DESPRE PURTAREA CRUCII

,,Atunci lisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.

MT.  16,24

 • Bucuria mângâie, însă nu apropie de Dumnezeu. Ea te Înșală şi tu uiți de calea cea strâmtă, de crucea de purtat. Eu, de multe ori, din prea mare bucurie, am primit vătăm Necazurile, ispitele şi strâmtorile te curățesc şi simți apropierea de Dumnezeu. Crucea te face smerit și-ți aduce învierea (Starețul Efrem Katunakiotul).

 

 • Domnul dă întotdeauna o cruce după puteri, mai presus de puterile noastre nu dă, iar când nu mai poți să porți crucea, Domnul Însuşi o poartă pe ea (Egumenul Isaia Budiukin).

 

 • Starețul Daniil Katunakiotul spunea că acel creştin care nu cunoaşte postul nu poate să poarte crucea, aşa cum Și-a purtat Crucea Sa Mântuitorul, și nu va putea să urmeze lui Hristos (Staretul Tavrion Botozski).

 

 • Luându-ne crucea, să mergem, să păşim în urma lui Hristos pe Golgota! Cu El să murim, cu El să înviem! Cu El răbdăm, cu El și ne vom preaslă Cu El aici mult să suferim şi cu El in veşnicie vom fi (Starețul Tavrion Botozski).

 

 • Cine rabdă crucea sa până la sfârşit, aceluia îi va fi pregatită cununa, iar răsplata sa din ceruri, de la Dumnezeu, acel om chiar nu poate să și-o închipuie   (Schiarhimandritul Vitalie Sidorenko).

 

 • A purta crucea înseamnă a purta cu mărinimie batjocura, calomniile, prigoana, scârbele, pe care lumea păcătoasă nu se zgârcește să le dăruiască următorului lui Hristos. (Arhimandritul Ioan Krestiankin).

 

 • A purta crucea înseamnă a răbda fără cârtire și murmur greutățile nevăzute venite asupra ta și truda sufletului pentru împlinirea Evangheliei. Crucea luptă cu duhurile răutăţii, care se ridică pline de furie asupra aceluia care ar dori să răstoarne jugul păcatelor și să se supună lui Hristos ( Arhimandritul Ioan Krestiankin).

 

 • A purta crucea aceasta de bunăvoie și cu osârdie înseamnă a te supune lipsurilor şi nevoinţelor. Ca trăitori după trup, noi trebuie să învăţăm a trăi după duh (Arhimandritul loan Krestiankin).

 

 • Trebuie să acordăm o atenție deosebită faptului ca fiecare om în drumul vieții sale se cuvine să se supuna crucii sale. Crucile sunt nenumărate, însă doar a mea ma vindecă de rană, doar a mea mă va mântui, doar pe a mea o port cu ajutorul lui Dumnezeu, căci pe ea mi-a dat-o Insuşi Domnul (Arhimandritul Ioan Krestiankin).

 

 • Crucea este cea mai scurtă cale către cer. Hristos Însuși a venit la noi. Crucea este pe deplin cale încercată, căci pe aceasta au pășit toţi sfinții. Crucea este capătul drumului, căci crucea și suferința pe cei aleși îi poartă pe calea cea strâmtă, pe care se intră în Împărăţia cerurilor (Arhimandritul loan Krestiankin).

 

 • Domnul este dătătorul tuturor bunătăților și știe unde să ne ducă. Prin necazuri, prin foc ori apă – prin toate ne conduce către mântuire. Nu toată lumea înțelege Ne-a dat nouă crucea din cer ca un prea scump dar (Schimonahia Serghia Dohlova).

 

Sursa :   ,,…CEREȚI ȘI VI SE VA DA…”   CHEIA LA CER 

Cuvânt- îndemn omului contemporan

Protoiereu Ioan Plămădeală

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *