Cuvînt a sf.Nicolae Velimirovici la a patra saptamana a Marelui Post

„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” /Pilde 23:17/

1. Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru început şi buruiana cea străveche au izvorît din păcatul cel dintru început şi străvechi al strămoşilor. Oare preţuieşti cum se cuvine mila şi prea-marele dar ce ţi s-a dat prin botez?

2. Dintr-o cocină murdară, botezul a făcut din tine Biserică. Aşadar, ce invidie poţi avea oare în inimă faţă de cei ce preschimbă iarăşi o dumnezeiască Biserică în cocină murdară? Inima ta să nu invidieze pe cei păcătoşi.

3. Sau dacă cuiva i se curăţă, luminează, tămîiază şi împodobeşte casa; şi acesta, în loc să ţină casa sa în astfel de rînduială, ia lopata şi aruncă peste uşi şi ferestre toată necurăţia „“ îl vei invidia, oare, sau îl vei plînge?

4. Însuşi Domnul Dumnezeu a curăţit prin botez pe tot omul botezat. Frica ar trebui să te cuprindă în faţa acestui gînd, frica lui Dumnezeu, care a venit pentru a spăla, lumina, renaşte şi mîntui pe oameni.

5. Precum curg lacrimile din pricina unei mari tristeţi, dar şi din pricina unei mari bucurii, aşa şi frica îl cuprinde pe om din pricina unei mari răutăţi, dar şi din pricina unei mari jertfe. Dumnezeu S-a arătat în Hristos ca o slugă pentru a curăţi casa ta, pentru a preschimba cocina în Biserica din inima ta. Oare nu te cuprinde frica de atîta smerenie a Împăratului ÎmpăraÈ›ilor? Şi oare nu te cuprinde frica cînd vezi pe omul botezat cînd păcătuieşte? Cu adevărat, nu este ceva mai nebunesc decît a invidia pe păcătos. Nebunie e şi a-l invidia pe cel drept, mare nebunie „“ dar a-l invidia pe păcătos e cel mai nebunesc lucru.

6. Ce este păcătosul? Este un sinucigaş inconştient. Este un om ca orice om, care îÈ™i doreşte viaţa, însă neîncetat agoniseşte moarte intru sine. Sau: este un om care îÈ™i doreşte sănătate, dar neîncetat ia otravă. Oare îl vei invidia?

7. Dacă îl invidiezi pe păcătos, care aleargă după umbrele trecătoare ale acestei lumi, ii eşti tovarăş in nebunie. El este nebun pentru că vrea să prindă ceea ce nu poate cuprinde, iar tu pentru că, cu invidia, iţi otrăveşti inima. Dacă iţi pare rău pentru el şi îl îndrepÈ›i, ii faci bine şi ţie şi lui, iţi întăreÈ™ti inima ta, iar pe a lui o vindeci.

8. O legendă pomeneşte de doi vecini bogaţi. Unul pătimea din pricina iubirii de arginţi, iar celălalt din invidie pentru primul. Amîndoi au murit in aceeaşi zi. Prietenii lor s-au sfădit care dintre cei doi era mai bun. Ca să sfîrsească cearta, ei s-au hotărît să deschidă cele două trupuri şi să scoată inimile celor doi „“ şi după inimă să-i preţuiască. La cel iubitor de arginţi au găsit o piatră in loc de inimă, iar la cel invidios au găsit un şarpe in loc de inimă. Şarpele a sărit şi s-a ascuns sub acea piatră. O, fratele meu, inima ta să nu-i invidieze pe cei păcătoşi! Invidia este un şarpe care se hrăneşte cu inima ta.

9. In această a patra săptămînă a Postului Mare, lărgeşte-ţi inima, ca să iasă toată invidia. Ştii cum le grăieşte Corintenilor preaînÈ›eleptul Pavel: Gura noastră s-a deschis către voi, Corinteni, inima noastră s-a lărgit. /II Cor. 6:11/ Unde este invidie, gura se strînge şi nu vrea să grăiască aproapelui, iar inima se strînge, se contractă şi se împuţinează.

10. Gîndeşte-te, oare cu cîte mii s-ar împuţina răutăţile din patria ta dacă ar pieri invidia dintre oameni? Şi cît s-ar împuţina certurile şi iubirea de sine? Şi cît s-ar împuţina răscoalele şi războaiele şi vărsările de sînge şi urîciunea? „“ Doar de nu ar fi invidia!

11. Ai grijă să nu te înşeli. Invidia nu se înfăţişează sub numele ei adevărat. Curvia se ascunde sub numele dragostei, iubirea de arginţi sub numele chiverniselii, jocurile de noroc sub numele divertismentului, beţia sub numele iubirii de prieteni, iar invidia sub numele dreptăţii şi egalităţii. Şi în tine însuţi invidia se înfăţişează ca o revoltă împotriva nedreptăţii şi inegalităţii. O, fiul meu, ai grijă să nu te înşeli. Tot tîlharul ce vine la uşă strigă: Eu sînt binefăcătorul şi prietenul tău. Păzeşte-te să nu te înşele glăsuirea lui şi nu deschide uşa ta.

Sf. Nicolae Velimirovici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *