„Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne!”

Suntem în săptămâna a treia a Postului Mare şi trăim un timp duhovnicesc de pregătire pentru cinstirea Sfintei Cruci în duminica ce urmează. Această săptămână se deschide în cântările Triodului cu un îndemn la perseverenţă în lucrarea virtuţilor pentru a ajunge în Săptămâna Mare şi apoi la sărbătoarea Învierii Domnului.

Evocarea pregătirii în vederea Paştilor se continuă toată săptămâna, dar aici ea va fi legată de numeroase tropare ce vestesc sărbătoarea Sfintei Cruci din duminica următoare.

În primele trei săptămâni din Postul Mare, zilele obişnuite dezvoltă, din punct de vedere liturgic şi duhovnicesc, temele postului, căinţei şi ale celorlalte virtuţi într-un urcuş treptat spre sărbătoarea Duminicii Sfintei Cruci, care e în acelaşi timp semnul încheierii primei jumătăţi a Postului Sfintelor Paşti.

Sinaxarul Duminicii Sfintei Cruci ne arată că, după cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieţii, tot aşa în mijlocul Postului Mare este cinstită Sfânta Cruce, cea de viaţă făcătoare, deoarece Cruce se numeşte şi este pomul vieţii, iar acel pom a fost sădit în mijlocul Raiului, în Eden; în chip potrivit, şi dumnezeieştii Părinţi l-au sădit pe acesta în mijlocul postului de patruzeci de zile ca să ne amintească şi de lăcomia lui Adam, dar în acelaşi timp să ne arate, prin pomul acesta, şi înlăturarea osândei lui.

În această duminică, la Sfânta Liturghie, trisaghionul („Sfinte Dumnezeule…”) este înlocuit cu imnul „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim!” Pornind de aici, înţelegem că Sfânta Cruce este strâns legată de Înviere. Împreună pun capăt fatalităţii răului şi morţii şi ne dăruiesc bucuria să mărturisim în noaptea pascală împreună cu Sfântul Apostol Pavel şi cu Sfântul Ioan Gură de Aur: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde-ţi este, moarte, biruinţa ta? Unde-ţi este, moarte, boldul tău?”; „A înviat Hristos şi moarte nu mai este”.

Sfânta Cruce este pentru noi, creştinii ortodocşi, mijloc de a marca în societatea în care trăim identitatea noastră de mărturisitori ai Jertfei şi Învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, pentru noi şi pentru a noastră mântuire.

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *