Dacă preoții n-ar păcătui, nu i-ar ierta deloc pe păcătoşi, ci, ajungând neomenoşi, i-ar smulge pe toţi din Biserică

Şi căderea preoţilor în păcate se întâmplă după rânduiala lui Dumnezeu. Şi ascultă cum! Dacă n-ar păcătui dascălii şi preoţii, dacă n-ar fi supuşi patimilor lumeşti, ar fi neomenoşi cu ceilalţi oameni şi neiertători. Dar Dumnezeu a făcut ca să fie robi patimilor şi preoţii şi conducătorii, pentru ca să fie iertători cu alţii, de vreme ce şi ei păcătuiesc.

Şi aşa a rânduit Dumnezeu totdeauna, nu numai acum, ci şi mai de mult; a îngăduit să cadă în păcate cei cărora avea să le încredinţeze conducerea Bisericii şi a poporului, ca, datorită greşelilor lor, să fie buni cu alţii. Dacă ei n-ar păcătui, nu i-ar ierta deloc pe păcătoşi, ci, ajungând neomenoşi, i-ar smulge pe toţi din Biserică.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Extras din ”Predici la sărbători împărăteşti şi Cuvântări de laudă la sfinţi”, Ed. Basilica, Bucureşti, 2015, pag. 575

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *