Arhivele Categotry: Acatiste

Acatistul Sf. Mucenițe Varvara (Audio)

\r\n Acatistul Sf. Mucenițe Varvara, de Marian Moise (Audio)

Acatistul Sfântei Mare Muceniţe Varvara

Acatistul Sfântului Apostol Andrei

   \r\n

Canonul de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos

Cântarea 1, Glasul al 6-lea:\r\n Irmos: Ajutor și acoperitor și acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu și-L voi preaslăvi, Dumnezeul părinților noștri și-L voi înălța pe Dânsul, căci cu slavă S-a preaslăvit.\r\n \r\n Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. \r\n Acum mă apropii eu, păcătosul și împovăratul, către Tine, Stăpânul și Dumnezeul meu, și nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog și grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte, ca să plâng faptele mele cu amar.

Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor

Condacul 1 \r\n\r\n M-ai adus în viaţa aceasta din dragoste şi bunătate, spre a mă bucura de toate darurile Tale, pe care cu milostivire mi le-ai dat şi spre a urma legea Ta, dar eu neascultând, m-am aflat departe de Tine, pentru aceasta strig din adâncul sufletului: Iartă-mă Doamne, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu !

Acatistul Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos

\r\n Rugaciunile incepatoare, apoi: \r\n Condacul 1: \r\n Alesule Voievod şi Împărat al slavei, pe Tine, Făcătorul cerului şi al pământului, văzându- Te pe muntele Taborului, schimbându-Te la Faţă întru slavă, toată zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat şi toţi pământenii s-au bucurat, iar noi, nevrednicii aducându-Ţi pentru Schimbarea Ta la Faţă, închinare de mulţumire, împreună cu Petru din suflet Îţi cântăm: Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău. \r\n Icosul 1: \r\n […]