CÂNTARE DE LAUDĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI, DUMNEZEULUI ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Pogorâtu-Te-ai din ceruri din iubire,
Întru tărâmul durerii, din frumuseţea eternă;
Dintru eterna lumină, întru al răului întuneric,
Tu mâna Ta întins-ai la cei sugrumaţi de păcat.

Uimitu-s-a cerul, cutremuratu-s-a pământul.
Binevenit eşti, Doamne, popoarelor, cântaţi!

Din dragostea fierbinte cu care ai creat lumea,
Ca rob Tu Te-ai smerit, să-i mântuieşti pe robi;
Să rezideşti locaşul ce Adam dărâmat-a,
Să luminezi rătăciţii, pe păcătoşi să dezlegi.

Tu eşti Iubirea Căreia de umilinţi nu-i e teamă,
Doamne, Binevenit eşti Tu, al Mântuirii Stăpân!

Din dragoste fierbinte,
O, Doamne Preafrumoase,
Ieşit-ai din lumina celor Heruvimi
Şi pogorâtu-Te-ai în peştera păcatelor noastre
Purtând făclia păcii la deznădăjduiţi.

Cum să Te-ncapă pe Tine?
S-a spăimântat pământul!
Doamne, Binevenit eşti Tu,
Uimitelor Ceruri, cântaţi!

Preafrumoasa Fecioară demult nădăjduia în Tine,
Pe ea Ţie pământul o a înălţat,
Ca prin ea să cobori de pe tronul măririi,
Şi să ne scapi de păcate pe noi, de pe pământ.

O, Preasfântă Fecioară, Cădelniţă de Aur,
Ţie ţi-aducem slavă, Maică plină de Har!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

sursa: www.marturieathonita.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *