Înştiinţare pentru tot sufletul creştinesc ortodox din ţara noastră, Moldova. Iubiți întru Domnul părinți, frați și surori!

moaste

\r\n

     Cu o deosebită bucurie în suflet vă aducem la cunoștință, că din mila și bunăvoința lui Dumnezeu în ziua de 18 septembrie 2015 în catedrala „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din or. Chişinău a fost adusă spre veșnică așezare și închinare o parte din sfintele moaşte ale Fericitei Maici Matrona (1881-†1952) din Moscova, care de acum se va păstra alături de alte sfințenii din catedrală, și anume: Copia Făcătoare de minuni a Icoanei Făcătoare de minuni a Macii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricherușa” sau „Троеручица”); precum și părticele din sfintele moaște ale Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca, ale Sfinţilor Marilor Mucenici Pantelimon şi Teodor Tiron, ale Sfântului Ierarh Filaret, arhiepiscopul Cernigovului, ale Cuvioşilor Părinţi Agapit, doctorul fără de arginți şi Ioan Mult-pătimitorul, nevoitorii de la Lavra Kievo-Pecerska (Lavra Peşterilor din Kiev) şi ale Cuviosului Alexei, nevoitorul şi duhovnicul Sihăstriei Goloseevo din oraşul Kiev. Învrednicindu-ne de această sfântă binecuvântare, harică alinare și întărire duhovnicească pentru toți creștinii ortodocși din pământul Moldovei, în catedrala „Schimbarea la față a Mântuitorului” din or. Chișinău în fiecare zi de vineri, la ora 7:00 se vor săvârși două Acatiste: Acatistul în cinstea Icoanei Făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Cu trei mâni” și Acatistul Fericitei Maici Matrona din Moscova.

\r\n

Iubiți creștini, vă așteptăm pe toți în sfânta biserică să ne împărtășim împreună de mântuitoarea bucurie duhovnicească ce se va revărsa peste tot omul, pentru că ajutorul grabnic al Maicii Domnului și al Sfinților este izvorul mângâierii și al fericirii noastre cele adevărate.

\r\n

linie

\r\n

Сообщение для всех православных христиан Молдовы

\r\n

Возлюбленные о Господе дорогие отцы, братия и сестры!

\r\n

С неописуемой радостью в душе сообщаем вам, что милостью и благоволением Божиим 18 сентября 2015 года в Спасо-Преображенском соборе г. Кишинэу, была привезена для вечного пребывания и молитвенного поклонения частица святых мощей Блаженной Матроны (1881-†1952) Московской, которая от ныне будет хранится вместе с иными святостями собора, а именно: Чудотворный Список Чудотворной Иконы Божией Матери, именуемой „Троеручица”; а также частицы святых мощей Святого Апостола и Евангелиста Луки, Святых Великомучеников Пантелеимона Целителя и Феодора Тирона, Святителя Филарета, архиепископа Черниговско-го, Преподобных Агапита, безмездного врача и Иоанна Многострадального, подвижников Кие-во-Печерских и Преподобного Алексия, подвижника и духовника Голосеевской Пустыни г. Кие-ва. Сподобляясь этим святым благословением, благодатным утешением и духовным укреплени-ем для всех православных христиан Молдовы, в Спасо-Преображенском соборе г. Кишинэу в каждую пятницу в 7:00 будут совершаться два Акафиста: Акафист в честь Чудотворной Иконы Божией Матери именуемой „Троеручица” и Акафист Блаженной Матроне Московской.

\r\n

Возлюбленные христиане, призываем всех вас в нашем храме для духовного приобщения спасительной радости, изливающееся над каждым человеком, потому что благодатная помощь Пресвятой Богородицы и Святых является источником нашего утешения и истинного счастья.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *