de ucenic al Părintelui duhovnic, în parohie; apoi în viața de familie, faţă de soţ sau de soţie, faţă de copii, pe care trebuie să învățăm să-i ascultăm. Deci ascultarea este deschiderea inimii spre a primi viața celuilalt, ceea ce înseamnă că ascultare trebuie să faci şi faţă de copilul tău, trebuie să înveți să-l asculți – psihologii din ziua de azi subliniază lucrul acesta, că noi nu ne mai ascultăm unii pe alții, nu-i mai ascultăm pe copii. Nu numai copiii nu ascultă de părinţi, dar nici părinţii nu ascultă de copii: să le asculte nevoile, să încerce să vadă dincolo de cuvintele lor ce vor să le transmită, ce vor să le spună, ce nevoi au, ce suferinţe, ce neînţelegeri, ce frământări…

\r\n

­- Cum să nu, îi „ascultă”: le cumpără tot ce-și doresc, de la iPhone-uri până la motociclete!

\r\n

– Da, şi cresc nişte mici monştri în felul ăsta. Mici mari monștri! Mă apucă groaza când văd un asemenea copil. Asta nu-i ascultare, e supunere făcută unor mofturi din firea căzută a copilului. Nu e o ascultare de nevoia lui! Una este să asculţi de nevoia lui lăuntrică, adâncă, şi alta e să asculţi de mofturile cu care el te şantajează. Ţine de discernământul părinţilor.

\r\n

– Dar între soţ şi soţie?

\r\n

În acelaşi fel. Acolo ai o libertate ceva mai mare, în sensul că eşti cu cineva pe care, cel puţin aşa presupunem, l-ai ales bazându-te pe principii comune, vorbeşti aceeaşi limbă, mergi către o unire, dincolo de cea trupească, sufletească și duhovnicească, care presupune că noi comunicăm pe nişte planuri ale ființei mult mai adânci. Cu copilul trebuie s-o iei încetişor – și, paradoxal, e mult mai greu cu un copil, deşi câteodată roadele se văd mult mai repede, decât în familie, unde de multe ori se eșuează dintr-o lipsă de comunicare.

\r\n

Dar câţi oameni intră astăzi în viaţa de familie cu gândul ăsta, de a dobândi această unitate în duh?

\r\n

– Păi, din păcate, aceiași copii care vin la noi la mănăstire, cu totul nepregătiți, aceiași încearcă să-şi întemeieze astăzi și familii. Atâta vreme cât nu avem o viață parohială… – nu spunem că ea nu există, dar marea majoritate a tinerilor nu vin la biserică. Cei care trăiesc o viaţă serioasă în parohie, de ascultare față de duhovnic, sunt pregătiţi încet-încet pentru marele pas al căsniciei. Cei care nu fac lucrul acesta e firesc să nu aibă nici un fel de pregătire pentru ceea ce le stă înainte, când vorbim de căsnicie.

\r\n

„Să trăim euharistic, mulţumitori către Domnul pentru toate darurile”

\r\n

– Marii Părinţi ai Bisericii ne spun că pentru a dobândi evlavia este important să ne înconjurăm de oameni evlavioşi. Cum putem depăşi această lipsă astăzi? Și ce înseamnă evlavia adevărată?

\r\n

– „Evlávia”, din limba greacă, ar fi o bună-primire – evlavia este felul în care eu mă raportez la această lucrare pe care Dumnezeu vrea s-o facă cu mine, o primesc bine: evlamváno înseamnă a lua bine. Mă deschid şi primesc bine această lucrare. Asta este evlavia, această delicateţe, fineţe, cuminţenie, nobleţe, gingăşie a fiinţei mele de a se deschide şi de a primi bine, cuviincios şi deplin lucrarea pe care Dumnezeu vrea s-o facă cu mine. Asta ar fi evlavia – nu „habotnicia vajnicilor aprinzători de lumânări”, cum zicea Părintele Nicolae Steinhardt, care ţine de nişte repere stricte ale unei mici discipline bisericeşti.

\r\n

Cum s-ar manifesta astăzi ea la un om care merge la serviciu, la un om care este prezent în urbea zgomotoasă?

\r\n

Deşi la aceasta ar trebui să răspundă un duhovnic care-și are ucenicii viețuind în lume, o să încerc să fac un exercițiu ascetic și să dau un răspuns din ascultare rugăminții voastre. Cum se manifestă evlavia? Dacă din prima clipă în care deschidem ochii şi ne aflăm încă în patul unde Dumnezeu ne-a dat odihna nopţii, câtă a fost, slavă Domnului!, şi cum a fost, că sunt unii oameni care nu se odihnesc deloc noaptea – am avut câteva cazuri de oameni care au venit la noi zdrobiţi şi zdrenţuiţi fiinţial, cu insomnii de ani de zile unii dintre ei, şi m-am îngrozit: când eu mă văicăresc că n-am dormit decât o oră noaptea, sau două ore, nu sunt decât un netrebnic și un nevolnic, neascultător și nerecunoscător, pentru că n-am intrat cu adevărat într-o astfel de nevoință grea cum este nesomnul – așadar, dacă din clipa în care deschidem ochii şi devenim conştienți de noi încă o dată, încă o dimineaţă, și începem de atunci să-I mulţumim Domnului pentru patul pe care ne-am odihnit, pentru odihna pe care ne-a dat-o, pentru pătura cu care am avut să mă învelesc, pentru perna pe care am avut să mi-o pun sub căpătâi, pentru faptul că pot să respir, că mintea mea este cât de cât la locul ei şi Îi poate aduce Domnului primul gând, că poate purta spre El primul imbold al ființei mele într-o rugăciune de mulțumire, cerându-I mai departe luminare şi călăuzire…

\r\n

Mă gândeam că noi am dus aici greul în primii ani din lipsa apei, iar acum ne-a dat Domnul să putem da drumul robinetului și să curgă apă – este tot un prilej de a-I mulțumi Domnului neîncetat, pentru fiecare cănuță de apă pe care o ai şi nu trebuie s-o mai cari nici cu tractorul de la Nera, nici cu găleata de la izvor. La fel și noi, dacă ştim să-I mulţumim Domnului că apa curge la chiuvetă, că atunci când apăsăm pe întrerupător instalația electrică funcționează și am lumină, că am gaz şi pot să-mi fierb ceaiul sau cafeaua de dimineaţă cu care-mi încep ziua, că am o haină să o pun pe mine, că am încălţăminte în picioare, că, iată, cheia se învârte în broască şi nu rămâne blocată să mă întârzie la serviciu, că liftul funcţionează, că autobuzul vine, că maşina, deși veche, încă mai merge, chiar dacă n-am bani să cumpăr alta nouă, că am un serviciu, slavă Domnului!, și o bucată de pâine, în vreme ce alţii trăiesc greu, neavând darul ăsta – dacă putem să trăim așa, euharistic, mulţumitori către Domnul pentru toate darurile, atunci putem ajunge la această sensibilitate care este evlavia.

\r\n

Dacă nu, şi îmi aduc aminte numai seara la pravilă, eventual, că există o „prescripţie” a Sfinţilor Părinţi că trebuie să fim mulţumitori către Domnul, şi zic: „Slavă Ţie, Doamne, pentru toate!” fără să conştientizez măcar în parte, bucăţică cu bucăţică, ce minune este fiecare dintre darurile acestea, va fi foarte greu să-mi trezesc conştiinţa spre a deveni evlavios – în sensul propriu al cuvântului. O să le vedem pe toate ca pe lucruri care ni se cuvin, ca niște copii răsfăţați.

\r\n

Sursa: http://www.familiaortodoxa.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *