Cuvinte de folos de la Sfinţii Trei Ierarhi

\r\n

Sfântul Vasile cel Mare:

\r\n

Liniștea este începutul curățirii sufletului.

\r\n

Să imiți pământul, omule, și să rodești ca el. Să nu te arăți mai rău decât el, cel neînsuflețit. Deoarece acela nu scoate roade pentru propria sa desfătare, ci ca să-ți slujească ție, în timp ce rodul bunătății pe care îl faci tu, îl aduni pentru tine.

\r\n

Mulțumirea cu puțin este singura comoară care nu se sfârșește niciodată.

\r\n

Se întâmplă adeseori ca prietenii noștri să lucreze spre pierzarea noastră, iar vrășmașii noștri spre binele nostru.

\r\n

Sfântul Grigorie Teologul:

\r\n

Nu-ți întinde mâinile tale la Cer, ci la mâinile săracilor. Dacă îți vei întinde mâinile la cele ale săracilor, vei apuca vârful Cerului.

\r\n

Este bine să biruim obrăznicia cu bunătatea și să-i facem mai buni pe cei care ne nedreptățesc, pe care îi suportăm atunci când suferim din pricina lor.

\r\n

Atâta vreme cât te afli în fericire și ești bogat, ajută pe cel care suferă. Nu aștepta să suferi și tu ca să înveți cât de mare rău este neomenia și cât de mare bunătate este milostivirea față de cei care au nevoie.

\r\n

Să nu dorești slava deșartă, deoarece este mai bine să fii cineva, decât să crezi că ești. Dacă însă ești nesățios, să nu urmărești slava omenească, căci cu ce se folosește maimuța atunci când aude că este numită leu?

\r\n

Sfântul Ioan Gură de Aur:

\r\n

Vrei să te asculte femeia, așa cum ascultă Biserica de Hristos? Atunci străduiește-te și tu să te îngrijești de ea precum Hristos face pentru Biserică. Și dacă va trebui să-ți dai viața pentru ea sau să te ostenești de multe ori peste putere sau să suferi și să pătimești multe, să nu le eviți. Deoarece nu trebuie să uiți că, deși vei suferi toate acestea, în esență nimic nu ai făcut, în comparație cu cele pe care le-a făcut Hristos pentru Biserică.

\r\n

Nu este bogat cel care stăpânește multe, ci acela care nu are nevoie de nimic. Căci care este folosul celui care stăpânește întreaga lume, dar trăiește în mai multă mâhnire decât cel care nu are nimic? Așezarea lăuntrică este cea care îi face pe oameni bogați sau săraci, iar nu posedarea banilor sau lipsa lor.

\r\n

Este cu neputință să ne mântuim fără cercetarea Sfintelor Scripturi.

\r\n

Dragostea îl vede pe celălalt ca pe sine însuși și consideră cele ale ei ca fiind de obște pentru toți. Dragostea face din sărăcia aproapelui propria ei preocupare. Dragostea întinde masă de obște pentru toți, bogați și săraci, înțelepți și simpli.

\r\n

Sfântul Grigorie despre Sfântul Vasile cel Mare: „Cuvântul său răsuna ca tunetul, pentru că viața lui strălucea ca fulgerul”.

\r\n

(Extras din Picături de înțelepciune”, trad. din limba greacă de ieroschim. Ștefan Nuțescu, Edit. Evanghelismos, București, 2007, pp. 9-22)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *