Cum să petrecem în zi de sărbătoare

E de folos să vă adunați, la rugăciune, în biserica, așa cum se spune în Evanghelie: Unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor (Mt. 18, 20). Iată, fraților, însuși Domnul, după făgăduința Sa, e aici, în mijlocul celor ce se roagă Lui. Pentru aceasta, trebuie să mergem la sfînta biserică, să ne rugăm Lui cu inimă curstă, fără mînie și răutate, și așa să-I facem Lui cereri, curățindu-ne de toate păcatele noastre. Nu se spune oare: Toate cîte veți cere, rugîndu-vă cu credința, veți primi (Mt. 21, 22)? Iar cînd vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate (Mt. 6, 7).

\r\n

\r\n

Vorbirea cea de prisos înseamnă: să cereți de la Dumnezeu bogație ori rang înalt, ori biruința asupra vrăjmașilor voștri, ori alt lucru pămîntesc. Căutați mai întai împărația lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă (Mt. 6,33). Știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele (Mt. 6, 32).\r\nSi cînd prăznuim sfintele sărbători, trebuie să ne purtăm în acest chip: înainte de toate, să luam aminte la curăția sfinților, la viața lor cea buna și la cît de mult au plăcut ei lui Dumnezeu. Iar la a-I plăcea lui Dumnezeu și la rugăciune bine primita se ajunge în acest chip: să nu petrecem sărbătorile precum fățarnicii, să nu ne dedăm la îmbuibarea pîntecelui, să petrecem aducînd laudă și mulțumire la masa Domnului și să urmăm faptelor celor bune ale sfinților; prin curăție sa ne luminăm sufletele noastre și întotdeauna să ne sfințim inimile noastre.

\r\n

Căci, într-adevar, Dumnezeu ia aminte la asemenea praznice: să fim primitori de străini, să-i hranim pe cei ce flămînzesc, să-i îmbrăcăm pe cei goi, să-i cercetam cu îndurare pe cei închiși, să arătăm oarecare supunere nedreptăților, să dăm ajutor celor bolnavi și sărmanilor, să ne cinstim unii pe alții cu smerenie, cu nefățărnicie și cu dragoste adevărată. Atunci și Dumnezeu ne va spune: După credința voastră fie vouă (Mt. 9, 29)! Atunci și rugăciunile noastre vor fi primite. Rugăciunea săvîrșită împreună cu milostenia va fi auzită și împlinită. Căci astfel de jertfe sunt bineplacute lui Dumnezeu (v. Evr. 13, 16), după cum grăiește Sfîntul Pavel. Iar prorocul despre același lucru a spus: Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inimă înfrînta și smerită Dumnezeu nu o va urgisi (Ps. 50,18). Și încă a mai spus Domnul: Mila voiesc, iar nu jertfă (12,7).\r\nFraților, ascultînd toate acestea, să le scriem în inima noastră, să luăm aminte întotdeauna la ele și să cinstim praznicele plăcuților lui Dumnezeu cu inimă curata. Oare nu lor le-a dat Dumnezeu putere ca să ierte păcatele în cer și pe pămînt? Prin ei El dă și vindecare acelora care îi cinstesc cu vrednicie. Dar, cinstind cu vrednicie viața și pătimirea lor, să ne nevoim și noi cu buna nevointă, calea să o săvîrșim, credința cea dreaptă să o păzim. Să stăruim întotdeauna întru dumnezeieștile porunci și să luăm aminte la ele.

\r\n

Și, plecîndu-ne genunchii în biserica slavei lui Dumnezeu, să cerem iertare de păcatele noastre. Întru ea să stăm cu evlavie și să ne înfrînăm nu doar de la vorbiri deșarte, ci izgonind și gîndurile rele din inima noastră, să luăm aminte la citiri și la cîntări și cu guri curate să preaslăvim neîncetat pe Preasfînta Treime – pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfîntul Duh – acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

\r\n

Sfîntul Clement de Ohrida

\r\n

Sursa: http://www.ortodox.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *