Cum sa scapam de pacat ?

Mă întrebi pe mine, cel mai păcătos dintre păcătoşi, cum să te izbăveşti de păcat. Nu mă pricep ce să spun şi ce să grăiesc ca răspuns la întrebarea ta. Să fi întrebat: „Cum să facem încât să păcătuim cât mai puţin şi mai rar, dacă nu putem să ne înfrânăm cu totul de la păcat?”, la asta poate că ţi-aş fi scris ceva, şi nici aceea de la mine însumi, ci din scrierile bărbaţilor încercaţi în viaţa duhovnicească. Bărbaţii încercaţi în viaţa creştinească şi care au ajuns la treapta cea mai înaltă a desăvârşirii creştine propun în acest scop următoarele mijloace sau reguli.

1. Trebuie să fugim de toate prilejurile de păcătuire, de toate locurile, de toţi oamenii, de toate lucrurile care ne pot sminti şi ne pot insufla dorinţe păcătoase.

2. Trebuie să ne aducem aminte mereu de „cele mai de pe urmă” ale noastre: moartea, judecata, învierea, viaţa viitoare.

3. Să ne gândim cât mai des la faptul că Dumnezeu este pretutindeni, să cugetăm la binefacerile Lui şi mai ales la viaţa pământească a Domnului nostru Iisus Hristos, la pătimirile şi la moartea Lui şi, îndeobşte, la adevărurile de căpetenie ale credinţei creştineşti pravoslavnice.

4. Rugăciunea din inimă, cu osârdie, şi deasa chemare a numelui Domnului Iisus Hristos ajută foarte mult la înfrânarea de la păcat.

5. Trebuie să luăm aminte la noi înşine, adică să priveghem, să veghem asupra noastră, asupra simţămintelor, dorinţelor şi faptelor noastre.

6. Să ne folosim cât mai des de Taina Pocăinţei, să ne mărturisim înaintea părintelui duhovnicesc, să-l întrebăm şi să ascultăm de sfaturile lui şi să ne împărtăşim cu vrednicie de Sfintele Taine.

7. Să nu pierdem nici un prilej de a lua parte la slujbele bisericeşti, şi acasă să citim cărţi duhovniceşti.

8. Să stăm de vorbă cât mai des cu oameni evlavioşi şi să fugim de discuţiile deşarte.

9. In timpul liber să ne îndeletnicim totdeauna cu ceva folositor, ca să nu stăm degeaba.

Aşadar, iată ce se cuvine să facă creştinul ca să scape, pe cât se poate, de păcat: pe scurt, să se roage, să se ostenească neîncetat şi tot neîncetat să ia aminte la sine însuşi. Doamne, ajută-ne!

Fragment din cartea „Scoala Ortodoxiei pentru incepatori”, Editura Sophia

sursa: www.crerstinortodox.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *