„De faţă a stat împărăteasa, de-a dreapta Ta…”

Semnificaţia principală a Proscomidiei constă în unirea jertfelor individuale ale credincioşilor, concretizate în darurile de pâine şi vin, în jertfa Bisericii şi recunoaşterea acestei jertfe, prin pregătirea agneţului, ca fiind împărtăşire din jertfa lui Hristos.

Ca urmare, alături de tema jertfei Mântuitorului şi în indisolubilă legătură cu aceasta, Proscomidia cuprinde în mod simbolic şi tema Bisericii ca împlinire a lucrării mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Astfel, aşezarea pe Sfântul Disc, în jurul agneţului, a miridelor scoase în cinstea Maicii Domnului şi a sfinţilor, precum şi spre pomenirea credincioşilor vii şi adormiţi, ne dă o imagine intuitivă deosebit de relevantă a Bisericii – Trupul lui Hristos.

Mirida Maicii Domnului, mai mare decât celelalte miride, este aşezată în dreapta agneţului, arătând înalta demnitate a Sfintei Fecioare, potrivit cuvintelor psalmistului repetate de preot: „De faţă a stat împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată şi preaînfrumuseţată” (Ps. 44, 11).

Împărăteasa care stă de-a dreapta lui Dumnezeu este Maica Domnului, căci ea L-a născut în chip de negrăit pe Hristos rămânând pururea Fecioară. Ea este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, este scara ce uneşte cerul cu pământul pe care Iacov a văzut-o în vis (Fac. 28, 12), pentru că din ea Dumnezeu a luat firea noastră umană. Acceptând să-L nască pe Hristos, Fecioara Maria S-a făcut primitoare din partea neamului omenesc a mântuirii pe care ne-a adus-o Întruparea Domnului. Făcându-se vrednică de această naştere datorită curăţiei şi smereniei ei, ea a fost sfinţită prin sălăşluirea Cuvântului devenind izvor de curăţie şi nestricăciune. Ea este sfântă mai presus decât toţi sfinţii, „mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii”, ea este acoperitoarea, apărătoarea, mijlocitoarea şi ajutătoarea credincioşilor.

Maica Domnului este făptura umană cea mai apropiată de Domnul Iisus Hristos înălţând rugăciunile creştinilor la tronul dumnezeirii. Ca urmare, mirida Maicii Domnului este aşezată de-a dreapta agneţului destinat prefacerii în trupul lui Hristos. Scoţând această miridă, preotul se roagă ca, pentru rugăciunile ei, Dumnezeu să primească jertfa noastră în „jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri”. Maica Domnului îşi uneşte astfel rugăciunile ei cu ale întregii Biserici pentru primirea jertfei.

Pr. Ciprian Florin Apetrei
http://ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *