Calea mântuirii, Biserica lui Hristos

În Crezul ortodox mărturisim credinţa noastră „Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”. Biserica s-a întemeiat prin Jertfa de pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos şi prin Pogorârea Duhului Sfânt, când a luat fiinţă prima comunitate creştină, formată din peste 3.000 de credincioşi botezaţi, în Ierusalim.

De atunci şi până astăzi, misiunea Bisericii în această lume a fost şi este mântuirea celor care mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn şi Dumnezeu şi devin membri ai comunității credin­cioșilor prin Taina Sfântului Botez, săvârșită în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Biserica nu este doar o instituţie din lumea aceasta, ci a fost numită metaforic „mireasa” lui Hristos, având, pe lângă caracterul uman, şi un caracter divin, deoarece Capul ei este Hristos, Dumnezeul nostru, Care a întemeiat-o pentru mântuirea noastră, a celor care suntem mădulare ale ei. Despre ea, Sfântul Apostol Pavel spune: „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană” (Efeseni 5, 25-27).

Din nefericire, în societatea de astăzi, aflată în plin proces de secularizare şi globalizare, Biserica începe să fie văzută doar ca un ONG social-filantropic. Nu se înţelege că scopul primar al existenţei Bisericii este mântuirea membrilor ei, şi nu acela de a fi o instituţie caritabilă, care are ca unic scop rezolvarea problemelor celor defavorizaţi de societatea consumistă modernă. Evident, una dintre laturile esenţiale şi fundamentale ale misiunii Bisericii în lume este de a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoi, însă aceasta nu înseamnă că misiunea Bisericii se reduce doar la această activitate, ci în primul rând ea are ca scop mărturisirea cuvântului Evangheliei Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care duce la mântuire.

Pr. Ciprian Apetrei,
http://ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *