„Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!”

În Duminica dinaintea Prăznuirii Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, când facem pomenirea Sfinților Părinți după Trup ai Mântuitorului, la biserica cu hramul „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din orașul Chișinău, au fost sfințite cele trei icoane mari care înfrumusețează fațada sfântului locaș.

După sfânta și dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de soborul preoțesc al sfintei biserici, în prezența creștinilor, au fost sfințite cele trei icoane executate în tehnica mozaic, într-un atelier specializat din România.

Ideea confecționării sfintelor icoane în tehnica mozaicului a venit din partea parohului bisericii, prot. Ioan Plămădeală, după efectuarea mai multor lucrări de renovare a fațadei sfântului locaș. După slujba de sfințire, părintele Ioan a mulțumit tuturor ctitorilor și oamenilor de bună credință, care au contribuit și au ajutat la realizarea acestei mari lucrări.

Icoana centrală reprezintă una dintre cele douăsprezece sărbători împărătești, „Schimbarea la Față a Mântuitorului” pe Muntele Tabor, eveniment descris la Matei 17:1-9, Marcu 9:2-8, Luca 9:28-36,  II Petru 1:16-19, care este și hramul sfintei biserici.

Una dintre icoanele laterale, la fel, Îl reprezintă pe Mântuitorul Hristos în ipostaza Păstorului cel bun: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile Sale” (Ioan 10:11), iar cea de-a doua icoană laterală are la bază versetul 20 al capitolului 4 din Apocalipsa: „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine”.

În tradiția ortodoxă, Icoana şi Evanghelia sunt în strânsă legătură, se sprijină şi se clarifică reciproc, colaborând la răspândirea învăţăturii creştine. Icoana este o “Evanghelie în culori”, precum Evanghelia este o “icoană verbală” a lui Hristos. De asemenea, icoana este numită şi “BIBLIA NEŞTIUTORILOR DE CARTE” sau “FEREASTRĂ SPRE CERURI” şi “REFUGIU AL PRIVIRII PENTRU ORICE INIMĂ ÎNDURERATĂ”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *