Despre grija de suflet

“Corpul omenesc e asemenca unei lumânări. Lumânarea se sfârșește arzând, iar omul – murind. Dar sufletul este nemuritor și se cuvine să ne îngrijim de sufletul nostru mai mult decât de trup. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câstiga lumea întreagă ,,iar sufletul sau îl va pierde? Sau ce-ar putea da omul în schimb pentru sufletul lui? (Matei 16, 26).

\r\n

,,Noi credem că sufletul este mai prețios decât orice, zice Macarie cel Mare, pentru că Dumnezeu n-a binevoit să Se unească cu nici o alta făptură decât cu omul, pe care l-a iubit mai mult decât toate creaturile.”

\r\n

Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Ambrozie al Mediolanulul și alții, din tinerețe și până la sfârșitul vieții lor, au fost feciorelnici. Toată viața ei și-au închinat-o slujirii pentru mântuirea sufletului și n-au slujit trupului.

\r\n

Se cuvine deci să ne îngrijim mai ales de suflet, iar trupul să-l întarim în masura în care ne este de ajutor la întărirea duhului.\r\nDacă ne vom omorî trupul de buna voie într-atât încât să ne afectam și sufletul, atunci aceasta osteneală va fi fara judecată dreaptă, doar dacă am face aceasta pentru dobândirea virtuților.\r\nDacă Domnul va voi ca omul să treacă prin boli și suferințe, tot El îi va da și puterea răbdării.

\r\n

Sfantul Serafim de Sarov

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *