Apostolul de la Cununie

În Biserica Ortodoxă, lecturile biblice care se citesc la Sfintele Taine au o importanţă deosebită. La Taina Sfintei Cununii, lecturile biblice au un profund caracter pedagogic, mai ales Apostolul. Lecturile cunoscute sub numele de Apostol sunt fragmente din Faptele Apostolilor, epistolele pauline şi epistolele soborniceşti.

Apostolul de la Taina Cununiei este din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetele de la 20 la 33. Aici, Sfântul Apostol Pavel aseamănă nunta cu legătura sfântă dintre Hristos şi Biserică, îndemnând pe miri să se iubească unul pe altul. Textul face referire la complementaritatea dintre bărbat şi femeie, obligativitatea fiecăruia de a iubi pe celălalt, de a se supune amândoi lui Hristos şi de a se înţelege, jertfind dorinţele egoiste, după modelul lui Hristos care s-a dat pe Sine pentru Mireasa Lui, Biserica. Apostolul începe cu îndemnul la mulțumire permanentă pentru toate câte a făcut Hristos pentru noi și îndemnul fiecăruia de „a se supune unul altuia, întru frica lui Dumnezeu”.

Sfântul Pavel vorbește în continuare despre supunerea unuia față de celălalt, nu din frică sau pentru supremație, ci cu conștiin­ța că împreună sunt supuși lui Dumnezeu. Fiecare pereche căsătorită este chemată să trăiască într-o desăvârșită unire și armonie, astfel ca unirea lor să oglindească legătura lui Hristos cu Biserica Sa: „Căci bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap Bisericii. Deci, precum Biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru toate”. Astfel, Cununia reprezintă Taina iubirii creștine prin excelență și se dorește a se împlini în imitarea legăturii paradigmatice de iubire dintre Hristos și Biserica Sa. În Apostolul de la Cununie descoperim sensul căsătoriei creștine, care dă posibilitatea și responsabilitatea mirelui și miresei de a ajunge prin viaţa de familie la scopul existenţei noastre, mântuirea, adică dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu gătită nouă de la întemeierea lumii.

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *