Doamne miluieşte!

Când se vorbeşte de viaţa cultică a unui creştin ortodox, inevitabil apare în faţa noastră bogăţia vieţii liturgice, cu slujbele şi rugăciunile de toată tre­buinţa. Oricare ar fi slujba oficia­tă, o singură rugăciune se repetă de nenumărate ori, iar noi îi dăm prea puţină importanţă, fie pentru scurtimea ei, fie pentru faptul că nu-i cunoaştem pe deplin înţelesul.

Este vorba de răspun­sul liturgic Doamne miluieşte! Aceste cuvinte sintetizează rugă­ciunea personală sau colectivă în centrul ei real, şi anume dobândirea milei lui Dumnezeu. Atunci când acest lucru este realizat, cu siguranţă, toate cererile noastre vor fi împlinite în măsura în care sunt demne de împlinit.

O explicaţie despre această rugăciune găsim la Nicolae Cabasila în lucrarea sa Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii: „Răs­pun­sul pe care îl dau credincioşii la fiecare cerere rostită de cleric: «Doamne miluiește!», este rugă­ciunea cea mai scurtă a Bisericii, dar cuprinzătoare, întrucât a-I cere lui Dumnezeu milă în­seamnă a cere Împărăția Lui, nădăjduind că toate celelalte se vor adăuga nouă, după cuvântul Mântuitorului care zice: «Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă» (Matei 6, 33)”.

Prin ectenie preotul sau diaconul îi cheamă pe credincioșii care participă la Sfânta Liturghie să se roage pentru multele nevoi ce le au, iar aceștia, prin răs­punsul liturgic Doamne milu­ieşte!, cer mila, bineștiind că Dumnezeu milostiv este. Însă, invocarea milei lui Dumnezeu fără o schimbare a vieții noastre, fără statornicia de a fi slujitori ai Lui nu ne este de folos. Toţi cei prezenţi în biserică participă la această rugăciune: preotul sau diaconul adresează succesiv credincioşilor îndemnurile spre rugăciune, învăţându-i astfel ce să ceară, iar aceştia răspund înălţând spre Dumnezeu această scurtă dar profundă rugăciune: Doamne miluieşte! Este o invocare a milei lui Dumnezeu făcută cu nădejdea dobândirii cererilor nu pentru meritele lor, ci pentru milostivirea lui Dumnezeu. Ceea ce cerem în primul rând, mereu şi mereu, prin această rugăciune, este Împărăţia lui Dumnezeu, căci mila lui Dumnezeu înseamnă dăruirea Împărăţiei Sale, scopul existenţei noastre.

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *