Arhivele Categotry: Acatiste

Cum a apărut primul acatist din istoria Bisericii noastre?

Acatistul Bunei Vestiri este un splendid imn de laudă la adresa Sfintei Fecioare, alcătuit din 13 condace şi 12 icoase care descriu şi preamăresc diferitele episoade din viața Maicii Domnului, începând cu momentul Bunei Vestiri.

Acatistul Sfintei Xenia din Sankt Petersburg. 24 ianuarie/6 februarie

Troparul Sfintei Cuvioase Xenia, glasul al 7-lea: Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulcești de ospățul cel veșnic; cu nebunia cea părută ai rușinat nebunia acestei lumi, prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării prin minuni, Sfântă Xenia, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăință de tot răul.

Paraclisul Sfântului Nicolae – Macarie Ieromonahul

Acatistul Sfântului Nicolae – Mănăstirea Radu Vodă

Acatistul Învierii Domnului

Acatistul Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

\r\n \r\n Condac 1: \r\n \r\n Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ierarhe al lui Hristos, veselește sufletele celor binecredincioși; că tu înțelept tâlcuitor al dreptei credințe și luminător al limbii române te-ai arătat. De aceea, toți se bucură și te laudă cântând: Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor! \r\n

Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei

\r\nCondacul 1: \r\n Apărătorului credinţei dreptmăritorilor, Cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulţumitoare, toţi care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa, şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare făcătorule de minuni!

ACATISTUL SFINTEI FILOFTEIA

\r\n Acatistul Sfintei Muceniţe Filofteia, (7/20 decembrie) \r\n Acatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege „Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)

Canon de rugăciune către Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina

Troparul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina, glasul al 4-lea: \r\n Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. \r\n Cântarea 1, glasul al 2-lea. \r\n Irmosul: \r\n Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a scăpat din […]

Canon de rugăciune la vreme de necazuri

\r\n Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! \r\n Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

PARACLISUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE (6/19 decembrie, 9/22 mai)

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

\r\n \r\n

Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana

\r\n

Acatistul Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

ACATISTUL SFÂNTULUI BONIFATIE

Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Varvara

Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina

\r\n

Acatistul Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț (Velicikovski)

\r\n

Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (8/21 Noiembrie)

\r\n

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir