Cartea furată

Ziceau despre Avva Ghelasie că avea o carte pe pergament, al cărei preț era de optsprezece galbeni. Și era scrisă într-însa toată Scriptura cea Veche și cea Noua, și se afla pusă în Biserică, ca oricare din frați va voi, să o citească.

Și, venind un frate străin, cum a văzut-o pe ea, a poftit-o și, furând-o, a ieșit. Iar bătrânul nu a alergat după dânsul, ca să-l prindă, măcar că a priceput.

Deci, mergând acela în cetate, căuta să o vândă și, găsind pe cel ce voia să o cumpere, cerea prețul de șaisprezece galbeni. Iar cel ce vrea să o cumpere, zicea lui: Dă-mi-o întâi să o cerc și așa îți voi da prețul ei. Deci, a dat-o lui.

Iar el, luând-o, a dus-o la Avva Ghelasie să o cerce pe ea, spunându-i suma prețului care i-a zis cel ce o vindea.

Și îi zice bătrânul: Cumpăr-o, că este bună și face prețul care l-ai spus.

Și, venind omul, a spus celui ce o vindea altele și nu cele ce a zis bătrânul, zicând: Iată, am arătat-o lui Avva Ghelasie și mi-a zis că este scumpă și nu face prețul care l-ai zis.

Acela auzind, îi zice lui: Nimic altceva nu ți-a zis bătrânul?

Zice lui: Nu.

Atunci zice: Nu mai voiesc să o vând.

Și, umilindu-se, a venit la bătrânul pocăindu-se și rugându-l pe el să o primească. Iar bătrânul nu voia sa o ia.

Atunci îi zice lui fratele: De nu o vei lua, nu am odihnă.

Zice lui bătrânul: dacă nu te odihnești, iată, o primesc.

Și a rămas fratele acela acolo până la sfârșitul lui, fiindcă s-a folosit de lucrarea bătrânului.

Extras din Patericul egiptean – Avva Ghelasie.

www.marturieathonita.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *