Canon de rugăciune către Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina

sfintii_33_de_mucenici_din_melitinaTroparul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina, glasul al 4-lea:

\r\n

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

\r\n

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a scăpat din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Veniţi toţi credincioşii să batem din palmeşi cu cântări de Dumnezeu grăitoare să prăznuim patimile mucenicilor, slăvind pe Hristos că S-a preaslăvit.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Armă Dumnezeiască şi laudă s-a dat nouă biruinţa Mântuitorului, toată întrarmarea Crucii cea nespusă, prin care purtătorii de biruinţă, mucenicii Tăi, s-au încununat.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Sabie şi foc şi groapă şi cruce şi moarte au adus pururea pomeniţilor mucenici prigonitorii de Dumnezeu, la viaţă mai bună trimiţându-i pe dânşii.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Pâinea vieţii Cea Cerească ai născut pe Cuvântul Tatălui Cel cu un Ipostas, Care S-a Întrupat, Preacurată. Pe Care adunările mucenicilor Îl slăvesc.

\r\n

\r\n

Cântarea a 3-a.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Surpat-au bunii biruitori ostaşi necredinţa înşelăciunii mulţimii zeilor, întărindu-se cu Dumnezeiască Patima Ta, Mântuitorule, cu credinţă strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Cu picăturile Dumnezeiescului Sânge curăţindu-vă şi cu sângiurile voastre săvârşindu-vă, nu v-aţi spurcat cu jertfe demonice, purtătorilor de chinuri, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Pe tine tot câştigându-te, locuind în inimile purtătorilor de lupte, au lărgit creştinătatea, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Pe tine, numai Una Fecioară fiind şi după naştere, te cinstim cu credinţă Dumnezeiască, Fiului tău Celui Ce S-a născut, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

\r\n

\r\n

Cântarea a 4-a.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Auzit-am, Doamne, Preaslăvită iconomia Ta şi am slăvit, Iubitorule de oameni, necuprinsă Puterea Ta.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Doamne, urmat-au Patimii Tale celei Dumnezeieşti, cu osârdie la moarte dându-se pe sine, purtătorii Tăi de lupte.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Doamne, primeşte pe cei ce pătimesc şi se roagă; şi pentru rugăciunile lor dezlegare de greşeli şi de ispite dă-ne nouă.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Tăcut-a toată înşelăciunea demonilor, Doamne. Că mucenicii Te-au mărturisit pe Tine după adevăr, Dumnezeu Adevărat.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Născătoare de Dumnezeu te-au cinstit pe tine luptătorii, pe Fiul tău Întrupat, Stăpână, vestindu-L.

\r\n

\r\n

Cântarea a 5-a.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Dătătorule de lumină şi Făcătorul veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu ştim.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Cu veşmânt preafrumos înroşit prin dreaptă credinţă cu sângele mucenicesc şi ţesut cu harul Tău, acum, Hristoase, ai Tăi purtători de lupte s-au îmbrăcat.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu încununează pe luptători, care cu dragoste şi-au dat tărie unul altuia, prin care purtătorii de biruinţă s-au arătat mucenici.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Toiag de putere ai dat Crucea Ta purtătorule de biruinţă şi i-ai făcut pe ei să stăpânească peste vrăjmaşi. Pentru aceasta lăudăm, Hristoase, Dumnezeirea Ta.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Trăgându-te din David, ai născut pe Hristos, Purtătorul de sfinţenie. Pentru aceasta, Curată, preoţia mutându-se, trebuia şi Legii să se facă mutare.

\r\n

\r\n

Cântarea a 6-a.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Adâncul cel mult al păcatelor m-a înconjurat şi strig Ţie, urmând proorocului: din stricăciune, Doamne, scoate-mă.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Cu glas de trâmbiţă să strige inima cea duhovnicească, după vrednicie, din buze cuvântătoare laudă înălţând şi cântând luptele mucenicilor.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Să se rănească inimile necredincioşilor şi ale vrăjmaşilor. Că Hristos, întinzându-Şi Crucea ca un arc, a slobozit pe mucenici ca pe nişte săgeţi ascuţite.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Cu armele credinţei şi ale dreptăţii, vitejii s-au întrarmat preabine, spre lupta vrăjmaşilor celor fără de trup şi desăvârşit i-au pierdut pe ei.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Purtătorii de lupte ştiindu-te că eşti Maica lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Cel Ce S-a Răstignit lumii L-au propovăduit, dându-şi sufletele la moarte.

\r\n

\r\n

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

\r\n

Ceata mucenicilor cea strălucită şi purtătoare de lumină, răsărind după înţelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta, prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mântuitorul nostru, să ne mântuieşti pe noi din nevoi, ca un Milostiv Dumnezeu şi de oameni iubitor.

\r\n

\r\n

Cântarea a 7-a.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Chipul cel de aur din câmpul Deiera fiind cinstit, cei trei tineri au nesocotit porunca cea fără de Dumnezeu şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Trupul lui Daniel nu l-au biruit oarecând gurile leilor, aşa nici moartea pe ucenicii Tăi. Că în mâna Ta, Doamne, viază sufletele drepţilor, bucurându-se şi cântând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Văpaia a rourat celor trei tineri în Babilon oarecând; iar purtătorilor de chinuri cuptorul mulţimii zeilor l-a stins. Pentru aceasta înşelăciunea idolească văzând-o întoarsă în cenuşă, au strigat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Spre dragostea Ta, Hristoase, fiind îndemnaţi ai Tăi purtători de lupte, ca şi cu o îmbrăcăminte trupească fără de durere îmbrăcându-se, nu au băgat în seamă durerile chinurilor, întru Tine bucurându-se şi strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Cât era de bine ţesută şi înfrumuseţată ceata purtătorilor Tăi de lupte şi mult cinstită şi de Dumnezeu aleasă adunarea aleşilor Tăi, care întru Duhul Tău saltă şi cu bună cuviinţă dănţuieşte, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Se biruieşte întru tine tot hotarul firii şi legea laudelor, Fecioară Neispitită de nuntă. Căci tu mai presus de fire ai zămislit şi ai născut fără de stricăciune pe Cuvântul Tatălui Cel pururea Veşnic. Pe Care lăudându-L cu bună cuviinţă, pe tine te fericim.

\r\n

\r\n

Cântarea a 8-a.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon şi-a despărţit lucrările prin Dumnezeiasca poruncă; pe haldei arzând, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Iuţimea cea cu anevoie de oprit a tiranilor celor cumpliţi, purtătorii de lupte au surpat-o, cu bună cuviinţă cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Treziţi-vă, înşelătorilor şi cunoaşteţi pe Dumnezeu după adevăr, măriţii purtători de chinuri au strigat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

A grăi împodobit nicicum nu s-au învăţat mucenicii lui Hristos; ci umplându-se de Dumnezeiescul Duh, au strigat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a născut din Tatăl Cel fără de început mai înainte de veci şi mai pe urmă a Răsărit din Fecioară, binecuvântaţi-L neîncetat toate lucrurile Domnului pe Domnul.

\r\n

\r\n

Cântarea a 9-a.

\r\n

Irmosul:

\r\n

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit Întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Înşelăciunea idolească, ceea ce crescuse ca o pădure de demult în inimile oamenilor, Hristoase, Tu cu Focul Dumnezeirii ai ars-o, cetele mărturisitorilor dreptei credinţe adunându-le; care după vrednicie cu cântări neîncetat Te slăvesc pe Tine.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Mărirea cea curgătoare şi bogăţia cea nestătătoare mucenicii lăsând-o pe pământ, Hristoase, pe Tine, Strălucirea Slavei şi Bogăţia Cea Nemişcată aflându-Te, moştenesc veşnicele bunătăţi, după vrednicie cu cântări fără de tăcere slăvindu-Te pe Tine.

\r\n

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

\r\n

Firea omenească cea slobodă, ce se supuse de demult sub jugul înşelăciunii, după ce Te-a născut cea Curată mai presus de fire pe Tine, Stăpânul tuturor, pe mucenici i-a arătat ca pe nişte pământeşti propovăduitori ai mântuirii noastre.

\r\n

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

\r\n

Mireasă şi Maică Fecioară, primeşte adunările sfinţilor ce se roagă Fiului tău, Ceea ce eşti Singură Nădejdea credincioşilor şi dă pace lumii şi biruinţă iubitorilor de Hristos şi mântuire nouă, celor ce te lăudăm pe tine.

\r\n

\r\n

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

\r\n

Ieron măritul şi dimpreună cu el ceata mucenicilor cea Dumnezeiască, stingând focul necredinţei cu sângiurile, moştenesc desfătările cele veşnice şi vindecă durerile celor bolnavi cu rugăciunile lor; Hristoase, mântuieşte sufletele noastre.

\r\n

\r\n

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea.Podobie: Pe Înţelepciunea şi…

\r\n

Laudă de mulţumire după datorie aduc ţie, Stăpână, ca văduva aceea doi bani, pentru toate harurile tale. Că tu te-ai arătat Acoperământ şi Ajutor, scoţându-mă întotdeauna din încercări şi din necazuri. Pentru aceea, ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie izbăvindu-mă de cei ce mă necăjesc, strig către tine din inimă: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu să-mi dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde eu nevrednicul, robul tău.

\r\n

\r\n

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi…

\r\n

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Răscumpărătorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a suspinat din inimă lăcrimând şi a zis: lumea se bucură primind izbăvirea, iar cele dinăuntru ale mele se aprind văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Dumnezeule Preabunule, Cel Ce eşti fără de păcat şi mie Preadorit, Doamne. Care voieşti ca un Dumnezeu să mântuieşti făptura Ta din stricăciune; Slavă Îndelung Răbdării Tale, Iubitorule de oameni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *