Cum am învățat să o iubesc pe Maica Domnului

Pentru prima oară am înțeles-o pe Maica Domnului într-o Vinere Mare, în urmă cu cîțiva ani.În cadrul solemnei slujbe din noaptea Vinerii cele Mari, așa după cum este numită în Biserica Ortodoxă, se cîntă mai multe cîntări de înmormîntare, una după alta. Stăteam acolo, în biserica întunecată, în mijlocul căreia se găsea o icoană brodată a Mîntuitorului răstignit, în vreme ce psalții și adunarea exprimau taina Pătimirii Domnului prin niște cîntări sobre. Cum de a fost posibil ca Domnul Vieții să moară? Și la ce bun?

\r\n

\r\n

Stăteam și ascultam versurile de îngropăciune, și multe dintre ele se refereau la durerea Mariei, a Maicii Domnului, iar mintea mi s-a întors spre cuvintele aspre adresate ei de Simeon: „Sabie va trece prin sufletul tău” (Luca 2, 35). Iată, sabia era acum. Așa cum stăteam acolo, ascultînd versurile care tot veneau și veneau, mi-am închipuit-o pe Maica Domnului la piciorul crucii, privind în ochii tulburi și chinuiți ai fiului ei, și mi s-a rupt inima.

\r\n

E cu neputință să afli ce anume era atunci în sufletul Maicii Domnului, dacă ea avea sau nu gîndul că fiul ei va învia… Nu avem vreo dovadă despre asta, din contră. Cuvintele spuse în urmă cu mulți ani de către înger păreau să fi fost teribil, tragic de greșite. Tot ceea ce putea ea acum să vadă era trupul răvășit al fiului ei mort, coborît de pe cruce, înfășat în grabă în veșmînt de înmormântare – oare giulgiul să-i fi adus aminte de scutece? – și pus într-un mormînt.

\r\n

Într-un mormînt.

\r\n

Și avînd acest gînd, căutînd să văd lucrurile prin ochii ei, mi-am dat seama. Am înțeles-o pe Maica Domnului prin durerea ei – durerea ei de mamă.

\r\n

Vreme de mulți ani, Maica Domnului a fost o piatră de încercare pentru mine, o dogmă de lepădat. Înțelegerea mea cu privire la ea era contextualizată de faptul că fusesem protestant, nu catolic, adică aproape silit să o marginalizez. Pe mamele prietenilor mei le tratam mai bine decît o tratam pe Maica Domnului. Nu aveam nici o conexiune cu ea, era mai degrabă o dogmă cu care nu eram de acord. Dar cum să fii în dezacord cu însăși mîhnirea? Cum să te cerți cu însăși durerea?

\r\n

În durerea ei am văzut, în cele din urmă, maternitatea ei, și prin maternitate, întreaga ei persoană. Am înțeles sentimentele mutuale dintre Iisus și Maica Sa, dezvăluite atît de mișcător în purtarea de grijă atît de tulburătoare a Domnului muribund față de soarta viitoare a Maicii Lui atunci cînd a încredințat-o lui Ioan, ucenicul cel iubit. Cum de a fost cu putință să-mi scape pînă atunci acest aspect?

\r\n

Un alt lucru care mi-a scăpat ani de zile – și e atît de evident, încît mă simt prost dezvăluindu-l –: Maria este în continuare Maică a Domnului. Suirea la ceruri nu a anulat Întruparea. Hristos este în continuare fiul ei întrupat, iar Maria încă este femeia care I-a dat trup. E mai mult decît o constatare a unui fapt evident: este o mărturie a unei relații care continuă. Iar cel dintîi m-a ajutat să văd acest lucru părintele Patrick Henry Reardon, și pentru asta îi voi fi veșnic recunoscător.

\r\n

Biserica dezvăluie acest adevăr prin iconografie. Adeseori, atunci cînd este ilustrată moartea vreunui sfînt, sunt înfățișați îngeri care primesc sufletul aceluia în brațele lor, însoțindu-l apoi la Hristos. Dar nu și în cazul Adormirii Maicii Domnului. Ar trimite Hristos îngerii să-i întîmpine propria Sa mamă? E de neconceput. Icoanele tradiționale ale Adormirii Maicii Domnului îl arată pe Însuși Hristos alături de trupul întins al Maicii Sale, ținîndu-i sufletul în propriile mîini, ca pe un prunc.

\r\n

Sunt multe de descoperit cu privire la Maica Domnului și la locul ei în biserică. Iar începutul se află în aprecierea și cinstirea ei, pentru că ea însăși este draga și scumpa mamă a Domnului nostru.

\r\n

Joel J Miller

\r\n

Sursa: http://pemptousia.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *